1


2016

 

Za Olgou Domorázkovou

Po dlouhé  a těžké nemoci nás 19. února 2016 navždy opustila paní Mgr. Olga Domorázková. Narodila se 21. srpna 1954 v Roudnici nad Labem. V roce 1978 absolvovala Filozofickou fakultu UK Praha, obor knihovnictví a vědecké informace - specializace informační systémy. V letech 1982 - 1986 působila jako samostatný (od r. 1983 vedoucí) referent pro TEI v SEPAP Štětí. V roce 1992 nastoupila do funkce samostatný odborný knihovník v Okresní knihovně Děčín. Od r. 1993 byla vedoucí, resp. od r. 1996 ředitelkou Městské knihovny Varnsdorf. Tam mimo jiné organizovala dětskou literární soutěž Drápandu. (V roce 2000 inspirovala ústecké knihovníky k uspořádání podobné soutěže, která dostala název Psaníčko). V letech 2005 až 2008 pracovala v Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem, odkud odešla do invalidního důchodu. Knihovnická veřejnost může znát její články, které publikovala v elektronickém časopise Ikaros, ve Čtenáři a ve sborníku Kruhu přátel Muzea Varnsdorf. Od r. 1998 byla členem SKIP, členem regionálního výboru SKIP, od r. 2002 zakládající členkou frankofonního klubu SKIP. Čest její památce!

Aleš Brožek

RSS
    SKIP