4


2016

 

Atlas

Nová odborná knihovna Fakulty restaurování v Litomyšli

Fakulta restaurování Univerzity Pardubice od srpna 2016 uvádí do provozu zcela novou fakultní knihovnu. Po sérii rekonstrukcí a rozšiřování budov fakulty a jejich vybavení, které fakulta "zažívala" v posledních letech, je přestěhování knižního fondu z již nevyhovujících prostor děkanátu posledním velkým krokem k modernizaci studijního, technického a vědeckého zázemí fakulty, srovnatelného nyní s evropskými institucemi podobného zaměření.

Litomyšl

V roce 2014 převzala Fakulta restaurování zpět do svého užívání objekt piaristické koleje, který byl zcela zrekonstruovaný z evropských peněz v rámci projektu Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli reg. č.: CZ.1.06/5.1.00/01.06135, jehož příjemcem bylo město Litomyšl. Součástí rekonstrukce byla i přístavba, která byla dokončena spolu s přednáškovou aulou v roce 2015. A právě tato přístavba poskytla nové knihovně reprezentativní zázemí.

Litomyšl

Oborová uměnovědná knihovna Fakulty restaurování, zaměřená svým fondem na studijní programy fakulty, obsahuje více než 10 tisíc svazků a 38 titulů odborných periodik. Navíc jsou zde k dispozici bakalářské a diplomové práce absolventů fakulty a též Institutu restaurování a konzervačních technik, o. p. s, ze kterého v roce 2005 Fakulta restaurování vznikla. Fond knihovny je průběžně doplňován o nové publikace, aby tak studenti mohli využívat aktuální informace z daného oboru. Knihovnu využívá i odborná veřejnost, časté jsou návštěvy specialistů v oboru restaurování, dějin umění apod., navštěvují ji též studenti jiných vysokých škol.

PhDr. Tomáš Kupka

RSS
    SKIP