3


2011

 

Co nového ve SKIP

Knihovny na Liberecku - po povodních ani ne po roce

Lidé na Liberecku si v srpnu připomínají ničivé povodně, které tento malebný kraj poznamenaly k nepoznání. Škody na majetku i na duších obyvatel postižených míst dosáhly během chvilky do té doby nepředstavitelné výše, přírodní ráz se dramaticky změnil. Fatálního zničení nebyly ušetřeny ani knihovny, i když s ohledem na míru devastace kraje jich nakonec tolik nebylo. Snad díky dříve kritizovanému umístění knihoven v patrech budov či na kopcích, bylo povodní zničených knihoven jen šest. Jak si stojí těch 6 knihoven dnes, ani ne rok od povodní?

Bylo pro nás překvapením, že bezprostředně po záplavách, kdy se pozornost věnovala především záchraně lidských majetků, zajištění dodávek energií, vody, dokonce i dopravní dostupnosti, věnovaly obce pozornost i záchraně knih a vybavení knihoven. Některé z knihovnic uklízely bahno z knihovny i ze svých domovů! Přesto, ani ne po roce, některé obnovují provoz, některé se intenzivně připravují:

Pertoltice pod Ralskem - v této obci na Českolipsku se místní (neprofesionální) knihovna ocitla pod záplavovou vlnou hned dvakrát, v  rozmezí 3 týdnů. Obec se proto rozhodla zrekonstruovaný objekt pro knihovnu již nevyužívat a knihovnu přestěhovat do 1. patra obecního úřadu. Je zde již připraven PC z VISKu, zakoupeny nové regály, během léta doplníme knihovní fond a připravíme provoz.

Velký Grunov - místní knihovna v této obci na Českolipsku je pobočkou knihovny na Brništi a dlouho to vypadalo, že se zde nenajdou jiné vhodné prostory (původní objekt statik nedoporučil k využití). Nakonec nové vedení obce rozhodlo o umístění knihovny do školy, a jakmile ve škole proběhne menší rekonstrukce (v průběhu prázdnin), knihovna se bude moci nastěhovat - předpokládáme opět nejpozději na podzim. Knihovna zde nakonec získá i lepší prostory, což ocení zejména dětští uživatelé, kteří byli zvyklí knihovnu využívat i jako klubovnu.

Bílý Kostel nad Nisou - Paní Marečková, dlouholetá knihovnice v Bílém Kostele na Liberecku, obnovila provoz knihovny již dva měsíce po povodních. Konečné úpravy byly naplánovány na jaro, až vše pořádně vyschne a knihovna dostane novou malbu. Mezitím však obec přijala jiné řešení, část původních prostor knihovny musela být uvolněna pro poštu, která v obci chyběla, a knihovna musela být znovu vystěhována kvůli stavebním úpravám místností. Upravená knihovna bude vybavena novými regály, a pokud vše půjde podle plánu, čtenáři v Bílém Kostele budou opět mít na podzim svou knihovnu. Povodní zničené knihy, kterých bylo více než lisíc, jsou postupně nahrazovány dary a knižními novinkami.

Dětřichov je další obcí na Liberecku, kterou loňské srpnové povodně připravily o knihovnu. Po důkladném vysušení místností mohly být na jaře zahájeny práce na rekonstrukci - opravy omítek, elektroinstalace, výměna radiátorů, podlahové krytiny, vymalování a vybavení novými regály a nábytkem. Zničené počítače byly nahrazeny z Projektu internetizace knihoven Libereckého kraje a z VISKu 3. V současné době se třídí a přeznačují knihy, které po povodni mohou zůstat ve fondu, knihovna dále zpracovává množství darů, především od autorů knih pro děti. Za zveřejnění stojí, že tuto knihovnu výrazně podpořili žáci chrudimské Speciální základní školy, kteří uspořádali benefiční akci "Den na pomoc povodní postižené obci" - výtěžek se rozhodli věnovat právě na obnovu dětského oddělení dětřichovské knihovny. Finanční dar na nákup nových knih osobně v Chrudimi převzal starosta Dětřichova společně s knihovnicí Mirkou Kohoutovou při vystoupení Divadelního souboru Rozmarýn a místních MŠ. Dlužno podotknout, že Speciální škola, která celou akci realizovala, velmi úzce spolupracuje s Městskou knihovnou v Chrudimi, která stojí za celým projektem. K finanční pomoci pro Dětřichov přispěla i obec Lučany nad Nisou na Jablonecku. Finanční prostředky předané na obnovu obecní knihovny pocházely ze vstupného na tradiční lučanský koncert Kocianova kvarteta. Dětřichovská knihovna předpokládá zahájení v automatizovaném provozu na podzim 2011.

