4


2016

 

Informační servis

Portál KNIHOVNY.CZ začal sloužit uživatelům

V úvodu zopakujeme několik základních informací o portálu Knihovny.cz, který byl 26.10. slavnostně spuštěn a dán k dispozici uživatelům na adrese www.knihovny.cz. Dále si ukážeme současnou podobu portálu, zmíníme se o hlavních funkcích, zapojených knihovnách i zdrojích,přínosu portálu pro zapojené knihovny a především pro jejich uživatele a také o tom, co mají knihovny pro zapojení do portálu udělat.

Text poslední (5.) verze projektového záměru začíná konstatováním, že projekt Knihovny.cz je zde především pro uživatele. To je velmi zásadní rozdíl oproti všem dosavadním národním integračním projektům (především Souborný katalog a Jednotná informační brána), které slouží výborně pracovníkům knihoven, ale jak ukázaly uživatelské průzkumy v letech 2013 a 2015, uživatelé sami bez pomoci knihovníků je příliš nevyužívají.

Portál Knihovny.cz umožňuje přístup k službám, fondům a informacím o akcích českých knihoven na jednom místě komukoli, odkudkoli a kdykoli a řeší zdánlivě jednoduchý problém: uživatel potřebuje sehnat konkrétní titul nebo informace k určitému tématu, pokud možno snadno a rychle. Problém vypadá jednoduše, ale cesta k jeho vyřešení je v současné době velmi složitá. Reaguje na kontrast mezi jednoduchostí problému a komplikovaností a pracností jeho vyřešení v současnosti: co všechno musí uživatel udělat a kolik času a energie musí vynaložit.

Portál Knihovny.cz je unikátní knihovní služba, která si klade za cíl zpřístupnit čtenářům z celé ČR všechno z českých knihoven na jednom místě, ke snadnému a rychlému vypůjčení, stažení či jinému způsobu užití (v případě elektronických informačních zdrojů).

Portál Knihovny.cz zásadním způsobem zjednodušuje přístup k informacím a dokumentům různého typu ze všech zapojených knihoven.

Současná podoba portálu Knihovny.cz je výsledkem dlouhých diskusí řešitelského týmu projektu s experty na uživatelské scénáře a user experience, zkoušení uživatelských scénářů na zástupcích různých kategorií potenciálních uživatelů přímo v terénu a dlouhých měsíců testování.

Portál Knihovny.cz pod mottem České knihovny na jednom místě nabízí v současné době cca 12,5 miliónů dokumentů. Nejvýraznějším prvkem úvodní obrazovky je jediné vyhledávací okno s nápisem HLEDAT. Vyhledání informace o dokumentu ale není v případě portálu Knihovny.cz cílem, ale začátkem cesty k jeho získání, pokud uživatel stiskne u dokumentu tlačítko TO CHCI.

Hned pod hlavním vyhledávácím oknem jsou umístěny šipky Inspirace ke čtení a Najít knihovnu, pod nimi je nabídka informací o nejpůjčovanějších knihách, oblíbených autorech a také E-knih ke stažení.

Uživatelské rozhraní portálu bude nepochybně působit na mnoho pracovníků knihoven příliš jednoduše, budou jim vadit různé nabídky, žebříčky, ankety a grafické prvky. Respektovat přání uživatelů a rady expertů na uživatelské scénáře a user experience nebylo mnohdy snadné ani pro členy řešitelského týmu. Předkládané podoba je výsledkem mnoha hledání, diskusí a kompromisů. Určitě nejde o  finální podobu, jsme na začátku cesty. Naznačuje ale nastoupený směr - k uživatelům.

Úvodní obrazovka:

Úvodní obrazovka

Nyní se zaměříme na několik základních funkcí portálu.

Hledání:

Hledání

Detail:

Detail

U plně zapojených knihoven je výhodou zobrazení úplných informací o dostupnosti dokumentu

U knihoven, u kterých není možný pohled na aktuální stav knihovních jednotek, se objevuje stejně jako u Souborného katalogu ČR pouze informace Neznámá dostupnost.

SK ČR:

SK ČR

 

Pokud je uživatel zaregistrován ve více knihovnách, portál Knihovny.cz mu nabízí možnost propojení účtů a sledování stavu všech účtů najednou.

