1


2016

 

Atlas

Městská knihovna Bílovec v novém

V sobotu 5. prosince 2015 byla slavnostně otevřena Městská knihovna a centrum pro seniory v Bílovci. Na Slezském náměstí, ve zrekonstruované budově bývalé základní školy, tak vznikly unikátní prostory vhodné nejen pro zajišťování služeb knihovny jako takové, ale rovněž pro kulturní vyžití obyvatel města. Celkové náklady na přestavbu činily 23,5 milionu korun, téměř 77 procent bylo hrazeno z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Autorem architektonického řešení a hlavním projektantem je Ing. arch. Tomáš Adámek, koncept přístavby navrhnul Ing. arch. David Honeki.

Přístavba Přístavba
Části přístavby a plochy na pétanque Přístavba se společenskou místností

Od dubna 2014 trvající rekonstrukce zásadně proměnila vnitřní uspořádání budovy. Jednotlivá patra byla v minulosti striktně oddělena, nyní je střed knihovny propojen, čímž vzniká dojem vzdušného místa. Celá budova, zahrnující tři nadzemní podlaží a suterén, je v současnosti sídlem ředitelky Kulturního centra Bílovec, příspěvkové organizace (3. patro), Městské knihovny Bílovec (přízemí a první 2 patra) a centra pro seniory (suterén). K původnímu objektu byla přistavěna poloskleněná společenská místnost, kde jsou pořádány besedy, školení, promítání, přednášky, schůze města a další. Knihovna nyní disponuje více jak dvojnásobnou plochou oproti původnímu umístění na ulici Ostravská. Uživatelům je nově k dispozici čítárna, infokiosky s knihovním katalogem, relaxační a herní prostor pro dětské čtenáře nebo již zmíněná společenská místnost s promítací technikou. Velkou výhodou je bezbariérový přístup (výtah) nebo umístění knihovny v samotném centru města.

Centrum pro seniory Pohled na infokiosek
Centrum pro seniory Pohled z 2. patra na infokiosek v 1. patře

Se změnou lokace nastaly také personální změny. Zajištění obsluhy ve více patrech si vyžádalo další posilu. Nové prostorové i personální možnosti jsou maximálně využívány. Kromě pravidelných dopoledních vzdělávacích akcí pro studenty základních škol a gymnázia či pro seniory jsou v knihovně pořádány oblíbené cestopisné besedy. K příležitosti vánočních a nejblíže velikonočních svátků jsou organizovány výtvarné dílničky pro děti mateřských škol a družinu základní školy. Dnes již samozřejmostí jsou literární nebo historické besedy,
LiStOVáNí a další. O akcích, novinkách a veškerém dění v knihovně jsou nyní uživatelé a fanoušci informování skrze Facebook stránku. Dříve pro tuto činnost nebyl určen žádný pracovník, což se od prosince roku 2015 změnilo.

Rovněž došlo k obměně organizačního uspořádání, nově je zřizovatelem knihovny Kulturní centrum Bílovec, příspěvková organizace, namísto města Bílovce. Tím byla navázána úzká spolupráce s Muzeem Bílovec, které je také spravováno Kulturním centrem. Součinnost institucí přinesla své ovoce v podobě úspěšného projektu Dny židovské kultury. Během ledna a února 2016 mohli návštěvníci kromě jiného vidět film Arnošt Lustig - devět životů a besedovat s režisérem a scénáristou snímku Ivo Pavelkem nebo si poslechnout výjimečný životní příběh Luďka Eliáše, který přežil pochod smrti a útrapy koncentračních táborů. Muzeum zajišťovalo tematickou výstavu, cestopisnou besedu nebo workshop židovských tanců. Tato kooperace se velice osvědčila zejména z důvodu komplexního programu, který byl veřejnosti nabídnut. Zapojené subjekty by samostatně mohly jen těžko zajistit tak intenzívní kulturní a vzdělávací soubor akcí v poměrně krátkém časovém horizontu, navíc bez nutnosti omezit jiné činnosti.

Picmoch 2. patro
Picmoch-Vavřínek - skřítek knihovny 2. patro - naučná literatura

Pro uživatele výraznou novinkou jsou přírůstky ve fondu zahrnující nejen knižní tituly, ale také audioknihy, elektronické čtečky knih a deskové hry. Aktualizován tak byl i knihovní řád, který mj. přinesl zkrácení výpůjční doby na 31 dní (dříve 8 týdnů). Kromě toho vznikl v knihovně filmový klub s názvem Pidikino. Výběr snímků je koncipován tak, aby doplňoval běžnou nabídku bíloveckého kina Radost. Na své by si tak měli přijít náročnější diváci či zájemci o filmy mimo standardní distribuci kin. V Pidikině se promítá také s ohledem na probíhající tematické programy (Dny židovské kultury) nebo významná výročí (památka úmrtí Jana Palacha, Mezinárodní den památky obětí holocaustu). Aktuálně je filmový klub zapojen do Projektu 100 Asociace českých filmových klubů. Mimo nabídku pro veřejnost jsou projekce uskutečňovány speciálně i pro studenty z Bílovce a blízkého okolí. Informace o filmovém klubu jsou primárně zveřejňovány na Facebook stránce Pidikina.

Ze subjektivního hlediska je odezva na novou knihovnu ze strany uživatelů převážně pozitivní. Prozatím nebyl proveden žádný oficiální průzkum. Rovněž jsme zaznamenali nárůst návštěvnosti v porovnání s předchozími roky. Za prosinec 2015, kdy proběhlo slavnostní otevření, bylo v knihovně celkem 3 224 návštěvníků (pro srovnání: prosinec 2014 = 1 284 návštěvníků, prosinec 2013 = 1 857 návštěvníků). Na rapidním vzrůstu se jistě podepsalo uzavření knihovny po dobu stěhování fondu a také zvědavost návštěvníků. V ustálenějším měsíci lednu 2016 se v knihovně vystřídalo celkem 2 197 návštěvníků (pro srovnání: leden 2015 = 1 300 návštěvníků, leden 2014 = 1 777 návštěvníků).

2. patro Dětské oddělení
2. patro - naučná literatura Dětské oddělení

Do budoucna plánujeme pokračovat ve vzájemné spolupráci s Muzeem Bílovec na dalších projektech (např. filmový festival Expediční kamera), prodloužení otevírací doby knihovny, nové webové stránky, zapojení knihovny do geocachingu, půjčování herních setů na pétanque (pod přístavbou je vytvořena hrací plocha s pískem) nebo dvoudenní neformální konferenci s názvem Bílovecký maják, která si klade za cíl spojit občany z blízkého okolí a umožnit jim vzájemně se inspirovat.

Použitá literatura

Knihovna a centrum pro seniory. Bílovec: oficiální stránky města [online]. Bílovec, 2014, změněno 24.8.2015 [cit. 2016-02-14]. Dostupné z: http://bilovec.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=442&id=715892&p1=53795

Mgr. Martina Kovářová

Foto: Fotoreportáž  Jiřího Velkého z Městské knihovny Bílovec

RSS
        SKIP