BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

2
2005

Aktuální číslo Archiv Obsah

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

DO RÁMEČKŮ

Při slavnostním zasedání VV SKIP byla udělena mimořádně Cena českých knihovníků známé knihovnické dvojici

Mirka Čápová a Hana Hanáčková

za přínos k rozvoji dětského čtenářství zejména každoročním organizováním Noci s Andersenem. O pár dnů později obě získaly též výroční cenu Nadace Českého literárního fondu (viz dále)


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP