BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

2
2005

Aktuální číslo Archiv Obsah

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

Ještě k rámečkům

8. června byly na slavnostním setkaní v Míčovně Pražského hradu udělovány výroční ceny Nadace Českého literárního fondu. Cenu za výjimečný počin v oblasti šíření knih a propagace literatury (nejsem si jista, že název ceny recituji zcela správně) získaly Mirka Čápová a Hanka Hanáčková, naše milé děckařky z Knihovny BBB v Uherskem Hradišti - jednak za svou výjimečnou práci v domácí knihovně, jednak za své zásluhy o Noc s Andersenem. Cena se uděluje nikoli institucím, nýbrž jednotlivcům, proto nebylo možné navrhnout například Klub dětských knihoven či SKIP. Vzhledem k práci pro Noc (a čtenáře), kterou letos ocenil i SKIP (Cena českých knihovníků, kterou měly obě laureátky včera večer samozřejmě ozdoben oděv!), je podle mého soudu cena ve správných rukou. Jsem ráda, že se můj návrh podařilo v komisi obhájit natolik, že rozhodnuti výběru z konečných 4 nominací bylo jednohlasné.

Ráda bych připomněla, že nejde o cenu ledajakou. Nemluvím o její "materiální" hodnotě, ale o její prestiži. Pro Vaši představu: cenu v oblasti literatury získali bratři Reynekové, cenu v oblasti divadla V. Nebeský za svou režii v Divadle Na zábradlí, cenu za film D. Jařab za Vaterland - Lovecky deník, cenu za vědu (omlouvám se, neznám jméno) jeden špičkový a světoznámý mineralog, cenu za celoživotní dílo dr. Justl. A vedle těchto celebrit se dostalo ocenění zástupcům knihoven, a konkrétně "děckařů". Jde tedy o cenu za opravdovou kvalitu. Ve svém (bohužel povinném) krátkém laudatiu jsem se snažila vystihnout jen to nejpodstatnější o Noci i činnosti děckařek v KBBB. Připomněla jsem, že právě knihovnice/ci připravují čtenáře pro autory, a také možná budoucí spisovatele a vědce. Snad to zabralo a přítomní pochopili, protože (a to je zcela objektivní) "naše" děvčata měla absolutně největší a nejdelší potlesk všech shromážděných V.I.P. A gratulovat jim chodili i ti nejvýznamnější, jak se můžete přesvědčit na fotografiích (viz adresa níže).

Obě Buchlovanky samozřejmě hned pracovaly. Ve svém poděkování (děkovaly všem nocujícím knihovnám, SKIP, KDK, NK, CLF ... na nikoho nezapomněly!) pozvaly všechny na příští Noc s Andersenem, připravily propagační materiály a hned si domlouvaly akce s Arnoštem Goldflamem (moderoval večer) a J. Grygarem. Řekla bych, že i co do počtu gratulantů, hrály rozhodně prim (byly jedinými oceněnými ženami celého večera, protože cena za publicistiku byla udělena při jiné příležitosti a jiné ženy oceněny nebyly).

Rozepisuji tuto informaci obšírněji, protože se domnívám, ze jde o velmi významné ocenění, o příležitost, při níž knihovnice/ci pronikli do oblasti, kde si nás sice jistě váží, ale nebývá to takto slavnostně deklarováno, a také proto, ze jde o ocenění Noci s Andersenem, aktivity KDK SKIP.
Za svou osobu musím říci, ze jsem byla na knihovnickou obec včera neobyčejně hrdá. Gratuluji všem, které/ří se o slávu a zdar Noci zasloužili spolu s Mirkou a Hankou. Těm dvěma můžete pogratulovat i Vy na adrese: mailto:detske@knihovnabbb.cz Opravdu si to - jak dobře víme - zaslouží.

Zlata Houšková


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP