BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2008

Aktuální číslo Archiv Obsah

Velkomoravský knihovník

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Informační servis

Z otevřeného dopisu předsednictva SKIP ke kauze "Národní knihovna a Klementinum"

Otevřený dopis předsednictva SKIP ke kauze "Národní knihovna a Klementinum" je reakcí na otevřený dopis doc. PhDr. Jiřího T. Kotalíka, CSc., a dalších signatářů ze dne 15. 1. 2008. Text tohoto původního dopisu je k dispozici na serveru archiweb.cz, konkrétně na adrese http://www.archiweb.cz/news.php?action=show&type=1&id=4677. Dopis obsahuje výzvu ke komplexnímu řešení projektu nové budovy Národní knihovny ČR; ten nemá být chápán jako konflikt mezi příznivci a odpůrci konkrétního soutěžního návrhu. Za chyby jsou označeny nezvládnutí přípravy architektonické soutěže, svěření organizace projektu do rukou jednotlivce (ředitele Národní knihovny ČR) a prohlašování jakýchkoliv pochybností o výsledku mezinárodní architektonické soutěže za nepřípustné. Příprava nové budovy by měla být řešena v souvislosti s projektem rekonstrukce či revitalizace Klementina, a to i s ohledem na získání prostor po odstěhování Státní technické knihovny do její nové budovy v Dejvicích, a rovněž v souvislosti s knihovnou, resp. knihovnami Univerzity Karlovy v Praze. V dopise je rovněž kladena otázka, zda má dnes smysl uchovávat vždy dva výtisky českých knih a časopisů (podle autora a signatářů dopisu se z 80 % jedná o literární brak, o jehož studium nemají uživatelé knihovny příliš zájem).

SKIP na tento dopis reagoval 28. 1. 2008 rovněž otevřeným dopisem. Jeho plný text najdete na adrese http://skip.nkp.cz/KeStazeni/SKIP_OtevrenyDopis280108.pdf. Jsou k němu připojeny i reakce, k 23. 3. 2008 se jedná o odpověď ministra kultury Mgr. V. Jehličky, ministra školství Mgr. O. Lišky a prof. ing. arch. M. Masáka; odpovědi obou ministrů uvádíme v plném znění níže.

Cílem otevřeného dopisu SKIP (resp. jeho předsednictva) bylo upozornit jménem knihovnické komunity na některá pochybná tvrzení uvedená v dopise J. T. Kotalíka. Za zcela irelevantní je např. považováno tvrzení, že Univerzita Karlova v Praze nemá univerzitní knihovnu a že tato situace by měla být řešena v souvislosti s novou budovou Národní knihovny ČR. Předsednictvo SKIP upozorňuje, že Národní knihovna ČR plní řadu unikátních statutárních funkcí, které jsou mnohdy v rozporu s funkcemi vysokoškolských knihoven. Národní knihovna ČR je navíc pamětí národa, shromažďuje všechny dokumenty, aby bylo zachováno objektivní svědectví o každé době. Příprava nové budovy Národní knihovny ČR není podle předsednictva SKIP řešena odtrženě od revitalizace Klementina, navíc počítá i s využitím Klementina pro Univerzitu Karlovu v Praze. Předsednictvo SKIP také upozorňuje, že Klementinum není z dlouhodobého hlediska vhodné pro provoz Národní knihovny ČR jako celku, protože i po vystěhování Státní technické knihovny přibudou pouze prostory k uložení cca 600 000 svazků. Ty představují přírůstek Národní knihovny ČR za cca šest až sedm let.

Zkrátila Linda Skolková

Obsah

 

SKIP