4


2016

 

Do rámečku

PhDr. Karel Sosna je novým nositelem ceny ministerstva kultury za přínos k rozvoji české kultury

PhDr. Karel Sosna s ministrem kulturyZ Laudatia při udělování ceny

PhDr. Karel Sosna patří dlouhodobě k nejvýznamnějším představitelům českého knihovnictví.

Narodil se 29.8.1941. V roce 1984 ukončil studia oboru knihovnictví na Univerzitě Karlově v Praze. Začínal jako bibliograf v knihovně Ústavu dějin KSČ, resp. Ústavu dějin socialismu. V roce 1970 byl propuštěn z práce a zbaven možnosti pracovat v oboru. Přes zákaz činnosti ve společenských vědách udržoval po celá 70. a částečně i 80. léta kontakt s pracovišti v této oblasti, zejména s Ústavem pro filosofii a sociologii ČSAV.

Od roku 1990 až do letošního roku  působil jako ředitel Parlamentní knihovny. Ve spolupráci s předními českými a zahraničními knihovníky a za velké finanční, odborné a materiálové pomoci významných zahraničních parlamentních knihoven transformoval Parlamentní knihovnu z tradiční podoby do moderního knihovnicko-informačního pracoviště využívajícího k užitku svých klientů nejnovější informačně komunikační technologie. Významně se zasloužil o realizaci projektu Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna, který se stal vzorem mezinárodní spolupráce v tomto oboru i v jiných částech světa. Od roku 1990 je aktivním členem IFLA (Mezinárodní federace knihovnických asociací) - Sekce knihoven a výzkumných služeb pro parlament. Od roku 1990 je za Kancelář Poslanecké sněmovny korespondentem Evropského centra pro parlamentní výzkum a dokumentaci se sídlem v Bruselu a ve Štrasburku. Za své působení v mezinárodních organizacích obdržel několik zahraničních ocenění a plaket. Má rozsáhlou publikační činnost, je členem Ústřední knihovnické rady a vedle toho působí v řadě dozorčích a poradních orgánů. Za významný přínos pro rozvoj českého knihovnictví získal v roce 2003 pamětní medaili Z. V. Tobolky.

RSS
    SKIP