3


2013

 

Galerie

Zemřel emeritní ředitel Knihovny Národního muzea Jaroslav Vrchotka

Starší knihovnické generace znají Dr. Jaroslava Vrchotku, CSc nejen jako ředitele KNM, ale také jako erudovanéhoJaroslav Vrchotka historika především v oblasti dějin knihy a knižní kultury, dějin knihovnictví a knihtisku.

Jaroslav Vrchotka se narodil v Lázních Kynžvartě 30. srpna 1926. Po absolvování gymnázia v Chebu a Praze vystudoval filozofickou fakultu Karlovy univerzity, kde také získal doktorát i titul kandidáta věd. Už během studií na filozofické fakultě nastoupil roku 1947 do Národního muzea a této instituci zůstal věren po celou dobu své profesní kariéry až do roku 1990, kdy odešel do důchodu. Po většinu doby pracoval v Knihovně Národního muzea, od roku 1971 jako její ředitel.

Věnoval se mj. i stálé expozici KNM v Muzeu knihy ve Žďáru nad Sázavou. Není divu, že mu byla blízká problematika Kroniky Trojánské, kterou se zabýval plných čtyřicet let. Zvláštní pozornost věnoval světové muzeologické literatuře a vydával bibliografii této literatury. Sám také do muzeologické problematiky přispěl mnoha články, zejména z dějin našeho Národního muzea.

Přednášel na školách a byl externím členem katedry knihovnictví a vědeckých informací filozofické fakulty Karlovy univerzity, byl rovněž členem Ústřední knihovnické rady. Od roku 1981 byl funkcionářem IFLA jako člen sekce vzácných a cenných knih a dokumentů a určitou dobu pracoval i jako předseda této sekce. V této funkci také zřídil pracovní skupinu pro muzea knihy.

Po celou dobu svého působení jak v Národním muzeu, tak v IFLA, cestoval a poznával knihovny v mnoha zemích světa. Jako největší výzvu hodnotil stipendium v oblasti muzeí od Informační agentury USA, které získal v roce 1983.

I po odchodu do důchodu zůstával ve spojení s institucí, ve které pracoval neuvěřitelných 53 let. PhDr. Jaroslav Vrchotka, CSc žil od roku 1952 v Čelákovicích a zde také zemřel 20. srpna 2013.

Ladislav Kurka

 

RSS
    SKIP