BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

3
2003

Aktuální číslo Archiv Obsah

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

VÝSTAVBA KNIHOVEN

DVĚ NOVÉ KNIHOVNY

Čerstvými přírůstky do výše popsané databáze se staly Knihovna Karla Dvořáčka Vyškov a Obvodní knihovna pro Prahu 10 a 15.

Dne 1. září ve 14 hodin byla za účasti ministrů (Sobotky, Dostála a Škromacha), představitelů kraje i města slavnostně otevřena nově zrekonstruovaná budova Knihovny Karla Dvořáčka ve Vyškově a Základní umělecké školy. Objekt bývalé školy na Nádražní ulici byl postaven v roce 1874 a školským účelům sloužil do r. 1994; od prosince 2001 do června 2003 byl nákladně rekonstruován pro knihovnu a ZUŠ.

V úterý 2. září v 9.30 se konal Den otevřených dveří - předání budovy veřejnosti. Po krátkém projevu starosty města dr. Petra Hájka následovalo vystoupení hudební skupiny Koňaboj, letošního vítěze folkového festivalu Zahrada v Náměšti na Hané a v době 10 - 12 a 14 - 17 hod. prohlídka budovy. Ve společenském sále byla připravena výstavka dokumentů z historie objektu a zároveň i videoprodukce zachycující budovu a její okolí v průběhu staletí i průběh její přestavby.

Historie knihovny

V roce 1864 vzniká ve Vyškově čtenářsko-zpěvácký spolek Haná, jeho prvním počinem je založení knihovny a čítárny. O prázdninách 1896 zřizuje Feriální (později akademický) klub, složený ze studentů ovlivněných Masarykovými myšlenkami, veřejnou knihovnu, do níž jsou posléze začleněny i všechny spolkové knihovny. Ke knihovně náležela i veřejná čítárna ve spolkových místnostech Hané v Besedním domě, ten byl od roku 1886 centrem kulturního dění ve městě. O naplnění potřeb knihovního zákona z r. 1919 se zasloužil zejména Vojtěch Procházka, profesor zdejšího gymnázia, ten zakládá obvodovou knihovnu určenou pro české čtenáře v obcích německého jazykového ostrůvku. Pro vyškovskou knihovnu bylo příznačné časté stěhování; nejdéle sídlila v Besedním a Katolickém domě.

V nynějším sídle na Nádražní ulici č. 4, předaném po rekonstrukci vyškovské veřejnosti 1. září 2003, nachází konečně vyhovující podmínky pro činnost moderního informačního centra. Budova je jedinou stavbou palácového typu na okrese; byla postavena rozhodnutím školské rady a zastupitelstva města v roce 1874 jako obecná škola; školským účelům sloužila až do poloviny roku 1994, kdy byla pro havarijní stav uzavřena. V atriu budovy se nachází studna ze 14. století a ve zdivu do Nádražní ulice jsou fragmenty tzv. brněnské brány, které s ní zřejmě souvisely.

Roku 1929 byla postavena jako druhá účelová stavba pro knihovnu na našem území po roce 1918 knihovna na Královských Vinohradech. Není divu, že po 72 letech služby se dostala budova do generální rekonstrukce, která trvala dva roky. Náklady na stavbu činily 16 mil. Kč a na interiér 5 mil. Kč. Budova získala výtah, elektromagnetickou ochranu knih a EZS, po desítkách let byla znovu zprovozněna letní terasa. Provoz knihovny byl zautomatizován. 15. 9. 2003 byla budova oficiálně předána veřejnosti za přítomnosti starosty Prahy 10 a mnoha dalších hostů při společenské party ve stylu konce 20. let. 16. 9. začal rutinní provoz, při kterém knihovnu navštívilo celkem 332 čtenářů, jimž bylo zaregistrováno 1392 výpůjček.


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP