4


2016

 

Co nového ve SKIP

Z ústředních orgánů

21. 9. 2016 PVV SKIP ČR

 • Příprava listopadového výjezdního zasedání VV SKIP ČR v Městské knihovně v Jihlavě. Sestavení programu - granty a kuchařka pro žadatele o grant, hospodaření, projety SKIP, termíny akcí, vzdělávání apod...
 • Projekty SKIP bude letos nutné zaslat již do 4.11, aby byly připravené k jednání VV SKIP v Jihlavě.
 • Maraton čtení 2016 - podpora pro 33 knihoven je vyčerpána, je nutné aktivizovat děti po zařazení této charity na Čtení pomáhá http://www.ctenipomaha.cz/ .
 • Noc s Andresenem 2017 bude ve znamení Čtyřlístku, byl osloven p. Němeček, vyjde pohlednice, plakát, maskoti.
 • Knížka pro prvňáčka 2017 - "Lapálie v Lampálii", opět ve spolupráci s nadací Čtení pomáhá, autoři: Martin Šinkovský, Ticho 762 - ilustrace. Smlouvy podepsány, knížka se připravuje.
 • BMČ 2017 - nejlepší čtenář roku 2017 - čtenářská babička.

7.10.2016 PVV

 • Vrcholí příprava listopadového výjezdního zasedání VV SKIP ČR v Jihlavě.
 • K Týdnu knihoven své akce zaregistrovalo opět cca 400 knihoven.
 • Knihovnický happening 30.9. ve Vsetíně úspěšně proběhl, poděkování všem organizátorům!
 • Ceny Knihovna roku a cena Městská knihovna roku 2016budou slavnostně předány 13.10.2016 v Zrcadlové kapli Klementina

9. -10.11.2016 výjezdní zasedání VV v Jihlavě

 • Projekty SKIP - sešlo se 33 žádostí o granty. Příjemci grantů musí dodržovat pokyny jak k předkládání grantů, tak následně k jeho vyúčtování a dodržovat termíny. Z programu jednání namátkou:
 • novela Katalogu prací - situace a předpokládané termíny
 • v roce 2017 bude nutné uspořádat další průzkum - Analýzu věkové, vzdělanostní a mzdové struktury pracovníků knihoven v ČR. Je nutné získat čerstvá data, poslední takovýto průzkum je z roku 2011.
 • celoživotní vzdělávání knihovníků
 • hospodaření
 • garanti akcí SKIP
 • role SKIP v Koncepci knihoven
 • příprava novely Knihovního zákona
 • projekt Book Start

Nejdůležitějším závěrem zasedání bylo rozdělení garancí, za jednotlivé celostátní akce SKIP.

 • Březen - měsíc čtenářů: Kateřina Hubertová, Blanka Konvalinková, Libuše Nivnická, Jaroslava Štěrbová, Hana Nemčičová
 • Čtenář roku: Dana Kroulíková, Jarmila Daňková, Mirka Sabelová
 • Biblioweb: Vít Richter
 • Světový den knihy a autorských práv: Jitka Bílková, Vladislav Raška, Miluška Faitová, Lenka Maixnerová, Marie Laurinová, Irena Treybalová, Zdeněk Matušík
 • Kde končí svět: vždy předseda KDK (Helena Šlesingerová) + sekretariát SKIP
 • Celostátní setkání knihovnických seniorů: Naďa Čížková, Zlata Houšková a předseda regionu, kde se setkání bude konat
 • Týden knihoven: Blanka Tauberová, Zuzana Bornová, Ivana Troupová, Marie Mudrová, podsekce komunitních knihoven
 • Maraton čtení: Monika Kratochvílová, Hana Hendrychová
 • Den pro dětskou knihu: Ladislav Zoubek, předseda sekce VK (Gabriela Jarkulišová), ev. předseda KDK (Helena Šlesingerová)
 • Kamarádka knihovna: Zlata Houšková, vždy předseda KDK (Helena Šlesingerová) + sekretariát SKIP
 • MARK:vždy předseda komise (Jaroslava Štěrbová)
 • Knížka pro prvňáčka: Roman Giebisch, Monika Kratochvilová, Alžběta Tománková ev. zástupce KDK
 • Kniha do vlaku: Miroslav Bünter, Jana Kroulíková
 • Knihovnická dílna: vždy předseda a místopředseda Sekce veřejných knihoven (Gabriela Jarkulišová, Lenka Prucková) + sekretariát SKIP
 • Bulletin SKIP a další publikační činnost: Linda Jansová
 • Studijní zájezd do zahraničních knihoven: Lenka Prucková, Helena Gajdušková, Zuzana Hájková
 • Pracovní skupina pro přípravu oslav výročí 1. knihovnického zákona - Jaroslava Štěrbová, Zlata Houšková, Zuzana Hájková, Jana Kroulíková, Ivana Troupová, Vít Richter, Blanka Tauberová, Helena Gajdušková

Kateřina Hubertová

RSS
    SKIP