BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

3
2007

Aktuální číslo Archiv Obsah

Strakonice

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Rozhovor s dr. Vítem Richterem

O výhledech SKIP a také trochu o rodinném zázemí hovoří Ladislav Kurka (K) s předsedou SKIP Dr. Vítem Richterem (R) a za jeho zády i s Dr. Alenou Richterovou (A).

K: Jak se cítíš po svém čtvrtém!!! zvolení?
R: Byl jsem zvolen valnou většinou hlasů a to je velmi potěšující, ale také zavazující. Se svou kandidaturou jsem dlouho váhal především proto, že jsem přesvědčen, že by SKIPu prospěla změna, nové tváře a snad také nové nápady.

Dr. Vít RichterK: Na dovolené jsi jistě nabral novou chuť a síly do spolkové činnosti. Kde jsi ty síly sbíral? Máš už konkrétní představy, kam dále směřovat SKIP?
R: Letos jsme měli dovolenou opravdu dlouhou - celé čtyři týdny. Jako téměř vždy jsme ji strávili pochodováním po horách. Prvních čtrnáct dní jsme zdolávali Dolomity, týden jsme si užívali vnuka Jakuba v Beskydech a zcela na závěr jsme prochodili Slavkovský les. Všude bylo krásně, ale na závěr nás opravdu potěšila příjemná krajina a krásný les v místech, která jsem vlastně vůbec neznal. Úplně nejlepší bylo, že ve Slavkovském lese může člověk chodit celý den a nezazvoní žádný mobil, protože tam chybí signál. Doporučuji!

Veškeré naše směřování je zakotveno v novém Programovém prohlášení. Já své priority vidím především v podpoře všech forem vzájemné spolupráce knihoven a v lobbování za zájmy knihoven. Knihovny se zřejmě v blízké budoucnosti dostanou do silného tlaku internetu a digitalizace, což může existenci mnohých z nich i ohrozit. Bude nezbytné hledat nové a silné argumenty pro podporu knihoven.

K: Prof. Trávníček už skončil sběr materiálu k výzkumu čtení, o kterém informoval na valné hromadě v Olomouci. Slíbil mi dlouhý rozhovor, ale až do 1. čísla dalšího ročníku, což je za půl roku. Máš nějaké předběžné výsledky?
R: Průzkum proběhl v průběhu května a června a jeho výsledky máme k dispozici. V současné době probíhají dodatečné analýzy a srovnávání výsledků s průzkumy v jiných zemích. Na 19. listopadu chystáme ve spolupráci s Goetheinstitutem společný seminář na toto téma. Nejvíce mě potěšilo, že Češi patří mezi nejsilnější čtenáře knih v Evropě. Pouze 17% lidí u nás nepřečetlo za rok ani jednu knihu. O to hůře jsou na tom například Portugalci (67%) či Němci (41%). Celoevropský průměr je 42% nečtenářů! Na druhé straně mně zatrnulo, že 33% lidí nikdy nenavštívilo či nepoužilo knihovnu, což je o 11% více, než v roce 1996. Třetina populace je tedy z hlediska knihoven již zřejmě zcela mimo!

K: Co si myslíš: dá se s tím něco dělat?
R: Knihovny musí být ve vztahu ke svým uživatelům i neuživatelům hodně aktivní. Budou muset velmi pečlivě sledovat, co od nich lidé potřebují a chtějí. Do budoucna určitě nebude stačit pouze čekat na toho, kdo přijde. Pro veřejné knihovny je zcela zásadní práce s dětmi, což vyžaduje velké úsilí s nejistými výsledky
K: Na valné hromadě se Ti podařilo nakonec přece jen plénum přesvědčit, aby přijalo formou usnesení Tvůj návrh na zvýšení členských příspěvků kvůli profesionalizaci SKIP. Kdy začne předsednictvo návrh realizovat?
R: Profesionalizaci, respektive zaměstnávání jednoho profesionála, zahájíme v roce 2009. Pevně věřím, že nutnost alespoň základní profesionalizace pochopí všichni členové. Jsem přesvědčen, že to je krok správným směrem, který by měl zvýšit budoucí stabilitu SKIP a zlepšit jeho služby členům.

K: Před lety jsi zavedl každoroční výjezdní zasedání VV SKIP. V této užitečné praxi se nyní shlédla i redakční rada Bulletinu SKIP, která se prvně v 16leté historii sejde mimo Prahu - v Rožmitále pod Třemšínem. Ale zpátky k výjezdnímu zasedání VV. Co by se zde mělo řešit?
R: Výjezdní zasedání chápeme vždy jako stmelovací a iniciační akci. Nový výbor se musí dobře poznat a rozdělit si práci. Budeme intenzívně diskutovat o nejdůležitějších aktivitách pro rok 2008. Musíme také vyřešit otázku budoucího pokračování Března - měsíce internetu. Jako věcné téma jsme si zvolili měření výkonu činnosti knihoven a hodnocení spokojenosti uživatelů se službami.

K: Jsi předsedou SKIP, ale na prvním místě pochopitelně stojí Tvoje funkce ředitele Knihovnického institutu. A jsi také předsedou ÚKR a předsedou redakční rady Čtenáře. Jak to všechno jde dohromady?
R: Dohromady to jde celkem jednoduše, protože jak říkají moudří - vše souvisí se vším. Ale vážně: věcná problematika všech funkcí je velmi příbuzná a umožňuje užívat výhod sinergického efektu. Jiná otázka je, zda je to správné, aby jeden člověk obsazoval tolik funkcí. Osobně bych uvítal jiné přerozdělení.

K: A jak to časově zvládáš?
R: Snažím se, někdy nadávám, ale když se něco povede, mám občas i radost.

K: A co tomu říká Tvoje paní?
R: Asi by bylo nejlepší kdybys s ní příště uspořádal zvláštní rozhovor.

K: Co Vy na to, paní Richterová?
A: Protože jsem dávno pochopila, které věci mi doma projdou a které ne, snažím se Vítkovi poskytovat dokonalý servis, láskyplnou péči a nejvyšší možnou míru vstřícné tolerance. Patřičnou odměnu si ovšem vybírám v naturáliích.

K: Nezapomínáš kvůli všem funkcím na Bulletin SKIP?
R: Často, ale naštěstí je tady jeho redaktor, který úplné zapomnění nikdy nedopustí.

K: Máš teď na závěr možnost říci cokoliv, nejlépe aby to zajímalo i čtenáře.
R: Mám jedno doporučení. Před deseti lety jsem na Lipském knižním veletrhu objevil knihu od Alberta Manguela: Dějiny čtení. Teď tato krásná knížka vyšla v nakladatelství Host v českém překladu. Myslím si, že stojí za to si ji přečíst.

A mně (K) nezbývá než za rozhovor poděkovat a čtenáře ujistit, že o otázce své paní (A) Dr. Richter se dozví, až si to přečte jako Vy a že jsem se s ním nedomluvil, když jsem do rubriky Přečteno zařadil právě Manguelovu knihu.

Obsah

 

SKIP