BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

2
2010

Aktuální číslo Archiv Obsah

Knihovny a rock´n´roll

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Co nového ve SKIP

SKIP - SKANSKA

SKANSKA

19. 5. 2010 podepsal předseda SKIP
Dr. Richter s Danem Ťokem, generálním ředitelem a předsedou akciové společnosti Skanska, smlouvu o spolupráci na rok 2010.

Stěžejní společné aktivity SKIP se Skanskou budou v nejbližší době tyto:

  1. Cena Městská knihovna roku 2010 (a předpokládáme pokračování v dalších letech) - soutěž o nejlepší městskou knihovnu v  aglomeracích nad 5250 obyvatel Cílem soutěže je ocenit nejlepší české knihovny, které jsou provozovány či zřizovány městy, a motivovat je k rozšíření a zkvalitnění veřejných knihovnických a informačních služeb. Skanska je spoluvyhlašovatelem, bude mít zastoupení v porotě a bude udělovat cenu vítězi. Vyhlášení vítěze bude součástí slavnostního vyhlašování Knihovny roku 2010 MK CR).

  2. Cena MARK 2010 pro pracovníky/ice oboru knihovnictví a studenty oboru knihovnictví ve věku do 35 let. Cílem projektu je podpořit a ocenit mimořádné tvůrčí aktivity mladých pracovníků/ic knihoven a studentů/ek oboru a ocenit jejich konkrétní mimořádný přínos oboru v kalendářním roce. Cena bude předávána na Knihovnickém happeningu.

  3. Skanska podpoří aktivity SKIP směřující k podpoře čtenářství a četby řadou nově vydaných propagačních materiálů, především plakátů a záložek k Týdnu knihoven, Dni pro dětskou knihu, Týdnu čtení atd. Půjde o originální kreativní plakáty a propagační materiály.

  4. Skanska se zapojí do kampaně k podpoře čtenářství s mottem My čteme! A co Vy? Skanska.

Další konkretní formy spolupráce jsou v jednání a budou konkretizovány dle potřeb SKIP.

Základní informace o firmě Skanska v rozhovoru s ředitelkou odboru komunikace firmy Skanska paní Lucií Novákovou v Informačním servisu.


Obsah

 

SKIP