4


2016

 

Co nového ve SKIP

V regionech a sekcích

Praha

Evergreen v českých knihovnách 2016

Ing. Vácav Jansa, PhDr. Linda Jansová, Ph.D., Mgr. Eva Cerniňáková

10. října 2016 se ve Vzdělávacím centru Národní knihovny ČR uskutečnil seminář Evergreen v českých knihovnách 2016. Jednalo se již o čtvrtý seminář věnovaný svobodnému knihovnímu softwaru Evergreen. Akci uspořádala pražská organizace SKIP ve spolupráci s Národní knihovnou ČR, konkrétně s Knihovnickým institutem, a s Knihovnou Jabok.

Po úvodním slovu Ing. Václava Jansy (Ústav informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, dále ÚISK FF UK) vystoupil se svým příspěvkem věnovaným přístupnosti Evergreenu pro zrakově postižené uživatele Ladislav Kubeček (Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana). Účastníkům zároveň názorně předvedl, jak se prostřednictvím odečítače obrazovky nevidomý uživatel pohybuje na webu, konkrétně v online katalogu.

Mgr. Livia Vrzalová (Knihovna Jána Langoše) spolu s V. Jansou představila modul pro zobrazování přidaného obsahu (obálek, obsahů, anotací či komentářů uživatelů) ze serveru obalkyknih.cz v Evergreenu. Modul byl vyvinut v rámci projektu financovaného z programu VISK, konkrétně podprogramu VISK 3.

Mgr. Petra Kleinwächterová (Katolický domov studujících) následně zhodnotila - dlužno podotknout, že kladně - rok provozu společného katalogu s využitím Evergreenu.

Mgr. Aneta Plzáková (Institut Terezínské iniciativy) se ve svém příspěvku věnovala aktuálnímu využití Evergreenu v Knihovně Institutu Terezínské iniciativy a plánům do budoucna.

Bc. Zuzana Žižková (ÚISK FF UK) za studentský autorský tým, jehož součástí byly také Michaela Málková a Hana Světelská, představila nápovědu pro online katalog, která vznikla jako výstup z projektové výuky na ÚISK FF UK.

V. Jansa se poté věnoval problematice sdílení informací a komunikaci v komunitách kolem svobodných softwarů na příkladu Evergreenu a Kohy.

Eva Cerniňáková (Knihovna Jabok) následně ukázala, jak je Evergreen možné využít jako nástroj pro tvorbu seznamů studijní literatury.

Součástí semináře byla oslava několika výročí - deseti let ostrého provozu Evergreenu v USA, pěti let ostrého provozu Evergreenu v ČR a - jak již bylo naznačeno výše - roku úspěšného provozu společného katalogu dvou nezávislých knihoven s využitím Evergreenu. Nechyběl proto ani dort.

Prezentace využité při semináři (včetně textu analýzy přístupnosti Evergreenu pro zrakově postižené uživatele) jsou zpřístupněny portálu Evergreen DokuWiki CZ, konkrétně na adrese http://eg-wiki.jabok.cz/doku.php/akce:seminar_evergreen_v_ceskych_knihovnach_2016.

PhDr. Věra Kubíková

Dne 24. srpna 2016 zemřela ve věku 69 let PhDr. Věra Kubíková, významná osobnost českého knihovnictví. Celoživotně byla spojena s oblastí metodiky a koordinace odborných a vysokoškolských knihoven. Výraznou stopu zanechala jak v Akademii věd ČR, tak zejména v oblasti výzkumu a vývoje na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Dr. Kubíková byla iniciátorem a hybatelem programového financování a koordinace zpřístupnění elektronických informačních zdrojů v českých knihovnách. Byla členkou SKIP od roku 1990 a v letech 1997 až 2006 působila jako členka pražského výboru SKIP. Dr. Kubíková byla rovněž veřejně činná, v letech 1991 až 1994 byla členkou Zastupitelstva městské části Praha 5. Za významný přínos pro rozvoj českého knihovnictví jí byla udělena v roce 2004 pamětní medaile Z. V. Tobolky.

Střední Čechy

CK Bibliotour 2016 - Po stopách Karla Hynka Máchy

Dagmar Strbíková

Středočeský SKIP pořádal 4. Listopadu zájezd do knihoven mimo náš kraj. Vypravili jsme se s CK Bibliotour2016 do kraje Libereckého, nejdříve do knihovny a památníku K.H.Máchy v Doksech(http://knihovna.mksdoksy.cz/) .

Městská knihovna Doksy je veřejnou knihovnou. Od roku 1997 je součástí Městského kulturního střediska Doksy, je umístěna v přízemí budovy, regály jsou starší, knižní fond je tvořen především klasickými tištěnými dokumenty a je rozdělen tradičně na beletrii a naučnou literaturu pro dospělé a dětské čtenáře. V podkroví budovy je Muzeum Čtyřlístku, které bylo otevřeno v roce 2011, je zde umístěna expozice známé komiksové čtveřice Čtyřlístek z dílny Jaroslava Němečka.

Právě zde nás přivítala ředitelka PhDr. Renata Mauserová. Po poutavé přednášce o kraji pod Bezdězem, Máchovu jezeru a hlavně o K.H.Máchovi nás provedla knihovnou a nedalekým památníkem věnovaném tomuto básníkovi, který byl otevřen speciálně kvůli nám, neb již skončila jeho provozní doba.

Do knihovny Karla Hynka Máchy v Litoměřicích (https://www.knihovnalitomerice.cz/) jsme dorazili po dvanácté hodině. Ujala se nás zástupkyně ředitele paní Zora Čuchalová a provedla nás útulnou knihovnou. Ta je umístěna na Mírovém náměstí v krásné secesní budově, ve které jsou již od roku 1949. Postupně modernizují a předělávají jednotlivá oddělení, jak jim to historická budova dovoluje. Renovací prošlo hudební, dětské a naučné oddělení. Letos modernizovaly sál a na příští rok již plánují předělání dospělého oddělení. Knihovna je rovněž pověřena výkonem regionálních funkcí.

Všechny fotografie si můžete prohlédnout na našem účtu na Rajčeti.

Snad se letošní CK Bibliotour líbil a příští rok opět na shledanou.

Jižní Čechy

Podzimní setkání jihočeského Klubka

Václava Vyhnalová

Druhé letošní setkání jsme nasměrovali do Městské knihovny v Kamenici nad Lipou, jejíž dětské oddělení je čerstvě přestěhováno do krásných přízemních prostor v budově bývalého gymnázia, dnes základní školy. Už při příchodu všechny účastnice vzdychaly obdivem. Knihovna září novotou, ale především je v ní velmi útulno a milo. Stavební práce jsou jedna věc a určitě ne jednoduchá, ale knihovnice Majka Zbudilová zde odvedla neuvěřitelný kus práce při zařizování a vyladění všech detailů. Nejde jen o knihovnický nábytek, knihovna (a zejména oddělení pro děti) by měla mít své osobité kouzlo, kterým osloví návštěvníky. To se zde daří měrou vrchovatou - od veselých rolet na oknech po barevnost doplňků všeho druhu, výzdobu na stěnách či na parapetech atd. Zvláštní pozornost si jistě zaslouží úžasné dřevěné patro, které si mohli dovolit vybudovat, jelikož jsou zde dost vysoké stropy. Několik pohodlných válecích pytlů nás všechny svádělo, abychom si sem zalezly s knížkou a nikdo nás nevyrušoval!!! Avšak nebylo nám přáno, k naší velké lítosti. Náš program byl nabitý a bylo třeba dát se do práce. Tu nám zpestřilo výtečné pohoštění, jemuž vévodil výborný domácí chleba hostitelky a výtečný žirovnický sýr! Informace z nedávno proběhlé celostátní valné hromady Klubka v Hodoníně i z doprovodného semináře a dílen předala kolegyním Vendula Vyhnalová, hodnotili jsme rok uplynulý a přemýšleli o náplni roku následujícího, vyslechli jsme zajímavosti z akcí kamenické knihovny a také jsme si předali tipy na zajímavé autory Překvapením číslo jedna bylo vystoupení páťáků ze zdejší školy, kteří odehráli svěrákovskou verzi pohádky o dvanácti měsíčkách a sklidili zasloužený potlesk. Nejedné kolegyni se v oku zaleskla i dojatá slza. Překvapením číslo dvě byla návštěva kamenického zámku v doprovodu úžasného průvodce, který nám nejen přiblížil historii zámku a muzea, ale také nám v tajemném sklepení zahrál na kytaru. Expozice muzea - to je pastva pro oči holčičí i klukovské - historické pokojíčky pro panenky i sbírka pravých "angličáků" nadchne samozřejmě i dospělé, kteří jsou v dalších prostorách navíc okouzleni výtvory uměleckého kovářství. Čas velice rychle uběhl a jelikož dopravní spojení do a z Kamenice je celkem komplikované, novou volbu předsedkyně jihočeského Klubka jsme protentokrát odložily a budeme ji řešit jinak, aby i nepřítomné kolegyně mohly vyjádřit svůj názor. Každopádně vám všem jednoznačně doporučujeme navštívit Kamenici nad Lipou se všemi jejími krásami a své kroky nezapomeňte nasměrovat zejména do dětského oddělení zdejší knihovny

Knihovnické setkání v Jarošově nad Nežárkou

Milena Kodýmová

Na čtyřicet knihovníků z celých jižních Čech, mezi nimi i tři kolegyně z Prahy, zavítalo v pátek 9. září 2016 do Jarošova nad Nežárkou. Důvodem byla tradiční akce jihočeské regionální organizace Svazu knihovníků a informačních pracovníků s názvem Malé podzimní setkání, jejíž účastníky v letošním roce měla tu čest hostit Pravdova knihovna. Přivítala je v roce 130. výročí své existence a v renovovaných prostorách, které ke svému významnému jubileu dostala jako dárek od své obce. Účastníci setkání s uznáním oceňovali příjemné prostory i činnost knihovny a chválili bohaté občerstvení, které pro ně připravily členky Klubu čilých seniorů. V přátelské atmosféře došlo i na vážnou chvilku, ve které byl jarošovské knihovně za velebných tónů Smetanovy Vltavy předán spolkový prapor. Ten bude její prostory zdobit po celý rok až do dalšího setkání v jiném místě jižních Čech. Mezi účastníky přišel i starosta obce Bohumil Rod, který se jim jako průvodce obětavě věnoval po celý další program. Po skončení oficiální části následovala vycházka do keramické dílny Jihotvaru v blízkém Hlubokodolu, kde knihovníci nejen ocenili šikovné ruce tamních pracovnic, ale při prohlídce skladu výrobků i rádi ulehčili svým peněženkám. Prosluněnými loukami a lesy jsme se pak vrátili zpátky do Jarošova. V příjemném chládku kostela sv. Prokopa po duši pohladily tóny varhan, které jen pro nás rozezněly šikovné ruce Vendulky Vrbové. Poté jsme se zastavili v místě, kde soutokem Kameničky a Žirovničky vzniká řeka Nežárka. Tam totiž od roku 2013 stojí její kamenný symbol, vytvořený jindřichohradeckým akademickým sochařem Vladimírem Krninským při příležitosti 90. výročí rozšíření názvu obce o přídomek "nad Nežárkou". Naše kroky dále vedly do usedlosti k Nejedlým, kde paní Vlasta s pietou uchovává sbírku starožitností po svém otci panu Miklovi a sama ji dále rozšiřuje. Knihovníky zavedla i do své zahrady. Ti byli její krásou naprosto fascinováni. Potom už byl čas na vynikající večeři v Hospodě Pod Kostelem. Ani ta ale neznamenala konec zajímavého programu. Ten vyvrcholil turnajem v jarošovské specialitě Káče. Pánové "Káčaři" se nám obětavě věnovali coby instruktoři a naši hosté se s chutí vrhli do soutěžení o velmi hodnotné ceny, které pro ně připravili pan Vlastimil Lukš, zvaný "táta jarošovské Káči" a také sám pan starosta Bohumil Rod. Všichni soutěžící se s vervou vrhli do hry a o některých z nich se naši odborníci vyjadřovali velmi pochvalně. První cenu si do Pelhřimova odváží paní Věra Doskočilová, která s naprostým klidem nejlépe zvládla emočně vypjaté finále a přesvědčivě zvítězila. Potom jsme ale už pospíchali do postelí, protože druhý den nás čekal výlet do České Kanady. Tam nám byl opět velmi zasvěceným průvodcem pan starosta Bohumil Rod. Na zastávce úzkokolejky v Kaprounu jsme si připomněli Járu Cimrmana, na Landštejně vystoupali na hradní věž i sestoupili do sklepení, v Klášteře jsme nahlédli do úžasného prostoru tamního kostela Nejsvětější trojice a pronikli i do katakomb, v Nové Bystřici se nám obětavě věnovala paní Miluše Malinová, bývalá knihovnice i chodící kronika města. Potom byl už čas na oběd v restauraci Na bojišti. Byl vynikající, stejně jako perfektní a vstřícná obsluha. Díky tomu jsme včas dorazili do Jindřichova Hradce, odkud se účastníci právě skončeného setkání mohli rozjet všemi směry do svých domovů. Podle jejich slov se jim u nás moc a moc líbilo. Zbývá tedy ještě poděkovat všem, kteří se o úspěch letošního jihočeského knihovnického setkání zasloužili. Jsou to starosta obce Bohumil Rod, členky Klubu čilých seniorů, paní Dagmar Doležalová, Vendulka Vrbová, paní Vlasta Nejedlá, členové Jarošovské Káči, personál Penzionu Samorost a personál Hospody Pod Kostelem v čele s panem Karlem Kadlecem. Veliké díky vám všem

Kaproun

 

Tady všude jsme byli:

