4


2016

 

SKIP v akci

Týden knihoven po dvacáté

Ačkoliv byl letošní ročník Týdne knihoven jubilejním dvacátým, tak byl opět velmi tradiční a nic nového nepřinesl. Letošní Týden knihoven probíhal ve dnech 3.-9. října a měl velkou mediální konkurenci ve volbách do krajských zastupitelstev a do Senátu ve dnech 6.-7. října. Museli jsme posunout o týden později i tradiční vyhlášení státní ceny Knihovna roku, které probíhá v rámci Týdne knihoven, protože by nám do Prahy nikdo díky volbám nepřijel. Vyhlášení státní ceny Knihovna roku, ceny SKIP Městská knihovna roku a ceny pro mladého knihovníka do 35 let tak proběhlo až 13. října. K Týdnu knihoven 2016 s heslem Braňte knihu se přihlásilo jako pravidelně cca 400 knihoven z celého Česka. K této akci vydal SKIP už loni s laskavým svolením dědiců Josefa Lady populární plakát Braňte knihu Jiřího Mahena a Josefa Lady. Podnětem k Mahen-Ladově plakátu Braňte knihu! byly Mahenovy špatné zkušenosti s některými čtenáři, kteří s vypůjčenými knihami nezacházeli šetrně. Napsal na to dokonce dvanáct dvojverší.

SKIP ve spolupráci s projektem Čtení pomáhá zorganizoval šestý ročník Maratonu čtení a celkem 33 knihoven podpořil částkou 100 000 Kč na veřejná čtení a setkání s významnými autory nominovanými na cenu Magnesia Litera. V českých knihovnách se tak čtenáři v říjnu mohli díky Maratonu čtení setkat např. s Renátou Fučíkovou, Klárou Smolíkovou, Ivou Pekárkovou, Markem Šindelkou, Milanem Děžinským, Pavlem Čechem, Lucií Sefertovou, Olgou Černou, Petrou Soukupovou a mnoha dalšími významnými spisovateli. Týden knihoven je pochopitelně v mnoha knihovnách věnován čtení a to především z děl autorů, kteří mají významné výročí v tomto roce. Mnoho knihoven si i v říjnu připomenulo shakespearovský rok, v roce 2016 slavíme výročí 400 let od úmrtí Williama Shakespeara. Především dětská oddělení veřejných knihoven si letos připomenula 170. výročí narození Jana Karafiáta a 140. výročí prvního vydání tolik oblíbených Broučků. Důležité je také to, že první vydání ilustrovaných Broučků s ilustracemi Vojtěchy Preissiga je zároveň první výpravnou ilustrovanou dětskou českou knihou, která odstartovala ilustrování pohádek a českých dětských knih. Dalším významným autorem, kterého si připomenuly české knihovny, byl Václav Čtvrtek a 105. výročí jeho narození a 40. výročí jeho úmrtí. U příležitosti tohoto dvojnásobného výročí bylo opětovně vydáno mnoho knih Václava Čtvrtka, které jsou tolik oblíbené u dětských čtenářů. Mezi další letošní jubilanty paří Jakub Deml (55), František Hrubín (45), Zdeněk Svěrák (80), Ludvík Souček (90), Eduard Štorch (60) nebo Ludvík Aškenazy (95).

Ve stovkách knihoven probíhaly v prvním říjnovém týdnu literární večery, cestovatelské besedy, burzy knih, autorská čtení, přednášky o regionální literatuře, ankety o nejoblíbenější knihu, literární kvízy, výstavy knižních ilustrací, dny otevřených dveří, tvorba záložek v kreativních dílnách atd. Desítky knihoven si i v říjnu připomenuly letošní nejvýznamnější výročí - 700. výročí narození Karla IV. Tato osobnost českého národa byla připomenuta nejen na výstavách a besedách s historiky, ale také celou řadou aktivit s partnerskými organizacemi knihoven především v tzv. "karlovských městech". Desítky knihoven se přihlásilo letos svými aktivitami k tolik populárnímu trendu RETRO! Knihovny připomenuly výstavami již zapomenuté hudební nosiče a svým uživatelům nabídly retro hry, které znají ze 70. let 20. století. Knihovny připravily výstavy dobových knih, časopisů a ukázaly čtenářům, jakým způsobem se půjčovaly knih v předpočítačové době. K retro dokonalosti vytáhly některé knihovnice i nezapomenutelné modré silonové pracovní pláště.

Roman Giebisch

Jako ilustrace k Týdnu knihoven průběh v Litomyšli na následující stránce.

RSS
    SKIP