4


2016

 

SKIP v akci

Týden knihoven v litomyšlské knihovně den po dni

Týden knihoven je pro každou knihovnu vizitkou její invence, pracovitosti, soudržnosti a také spolupráce s veřejností a kulturními a vzdělávacími institucemi města. Jeho náplň se chystá i měsíce dopředu, spisovatele si na besedy v Týdnu knihoven zveme někdy už od jara. A pak je ještě potřeba pracovníky "vyladit" a motivovat k tomu, abychom celý program zvládli s co největším fyzickým i psychickým nasazením. A pak už nezbývá než čekat, jakou odezvu bude naše celotýdenní práce mít. Zkuste při čtení našeho programu posoudit, co by oslovilo Vás.

Před zahájením TK jsme náš vchod do knihovny ozdobili břízkou, na které se houpali obálky knih. Tedy ne skutečné obálky, ale ty, které pro nás nakreslili děti z litomyšlských škol i okolí. Každý kolemjdoucí tak mohl zjistit, jaké knížky mají dnešní děti rády a co čtou.

Pondělí -do nonstop  čtení, které je pravidelnou součástí našeho TK, se zapojilo 9 tříd z Litomyšlea okolí. Vinou zapomnětlivosti jedné paní učitelky a tím pádem "výpadku" 1 třídy letos četlo pouhých 134 osob.

Úterý - "Litomyšlský literární AZ kvíz", který připravila naše kolegyně, trenérka paměti ing. Iva Pekníková, oslovil především seniory, kteří si přišli oživit svoje znalosti místních reálií a literatury.

Na dětském oddělení se vyráběly záložky do knih

Středa - navzdory nepříznivému počasí se uskutečnil tradiční průvod v maskách, který tentokráte připomínal dobu panování Karla IV. Zdařilé převleky dětí i knihovnic můžete posoudit sami na našem facebooku. Po průvodu, tentokráte vzhledem k nízkým venkovním teplotám zkrácenému, následovaly hrátky v knihovně. Spanilé panny, rytíři a také venkovský lid si mohli zatančit, osvědčit si svoji mušku při lovu "medvěda", navrhnout si vzor na vyšívání a vybarvit si ho, zjistit, jak jsou na tom s poznáváním vůní koření a bylin, střílet kuší na terč a věnovat se i ušlechtilé zábavě - hudební hře na nejrůznější rytmické nástroje. A tím to ještě neskončilo. Besedovat s dětmi přijela spisovatelka a scénáristka Daniela Fischerová.

Čtvrtek - odpoledne bylo věnováno vyhodnocení literární a výtvarné soutěže "Po stopách císaře a krále". Vítězným dětem a třídním kolektivům jsme předali pěkné knižní a jiné ceny.Na závěr jsme je vyzvali, ať si projdou interiér knihovny a seznámí se s pracemi svých konkurentů. Výtvarnými pracemi jsme totiž vyzdobili jak dětské oddělení, tak i chodbu v patře knihovny. Pak následovala vypravěčská soutěž, letos velmi chabě obsazená, takže si ceny odnesli všichni 3 soutěžící. Vedoucí dramatického kroužku litomyšlské ZUŠ (jinak též předsedkyně hodnotitelské komise) jim na cestu přidala rady, jak vylepšit svůj projev.

Pátek - na tento den jsme připravili další lahůdky. Pro děti to byly besedy se spoluautorkou knihy "Karel IV. v kouzelném kukátku"  Barborou Botkovou, která názorně předvedla, co obnáší práce ilustrátora. Děti si díky tomu mj. uvědomili, že ilustrátor musí znát i reálie doby, o které kniha pojednává. Páteční podvečer jsme věnovali Karlu IV. a připomněli jsme si tak letošní 700. výročí jeho narození. Přednášku "Karel IV. a Itálie" si pro nás připravil místní rodák, historik a také scénárista pořadu "Sedm pečetí Karla IV." ThDr. a Mgr. Pavel Helan.

V sobotu skončila naše týdenní amnestie od registračního poplatku a my jsme si pak sečetli, že jí využilo celkem 82 osob. Žádná z výše zmiňovaných akcí, až na středeční průvod, neomezila běžný provoz knihovny. Naopak byly "přidanou hodnotou" pro všechny naše čtenáře a návštěvníky.

Uf! A všechny pracovnice knihovny ve zdraví přežily Týden knihoven.

Jana Kroulíková

RSS
    SKIP