4


2016

 

SKIP v akci

Dobrá zpráva o valné hromadě Klubu dětských knihoven SKIP ČR

V úterý 1. listopadu 2016 se členky Klubu dětských knihoven opět společně sešly na pravidelné valné hromadě, tentokrát na Moravě, v Hodoníně. Navzdory tomu, že Klub dětských knihoven je s 378 členy opravdu nejpočetnější odbornou sekcí SKIP, výročního setkání se zúčastnilo pouze 25 lidí. O 13 méně než v roce předchozím...To v listopadu 2008 jich do Svitav přijelo 79... Kde jsou ty časy! Ztrácejí knihovnice o práci s dětmi zájem? Nebo je pro ně cesta drahá, daleká a dříve nebo později se stejně všechny informace objeví v konferencích? Pevně doufáme, že aspoň b) je správně. Jenže taková konference Andersen vás nenabije energií a ani neumožní věci společně prožít. Všem nepřítomným proto posíláme zprávu: akce se velmi vydařila!

Městská knihovna Hodonín nás ve svých velkorysých prostorách přijala vlídně a pohostinně.

Zazněla hodnocení celostátních projektů(Noc s Andersenem, Kde končí svět, SUK, OKNA, Setkání s loutkou, Kamarádka knihovna) i hodnocení práce regionálních klubek. Největší potlesk sklidilo vystoupení o Noci s Andersenem coby sólo pro dva hlasy v podání Hany Hanáčkové a Miroslavy Čápové z Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti. Eva Kordová s sebou přivezla plnou krabici publikací o památných stromech Turnovska a kouzlu stromů pohádkovníků. Marika Zadembská z Knihovny Třinec inspirovala úspěšnou lekcí "O líné knihovnici" a Michaela Baštecká z Brandýsa nad Labem zas "Putováním s kocourem Mikešem" po středních Čechách.

Ve dnech 2. a 3. listopadu na valnou hromadu navázal odborný seminář na téma současné kvalitní literatury pro děti a mládež v režii Adély Dilhofové z Moravské zemské knihovny v Brně. Celkem 36 účastníků nejprve vyslechlo stejnojmennou přednášku Mgr. Marcely Hrdličkové z Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, doprovázenou obrazovou prezentací. Posluchači se dozvěděli, že v České republice je v současné době nadprodukce knih (jen v roce 2015 vyšlo pro děti 1 962 titulů). Už ani dětská literatura se ale nedokáže bránit komercializaci a bulvarizaci, mnohdy slouží jen jako propagace filmu či PC hry. Nová vydání starých dobrých knih mají mnohdy zavádějící obálky. Téměř chybí realistická próza, trvá krize chlapeckého románu. V současné příběhové beletrii se objevuje téma handicapu a smrti, homosexuality a nadužívání drog, antiutopické vidění světa.

Odpoledne se účastníci rozdělili přibližně na dvě poloviny. Jedni zvolili workshop Niny Rutové z Prahy Ochutnávka čtenářských strategií a metod kritického myšlení při četbě knížky pro děti.Pak na příkladu knihy Ivony Březinové Lucka Luciperka nacvičovali čtení v páru a s otázkami, předvídání a hledání důkazů v textu, použití Vennova diagramu apod. Druzí upřednostnili workshop manželů Volkmerových z Ostravy Práce s loutkou v knihovnické praxi, vyzkoušeli si ruku jako loutku, loutku a knihu, loutkové divadlo jako nástroj vzdělávání.

Obě dílny byly absolventy vysoce hodnoceny - prostě skvělé!

Zatímco první "volný" večer strávily knihovnice v menších skupinách u vína v Hodoníně, druhý večer se linkovým autobusem společně vypravily do vinného sklípku Vinařství Pod kopcem v nedalekých Mutěnicích. (Zde ochutnaly nejen dvanáct vzorků pravého moravského moku, ale i dobrou játrovou pomazánku, a kromě lahví si domů odvážely i recept majitele pana Konečného.)

Po komentované prohlídce Městské knihovny Hodonín ve čtvrtek dopoledne odborný seminář završila panelová diskuse Nakladatelství pro děti se zaměřením na trendy v současné literatuře a východiska nakladatelských plánů. Diskusi moderoval prof. PhDr. Tomáš Kubíček. Zúčastnili se zástupci předních alternativních nakladatelů - Iva Pecháčková (Meander), Tereza Horváthová (Baobab) a Joachim Dvořák (Labyrint a časopis Raketa). - Co se děje v současné literatuře pro děti? Jako žánr je čím dál volnější, reaguje na vývoj světa, přidává obrazy na úkor textu. Jedním z trendů jsou vzdělávací knihy s humorem, obrazem a poezií. Je málo skvělých vypravěčů, ubývá dětí, které by takové knihy chtěly číst. Knihy, které teď vycházejí, už potřebují spolupráci dospělého, jsou určené pro společné, rodinné čtení.Nebo pro společné knihovnické.

Už litujete? Příští báječná valná hromada se bude konat 31. 10. - 2. 11. 2017 v Městské knihovně Ostrov.

Helena Šlesingerová

RSS
    SKIP