 • u Pohádkovníku před Pravdovou knihovnou
 • u kostela sv. Prokopa v Jarošově nad Nežárkou
 • u Nežárky v Jarošově nad Nežárkou
 • u Nejedlých na dvoře
 • u Járy v Kaprounu
 • přebíráme spolkový prapor od Pacovských

Liberecko

Dana Kroulíková

Regionální výbor SKIP Libereckého kraje uspořádal tradiční literární vycházku, tentokrát na Tanvaldsko, na pomezí Jizerských hor a Krkonoš. Při příležitosti Cimrmanovského výročí jsme kráčeli ve stopách tohoto velikána a prošli krajem, kde tento významný rodák zanechal nesmazatelnou stopu. Cílem našeho putování krásnou přírodou a malebnými vesničkami však byla i sličná Štěpánka, jedna z nejkrásnějších rozhleden nejen našeho kraje. Průvodcem a literárním společníkem byla půvabná kniha Marka Řeháčka Putování za Štepánkou, která nám známá místa prozaicky přiblížila.

Štěpánka

Severní Morava

Rekapitulace činnosti SKIP10 v roce 2016

Mgr. Zuzana Bornová

I letošní rok byl pro RV SKIP velice bohatý a pestrý. Na únorovém výboru byly vybrány knihovny, které získaly finanční podporu na kulturní a vzdělávací akce v rámci dotačního titulu Podpora malých členských knihoven -projekty podpořené z finančních prostředků SKIP10. Příspěvek na realizaci kulturně výchovných a vzdělávacích aktivit dostaly knihovny:

 • Kulturní centrum Bílovec - schváleno 2 000,- Kč
 • Obec Bohuňovice - schváleno 2500,- Kč
 • Městys Hustopeče nad Bečvou - schváleno 1500,- Kč
 • Město Klimkovice - schváleno 2000,- Kč
 • Město Potštát - schváleno 1500,- Kč
 • Obec Třanovice - schváleno 2500,- Kč
 • Obec Všechovice - schváleno 2700,- Kč.

16. - 17. února se konala Konference K21, kterou výbor SKIP10 také finančně a zejména organizačně podpořil. V březnu se většina členské základny setkala na Valné hromadě SKIP10, která se konala v Opavě 16. března 2016. Na valné hromadě byl zvolen nový regionální výbor.

V červnu jsme měli velký důvod k oslavě. Na Republikové valné hromadě SKIP dostala Cenu českých knihovníků Miroslava Sabelová..

Také Klub dětských knihoven nezahálel. 20. dubna se v olomoucké knihovně sešlo 65 "klubkařů" Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Hostitelskou knihovnou byla Knihovna města Olomouce. Hlavním tématem byly ukázkové knihovnické besedy a lekce pro všechny věkové kategorie.

V červnu proběhl již 5. ročník Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Pro velký zájem byl rozdělen na 2 sekce, začátečníky školila Marika Zadembská a pokračující kurzistky intenzivního semináře lektorka Kateřina Šafránková. Seminář pořádal Klub dětských knihoven SKIP 10 v Knihovně Třinec.

Podzimní setkání Klubka bylo v Moravskoslezském kraji v Českém Těšíně s lektorem Alfrédem Strejčkem. Pro členské knihovny v kraji proběhl v září 3. ročník KnihOlympiády soutěžního klání pro děti knihomoly a knihovníky/knihovnice.

Setkání knihovnických seniorů SKIP v Opavě proběhlo 22. září. Na programu byla prohlídka nové Knihovny Slezské univerzity v Opavě.

16. listopadu se konal tradiční seminář Literatura pro děti V.v městské knihovně v Přerově, kde se také odehraje 30. listopadu závěrečné setkání Den knihovníků 2016, zde budou oceněni nejlepší knihovnice Moravskoslezského a Olomouckého kraje.

Aurelie Němcová

3. listopadu 2016 zemřela naše dlouholetá člena SKIP RV10 PhDr. Aurélie Němcová. Paní doktorka dlouhé roky pracovala v regionálním výboru Svazu knihovníků a informačních pracovníků v kontrolní komisi. Aktivně se zapojovala, pokud jí to umožnil zdravotní stav, do četných aktivit SKIPU zejména do akcí pořádaných pro seniory. Svůj profesní život spojila s OKD, kde pracovala v ODIS pro uhelný průmysl. V důchodu působila jako předsedkyně Klubu důchodců z bývalého odboru Automatizace řízení OKD, pro jehož členy pořádala kulturní a vzdělávací akce.

Aurélie Němcová nás dokázala vždy rozesmát svým humorem, fascinovala nás svou elegancí i životním nadhledem. Byla to opravdová dáma, která dokázala i nepříjemné věci sdělit s velkým taktem a noblesou.

Svým celoživotním optimismem a dobrou náladou se dokázala dlouho udržet v aktivním životě.

RSS
    SKIP