Výpůjčky:

Úvodní obrazovka

Uživatel tak může velmi pohodlně začít hledat v jedné knihovně a v případě neúspěchu pokračovat bez nutnosti dalšího hledání v jiném prostředí v dalších knihovnách. Pokud zjistí, že knihovna, v níž není dosud registrován, splňuje opakovaně jeho požadavky, může se zde snadno zaregistrovat online. Fyzická návštěva je povinná jen v případě registrace v první knihovně. Tato možnost bude mít zvýšený význam od roku 2017, kdy dojde k zakoupení centrálního indexu pro portál, což umožní prohledávání nejen domácích, ale i zahraničních zdrojů z jednoho místa.

Až dosud jsme sledovali "standardní" funkce knihovního systému nabízené v širším kontextu. V současné době má podepsanou smlouvu přes 30 knihoven, jejichž zdroje a služby jsou do portálu postupně integrovány, a další stále přibývají.

Přidanou hodnotou je možnost zobrazení informací o knihovnách v okolí místa bydliště, a to i o těch, které zatím nejsou do portálu zapojeny.

Štěchovice:

Štěchovice

Kromě stávající inspirace ke čtení se postupně objeví i informace o akcích knihoven. Uživatel si bude moci sám zvolit, zda chce sledovat především akce knihoven ve svém okolí, knihoven, v nichž je registrován, nebo jiné varianty.

Inspirace:

Inspirace

Pokud chce knihovna nabídnut svým uživatelům plný komfort portálu Knihovny.cz, tj. především možnost začít práci v "mateřské knihovně" včetně možnosti objednání, rezervace, výpůjčky a v případě neúspěchu možnost využít snadno a ve stejném prostředí služby a fondy dalších knihoven a od roku 2017 i jejich předplacené zahraniční zdroje, musí být do portálu plně zapojena.

Dále si vysvětlíme, jaké jsou nutné předpoklady plného zapojení.

Pro plné zapojení do portálu musí knihovna učinit určité kroky, které jsou podrobně popsané na stránce https://www.knihovny.cz/Portal/Page/jak-se-zapojit-pro-knihovny. Prvním, co musí knihovna mající zájem o zapojení do portálu udělat, je vyplnění jednoduchého dotazníku, který má informativní charakter a funguje současně jako vyjádření zájmu o zapojení do portálu. Na jeho základě žádost projedná Řídicí výbor portálu, který následně vyzve knihovnu k podepsání smlouvy. Poté je zahájen proces technického zapojování knihovny do portálu.

Pro plné zapojení do portálu však knihovna musí splnit i technické předpoklady. Nejdůležitějším předpokladem pro to, aby se knihovna do portálu mohla zapojit, je schopnost poskytnout portálu všechny své veřejné bibliografické záznamy včetně informací o všech exemplářích a poskytovat pravidelně i jejich aktualizace. Preferovaným způsobem je v tomto případě využití protokolu OAI-PMH, který bývá součástí systému knihovního katalogu, často je však k jeho zprovoznění nutné zakoupit od dodavatele knihovního systému příslušnou licenci.

Dále je nezbytné umožnit portálu přístup k strojovému rozhraní pro zprostředkování služeb knihovního systému uživatelům. To je řešeno prostřednictvím protokolu NCIP, který již podporuje většina knihovních systémů používaných u nás (s výjimkou Alephu, kde je používáno jeho vlastní rozhraní). Zda a za jakých podmínek je možné rozhraní NCIP pro zapojení do portálu knihovny.cz zprovoznit, je však nutné konzultovat s dodavatelem knihovního systému.

Po zprovoznění rozhraní NCIP je nutné, aby se knihovna zapojila do české akademické federace identit eduID.cz, v čemž po technické i administrativní stránce pomůže Moravská zemská knihovna.

Další požadavky již nejsou pro zapojení do portálu nezbytné, jsou však silně doporučované. Ve větších knihovnách se jedná především o umožnění online plateb a online registrace tak, aby se zájemce po splnění určitých předpokladů (například validovaný účet u MojeID) mohl stát uživatelem knihovny bez nutnosti knihovnu navštívit. Poslední službou je pomoc vlastním uživatelům s registrací v jiných knihovnách, které poskytují nějaké služby online. Toho lze nejlépe dosáhnout tak, že se daná knihovna stane validačním místem MojeID. Konzultaci v této oblasti může poskytnout jak přímo sdružení cz.nic jako provozovatel služby MojeID, tak například Moravská zemská knihovna.

Bohdana Stoklasová, Knihovna Akademie věd ČR, Petr Žabička, Moravská zemská knihovna v Brně

RSS
    SKIP