Frýdlant - Existence knihovny v tomto sedmitisícovém městě byla poměrně dlouho nejistá. Původní prostory (v době povodní nově zrekonstruované!) umístěné na frýdlantském náměstí byly totálně zničené a vedení města hledá jiné. Všechny případné možnosti se však jevily jako finančně velmi náročná investice. Veřejnost se intenzívně zajímá, co bude s knihovnou, a situace se dál řeší. Po posledních jednáních se zdá, že knihovna nalezne své umístění v budově základní školy a ještě v letošním roce, po nezbytných stavebních úpravách, by zde knihovna mohla najít zázemí. Po dokončení by knihovna mohla nabídnout dostatek služeb nejen žákům ZŠ v místě, ale nově i obyvatelům blízkého sídliště. Provoz by měl být zahájen do konce letošního roku.

Raspenava - Nejvíc postižená knihovna v Raspenavě na Liberecku obnovila provoz začátkem května 2011. Nové prostory v přízemí budovy městského úřadu byly vybaveny zakázkově vyrobenými regály a dalším nábytkem, v současné době jsou instalovány nové počítače pořízené z dotace programu VISK 3. Knihovnice zpracovala 1/10 fondu, která byla při povodních zachráněna, a v současné době zpracovává mnoho darů, které byly získány od čtenářů, z mnoha knihoven i zakoupeny z prostředků obce. A nabídky knižních darů stále přicházejí. Knihovna nově slouží i jako Informační centrum a nabízí místním i návštěvníkům obce materiály nejen z Raspenavy, ale dalších míst kraje. Vedoucí městské knihovny Radku Čapkovou čeká ještě mnoho práce, aby mohl být kompletně obnoven plně automatizovaný provoz tak, jak tomu bylo před srpnem 2010. Důležité ale je, že občané Raspenavy opět dostali po necelém roce možnost navštěvovat svou knihovnu, třebaže v podstatně menších, provizorních podmínkách.

A důkaz? Čtěte.

Ze všech uvedených skutečností vyplývá, že rok po srpnových povodních se situace obrací k lepšímu, a to nejen díky podpoře zřizovatelů, ale především obětavosti a píli knihovnic, které se nenechaly zlomit tím, co jejich obce a knihovny potkalo, a s odhodláním začínají znovu.

Závěr by si zasloužil poděkování - kde a u koho začít dříve? Na koho nezapomenout? Vedle anonymních dárců přispěla na zveřejněná konta řada našich kolegů, obálky se spontánně vybranými penězi k nám dorazily z SVK Ústí nad Labem, Městské knihovny v Ostravě a dalších nejmenovaných. Jen na povodňovém kontu Městské knihovny v Raspenavě se sešlo celkem 53.390,- Kč od soukromých dárců, mnoha organizací, knihoven, SKIPu i prvního MARKA 21, a peníze byly použity jako příspěvek na vybavení nových prostor knihovny. Zmínit musíme i rozsáhlou materiální pomoc Městské knihovny v Praze, která se přihlásila k systematickému doplnění zničeného knihovního fondu. Všem patří hluboký obdiv a úcta. Za postižené obce, jejich knihovny i náš kraj vyjadřujeme velké poděkování VŠEM!

Možná za všechna poděkování přikládáme jedno konkrétní, které snad nejlépe vystihuje hloubku pocitů a obdivů za sdílení věcí těžkých...

"Já bych chtěla touto cestou ze srdce poděkovat za milé přijetí v Chrudimi. Byla jsem velice dojatá nad existencí někoho, kdo chce pomoci úplně neznámé malé knihovně. Před 40 ti lety jsem ji začala budovat a teď začínám úplně znovu. Věřím, že díky obětavým lidem, kteří jsou ochotni pomoci a pomáhají, se mi podaří postavit knihovnu opět na nohy. A ještě se vrátím ke kroužku Rozmarýn, jehož program mě uchvátil. Celý život jsem pracovala s dětmi a tak vím, co dá práce připravit vystoupení se zdravými dětmi, proto se hluboce skláním nad prací paní učitelek, které připravily tak krásný a náročný pořad s dětmi handicapovanými. Ještě jednou děkuji za krásný zážitek. Všem dětem do Chrudimi posílám velký dík." Mirka Kohoutová, knihovnice z Dětřichova.

Iva Slámová a Dana Kroulíková

RSS
    SKIP