BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

2
2010

Aktuální číslo Archiv Obsah

Knihovny a rock´n´roll

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Informační servis

My čteme! A co vy?

SKANSKA

Skanska se jako první velká stavební společnost rozhodla podpořit rozvoj knihovnictví v České republice. Důkazem je smlouva o spolupráci na rok 2010 mezi touto firmou a Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR. O stručný rozhovor pro náš spolkový časopis Bulletin SKIP jsme požádali ředitelku odboru Komunikace firmy Skanska paní Lucii Novákovou.

Ing. Dan Ťok, generální ředitel a předseda představenstva akciové společnosti Skanska, při podpisu smlouvy o spolupráci se SKIP zmínil sponzoringové aktivity firmy Skanska rozdělené do tří základních linií, kterými jsou bezpečnost, ochrana přírody a vzdělávání. Spolupráce s knihovnickým spolkem spadá jistě do třetí linie, které další vzdělávací projekty v ČR podporujete?

Strategie společnosti Skanska v oblasti spolupráce s prostředím je založena na cílené podpoře projektů a institucí s přímým dosahem na zvyšování kvality života lidí. Podporu vzdělávání, ale také kultury, jež je součástí tohoto pilíře, považujeme zejména za investici do budoucího rozvoje společnosti. I proto do Vámi zmíněné oblasti patří jak podpora vzdělávání, tak i kultury, projektů, které právě z pohledu naší strategie považujeme za relevantní. Vedle spolupráce se SKIP jsme partnery významných kulturních akcí, jako je například Mezinárodní operní festival Smetanova Litomyšl, Brno, město uprostřed Evropy nebo Bratislavské kulturní léto.

Skanska je čtvrtou největší developerskou a stavební skupinou na světě se sídlem ve Švédsku. Shodou okolností SKIP vydává v letošním roce zvláštní číslo svého Bulletinu - Švédské knihovnictví, které připravila Zuzana Helinsky, rodačka z pražského Žižkova, která ve svých 18 letech odešla do Švédska. Podporuje firma Skanska vzdělávání a knihovny i  v zahraničí?

Skanska je v oblasti vzdělávání angažována celosvětově. Důkazem je naše aktivní spoluúčast při projektech řízení, návrhu a výstavby více než 400 škol pro neméně než 250 000 studentů. Nejde přitom pouze o standardní stavební zakázky. Pro vládu Velké Británie realizujeme PPP projekt "Výstavba škol pro budoucnost" (Building Schools for the Future - BSF) v hodnotě 30 miliard liber. V Bristolu, prvním městě, které svůj program finančně uzavřelo, jsme odpovědni za výstavbu všech státních středních škol střední a velké velikosti po dobu následujících 10 let. Patnáctiletý projekt je přitom pouze na začátku, první školu jsme otevřeli v září 2007.

Ve vaší firmě v březnu tohoto roku pracovalo 5 578 zaměstnanců. Pokud chce stavební firma v konkurenci na trhu obstát, musí věnovat maximální pozornost úrovni profesionality svých pracovníků. Skanska ročně přijímá kolem padesáti absolventů převážně stavebních technických fakult, kteří po nástupu procházejí tzv. adaptačním programem. Přibližte nám jeho obsah a popište další vzdělávací aktivity pro vaše pracovníky.

Naším záměrem je budování dlouhodobých vztahů se zaměstnanci. Začínáme spoluprací s univerzitami a vybranými studeny, dále zaměřujeme vzdělávání na posilování potenciálu zaměstnanců a využití dovedností z kurzů v praxi. Vedle speciálních tréninků dále probíhají kurzy osobnostního rozvoje a prezentací.

Speciální pozornost věnujeme oblasti bezpečnosti. Zkušenosti nám potvrzují, že nejlepší cesta v této oblasti je osvěta a prevence. Od roku 2006 u nás běží systém školení v oblasti BOZP s názvem "Doma Tě čekají", začátkem loňského roku začal svou činnosti Nadační fond Tomáš, který vedle prevence i aktivně pomáhá obětem nehod ve stavebnictví. Mezi pravidelné aktivity patří také tzv. "Týden bezpečnosti práce", jehož cílem je zvýšit bezpečnost na stavbách formou kontrol, získávání zpětné vazby a zlepšování opatření k jejímu naplňování.

Skanska se soustřeďuje na interní komunikaci. Tím, že prošla řadou restrukturalizací, jež provázely i přesuny lidí, bylo třeba prohloubit a upevnit vzájemné vztahy a výměnu informací. Odstranění informačních bariér a zlepšená interní komunikace následně přispěla i ke zlepšení kvality služeb zákazníkům. S podobnými problémy se potýkáme i v knihovnách, jakým způsobem je řešíte ve vaší firmě ?

Využíváme cestu, která je na první pohled banální: otevřenou komunikaci. Tu přirozeně nejde zavést ze dne na den, jde o proces, který je založen na vedení ke změně vnímání svého okolí. Generálním ředitelem počínaje a řadovým zaměstnancem konče. Pokud mezi lidmi neexistuje důvěra, neexistuje také výkon. V posledním období jsme zavedli řadu opatření, která  zaměstnancům poskytují možnost podávat otevřenou zpětnou vazbu, mluvit přímo, telefonem či e-mailem s členy nejvyššího vedení. Aktivně pracujeme na implementaci etického kodexu, stanovujeme hranice, kde je konání zaměstnance v souladu s našimi pravidly a kdy je to už za nimi. Těch příkladů je celá řada.

SKIP uspořádal v roce 2009 studijní zájezd do švédských a dánských knihoven. Všichni jsme byli okouzleni moderní skandinávskou architekturou a designem. Spolupracovala vaše firma na stavbě některé zajímavé knihovny u nás nebo v zahraničí?

Naší nejlepší referencí v této oblasti je výstavba knihovny pro Södertörn University College z roku 2002. Šlo o objekt o rozloze 11 000 čtverečních metrů v celkové hodnotě 19,1 milionů dolarů. V loňském roce byl oceněn nejvýznamnější švédskou cenou za architekturu Kasper Stalin.

Děkuji vám za rozhovor

Roman Giebisch


Obsah

 

SKIP