4


2016

 

SKIP v akci

Co venkovské knihovny umějí a mohou XII.

V měsíci září se pravidelně koná setkání venkovských knihovníků nazvané Co venkovské knihovny umějí a mohou. Tato akce, která se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, volně navazuje na soutěž Knihovna roku. Každý rok vítězná knihovna spolu s oceněním, získává také právo uspořádat budoucí setkání ve své knihovně. Je potěšitelné, že se do příprav setkání zapojují také zřizovatelé a dá se říct, že se pro ně stává návštěva knihovníků z celé republiky prestižní záležitostí. Nezanedbatelná je pomoc pověřené knihovny.

V tomto roce se knihovníci sešli na Valašsku v Horní Lidči. První zastávkou byla "pověřená knihovna", kterou je Masarykova veřejná knihovna ve Vsetíně. Přijetí v této knihovně bylo tradičně srdečné a připravený program výborným startem celé akce. Nejprve se účastníci vydali na procházku městem. Turistické a informační centrum připravilo trasu nazvanou Magické vsetínské "osmičky". Zastavení na několika stanovištích odhalilo zajímavá zákoutí města a dala nahlédnout do vsetínské historie. V Panské zahradě vedla cesta přes 18. poledník východní délky. Kdo jej překonal, obdržel na konci cesty certifikát. Po návratu do knihovny měli knihovníci možnost shlédnout pásmo o historii veřejné knihovny ve Vsetíně a také ochutnat krajové speciality - koláče "frgály" ( s rozličnou náplní). Následovala prohlídka jednotlivých oddělení vsetínské knihovny a přesun do hotelu Jelenovská. Hlavním bodem večerního programu bylo vystoupení známého zpěváka, herce a výtvarníka Františka Segrada, který přednesl písně Petra Hapky a Michala Horáčka. Volně pak na něj navázal neúnavný dokumentátor všech setkání Mirek Bláha, když prostřednictvím svého DVD zavzpomínal na loňské setkání v Milíně. DVD a pamětní listy dostali všichni, kteří se v minulém roce v Milíně sešli.

Druhý den věnovaný "odbornému programu" a nazvaný Knihovna a její lidé probíhal v Obecní knihovně v Horní Lidči. Zúčastnili se ho také knihovníci z okolí. Program zahájil představením obce pan starosta Josef Tkadlec. Jak si představuje ideálního knihovníka uvedla ve svém vystoupení Nadpřirozená bytost - ideální knihovník oblíbená lektorka Mgr. Zlata Houšková. Dlouhodobý projekt Město v mé paměti (zajímavé vzpomínky rožnovských občanů a vytváření průvodce pamětí města) přiblížil ředitel Městské knihovny v Rožnově pod Radhoštěm Bc. Pavel Zajíc. S výsledky průzkumu Současný stav prostorového a technického vybavení vesnických knihoven seznámil knihovníky PhDr. Vít Richter. O své zkušenosti se soutěží Knihovna roku, ať už jako soutěžící (Knihovna roku 2012) nebo jako členka hodnotitelské komise, se podělila Ing. Marie Škorpíková ve svém příspěvku Knihovna roku-pohled z druhé strany. Knihovnu roku 2015 - Městskou knihovnu v Hroznětíně přijela představit početnější delegace - knihovnice Vendula Zábelová, její kolegyně Jana Ježková, starosta Martin Maleček a místostarosta Zdeněk Janský. Závěrem svého vystoupení pozvali knihovníky na návštěvu do Hroznětína, kde se ve dnech 14. - 16.9.2017 uskuteční další setkání. V průběhu dopoledne si účastníci měli příležitost prohlédnout hostitelskou knihovnu a seznámit se s její bohatou činností.

Odpoledne provedl knihovníky obcí pan starosta osobně. Nejprve všechny pozval( po dobrém obědě ve školní jídelně) na pivo a potom je provedl sportovním areálem. Následovala prohlídka kostela, doplněná krátkým hudebním vystoupením žáků ZUŠ. Vyvrcholením byla návštěva Lidečského betlému. Jedná se o "česko-slovenský mechanický betlém", který je složen z vyřezávaných dřevěných postaviček a architektur, majících vztah k historickým místům česko-slovenského pomezí. Program pokračoval ukázkou "bačovského řemesla", které se svými cvičenými ovčáckými psy předvedl bača Vojta. Nečekaným překvapením byla návštěva čerta a jeho družiny, malá ukázka valašského folklóru.

Večerní program probíhal opět v hotelu Jelenovská. Nejprve paní Dana Reiterová vyhodnotila splnění úkolu, které dostali účastníci loňského setkání v Milíně. Jednalo se o sestavení zprávy z ústřižků, které každý obdržel při odjezdu domů. Nakonec se přece jen zprávu podařilo přečíst. Následovalo vystoupení cimbálové muziky. Byl to večer plný pohody, zpěvu a tance.

Třetí den zahájili účastníci setkání návštěvou Městské knihovny ve Valašských Kloboukách. Zastávka to byla inspirativní, protože knihovna je umístěna ve velmi příjemných prostorách a může se pochlubit zajímavou činností, oceněnou např. titulem Knihovna roku Zlínského kraje v roce 2015.

Posledním bodem bohatého programu byla návštěva vesničky Študlov, která je vyhlášená zpracováním "trnek" (jak tu říkají švestkám). Vaří se zde ta nejlepší povidla.

Nakonec už jen krátké posezení s místní muzikou, ochutnání připravených dobrot - účastníci se postupně rozjíždějí domů a letošní setkání je definitivně minulostí.

Zbývá jen poděkovat všem, kteří se na přípravě letošního setkání podíleli a pozvat všechny zájemce na setkání příští, které bude, jak už bylo výše uvedeno, v Hroznětíně (Karlovarský kraj).

Daniela Wimmerová

RSS
    SKIP