4


2016

 

Do rámečku

Sedlčany mají Městskou knihovnu roku 2016

S ředitelkou sedlčanské knihovny Blankou Tauberovou (T) hovoří za redakci Ladislav Kurka (R)

Blanka TauberováR: Dík spolehlivé a vynalézané práci má sedlčanská knihovna dobrou pozici ve vedení města u svého zřizovatele. Vy sama jste dostala diplom od vedení města za rok 2015, musím přiznat, že to není běžný krok. Jak vedení města reagovalo na titul Městská knihovna roku 2016?

T: Velmi pozitivně. Oznámilo do knihovny, že všichni zaměstnanci dostanou finanční odměnu a bude jim slavnostně poděkováno na sedlčanském náměstí při Dnu pro dětskou knihu.

R: Knihovna se v prostoru města výrazně zviditelňuje řadou nápaditých akcí. Uveďte ale jen dvě.

T: Akcí, programů a nejrůznějších kampaní je opravdu celá řada. V tomto období bych však jmenovala Den pro dětskou knihu, který pořádáme letos již podesáté na sedlčanském náměstí. Při této příležitosti nejenom křtíme a prodáváme dětské knihy, ale také zahajujeme Advent v Sedlčanech a překonáváme české rekordy. Od Agentury Dobrý den z Pelhřimova máme již 9 certifikátů a letos bychom chtěli získat desátý. Ten však bude hodně těžký, protože se budeme pokoušet překonat sami sebe. V prvním ročníku prošlo malovanou branou 620 lidí s knihou Josefa Lady. Pak následovaly nejrůznější další kategorie - nejvíce lidí s andělem, vánočním perníčkem, františkem..., ale početně nejúspěšnější byl zatím rekord s rybou. Přišlo 686 lidí. Letos se tedy pokusíme překonat rekord z prvního ročníku a sama jsem velmi napnutá, zda zítra přijde na náměstí s Ladovou knihou alespoň 621 lidí... Především to je spolupráce s pelhřimovskou agenturou Dobrý den, kdy knihovna připravuje na náměstí akci, která vtahuje najednou a na jednom místě co nejvíce obyvatel. Letos to bude už po desáté - chceme překonat náš rekord v počtu lidí na jednom místě s knížkou (v roce 2007 to bylo 620 a nejvíce v roce 686, lidé museli přijít na náměstí s rybou...)Letos to má být s knihou Josefa Lady, v knihovně už jsou všechny Ladovy knížky rozpůjčeny, k překonání rekordu potřebujeme alespoň 621 lidí.

A abych pokračovala tematicky, tak druhou takovou venkovní akcí pořádanou také na náměstí je Svatojanská noc aneb Poletíme s broučky, konaná, jak velí tradice, v předvečer svátku Sv. Jana 23.6. Patří k ní neodmyslitelně lampionový průvod broučků s koši plnými květin, zpěv, skákání přes oheň (ale jenom jako, ohněm je červený celofán), tanečky, pohádka, ale někdy i knižní křest Účastní se jí kolem stovky lidí, většinou rodiny s dětmi.

R: Tradiční akcí sedlčanské knihovny je Čtenářská liga, což dokazuje už její 13. ročník v letošním roce. Jak to funguje?

T: Liga má celkem přísná pravidla, každý ročník má tematické zaměření. Letos se snažíme dětem přiblížit spolkovou činnost ve městě, proto název Spolky, spolky pro kluky a holky, má tedy výrazné regionální zaměření. Pro každý měsíc je vyhlašováno téma, které musí účastník prokazatelně, většinou písemně, jindy rozhovorem s knihovnicí, absolvovat. Aktivní účast se boduje. První odměnou pro nejaktivnější děti je Noc s Andersenem, v červnu pak knižní odměna a na závěr fotbalové utkání se spisovateli, ilustrátory a redaktory. Vždyť jaká by to byla liga bez pořádného fotbalu?

Představitelé města a knihovny Sedlčany

Představitelé města a knihovny Sedlčany

R: Kde je semeniště tolika nápadů (mnoho jich zůstává mimo náš rozhovor)?

T: Tím je především dobrý, kreativní a v tuto chvíli snad stabilní kolektiv, který zde máme, ale samozřejmě i nastavení směřování knihovny Ale také si nápady přivážíme odjinud. Inspirujeme se při nejrůznějších seminářích, vzdělávacích akcích a programech, které opravdu hojně navštěvujeme. Knihovnický svět je studnicí nejrůznějších nápadů a podnětů... tak to využíváme a děkujeme za to.

R: Co standardní činnost? Čtenáři, výpůjčky, návštěvnost. Mne fascinuje to, že téměř každý třetí obyvatel města je registrovaným čtenářem městské knihovny. Při tom knihovna nemá největší prostory ani není umístěna zrovna ve středu města.

T: Je to tak, i když s těmi prostory tak úplně nesouhlasím. Prostory, vzhledem k velikosti města, máme naopak nadstandardní. Ze 7227 obyvatel Sedlčan je registrováno v knihovně 2377 čtenářů, t.j. 32,75%, kteří si půjčili celkem 94 850 knihovních jednotek. U výpůjček sledujeme už několik let mírný pokles, ale není to žádné naše specifikum, ani české a snad ani evropské. Ale: máme registrováno 736 dětí, a to je plných 80,34% sedlčanských kluků a holek.

R: Máte otevřeno 41 hodin týdně, 5 dní v týdnu (mimo čtvrtek a neděli). Dokázala byste si představit ještě vyšší počet výpůjčních hodin?

T: Dokázala, ale to by nás muselo být více. Pracujeme v 7 lidech (6,75 úvazků, z toho 6 knihovnických). Nejvíce lidí k nám přijde v pátek, kdy máme otevřeno od 9 do 20 hodin. Není tajemstvím, že naše město je noclehárna, kdy mnoho lidí je zaměstnáno v Praze, Benešově a Příbrami, proto nejnavštěvovanějším dopolednem je sobotní.

R: Teď musíme skočit v našem rozhovoru jinam. Já původně rozhovor připravoval s Vámi jako rozhovor s novou předsedkyní středočeského regionálního výboru SKIP, ale pak do toho přišlo celostátní ocenění knihovny a bylo vše jinak. Pracovala jste už před tím v regionálním výboru?

T: Ne, je to poprvé, naskočila jsem do rozjetého vlaku, a musím se přiznat, že to je výsledek velkého přesvědčování.

R: Já vím, je to další kus z Vašeho volného času.

T: Dvakrát ročně se scházíme v Praze všichni z regionálního výboru, jinak komunikujeme přes počítač. Zní to jednoduše, mnozí to znají, a ti ostatní ať si to zkusí.

R: Změnilo se nyní něco v práci RV SKIP?

T: Připravujeme dotační program pro malé knihovny, který budeme podporovat z našich středočeských peněz. Ale i to už bylo nastaveno a rozhodnuto před mým příchodem. Nyní to pouze dokončujeme, abychom tento program mohli vyhlásit již pro rok 2017.

R: Jaké standardní činnosti vyvíjí region?

T: Je to dnes již tradiční Skipování s vyhlašováním nejlepších knihovnic, ale také Vymazlený konec roku na závěr celoroční práce. Další dvě akce jsou cestovního rázu, kdy se vždy sejde mnoho členů z regionu. Při Jarním putování navštěvujeme knihovny v našem regionu a od letošního roku jsme přidali ještě CK Bibliotour. (Jeho průběh si mohou přečíst čtenáři v rubrice V regionech - napsala ho Dagmar Strbíková z kutnohorské městské knihovny, dopisovatelka Bulletinu SKIP za středočeský region - pozn. R). Během roku děláme i několik vzdělávacích akcí.

R: Tak na závěr ještě samotná Blanka Tauberová. Poznali jsme se už asi před 35 lety v pobočce pražské městské knihovny v Braníku. A co bylo dál?

T: Tak tu knihovnu jste mi tenkrát zavřel. A co bylo dál? Vedu krásný a spokojený život. Šťastně jsem se vdala, narodily se mi dvě úžasné děti, nastoupila jsem do sedlčanské knihovny a jejím inventářem jsem už 31 let

R: Jaké máte koníčky a co právě čtete?

T: Jsem vášnivou houbařkou. Při hledání hub úžasně relaxuji. V posledních letech jsem se však také vrátila k pletení a háčkování. Také ráda zavařuji, vařím, bylinkařím. Je toho hodně, co mne těší a baví.

A co čtu? Mám vždycky rozečteno více knížek. Bývaly doby, kdy jich bylo i šedesát. Sahám vždy po té, na kterou mám v tu chvíli náladu. Včera jsem četla knihu norského autora Tore Renberga Muž, který miloval Yngveho.

R: Děkuji moc za rozhovor.

RSS
    SKIP