4


2016

 

Do rámečku

Obecní knihovna Rapotín

Kdybych měla říct, na kterou otázku musím odpovídat nejčastěji, bude to nepochybně ta, kde je ten Rapotín? Obec Rapotín leží na severní Moravě v údolí řeky Desné. Osm kilometrů dlouhá obec se rozkládá od města Šumperk až po Losinský zámek. V letošním roce si obec připomněla 625 let od datování první písemné zmínky o existenci obce. Obec má přes 3000 obyvatel.

Představitelé obce a knihovny Rapotín

Představitelé obce a knihovny Rapotín

A jaké byly počátky knihovny v obci? 1890 vznikla německá spolková knihovna Reitendorfu (Rapotín), která byla součástí čtenářského spolku. V roce 1900 byla tato knihovna přeměněna na obecní knihovnu. Česká knihovna vznikla v Rapotíně při české menšinové škole po roce 1919. Tato knihovna měla v roce 1937 už 507 svazků.

Více jak 30 let sídlila knihovna v kulturním domě. V roce 2005 ale kulturní dům vyhořel, oheň v sále tehdy úmyslně založil místní mladík. Naštěstí knihovně se oheň vyhnul a následně byla přestěhována do malých a vlhkých prostor obecního úřadu. Po několika letech požádala obec o dotaci a v roce 2012 byl kulturní dům slavnostně otevřen. Do nových prostor se vrátila i knihovna, jejíž součástí je i turistické informační centrum.

Obecní knihovna Rapotín byla mezi prvními vlaštovkami, které přešly na automatizované půjčování knih. V roce 2004 získala grant z projektu Ministerstva kultury na automatizaci knihovny a následující rok začalo půjčování knih v programu KP-Win. V říjnu 2008 byl zahájen automatizovaný výpůjční systém prostřednictvím regionálního serveru v Městské knihovně Šumperk. Od roku 2014 nákup do knižního fondu a zpracování (katalogizace, balení knih) si zajišťuje knihovna sama (do té doby vykonávala činnost metodička z Městské knihovny Šumperk).

Opravdový zlom opravdu nastal přestěhování knihovny zpět do víceúčelové budovy nového kulturního centra. Užitná plocha knihovny by samozřejmě mohla být ještě větší (60 m2), ale díky dalším prostorům jako zasedací místnost, hlavní sál, catering může knihovna své aktivity přesunout do těchto prostor. Protože je knihovna propojena s turistickým informačním centrem, tak se otevírací doba rázem změnila z 15 hodin na 40 hodin týdně. Což samozřejmě přivítali čtenáři a zároveň se zvýšil počet výpůjček.

Interiér Obecní knihovny Rapotín

Interiér Obecní knihovny Rapotín

A do tohoto rozjetého vlaku jsem nastoupila v březnu 2013. Díky několikaletým zkušenostem z Městské knihovny Šumperk jsem měla začátky v knihovně snazší a hlavně jsem nastoupila do skvělého kolektivu kulturního centra. Od začátku pracujeme jako tým a všichni se podílíme nějakou měrou na všech akcích v kulturním centru.

Na úvod mě hned čekala Noc s Andersenem a následně besedy se školou. Na letní prázdniny jsem nachystala program Prázdninová knihovna u moře a každý týden byla připravena v knihovně aktivita pro děti: čtení, soutěžení, malování, tvoření a výlet. Pro velký ohlas tak každým rokem v programu Prázdninové knihovny pokračujeme. Přidali jsme např. orientální tanec, výtvarný kurz, závody modelů aut a další výtvarná tvoření.

V roce 2012 uspořádala paní knihovnice Pavla Kánská akci Celý Rapotín čte dětem. Do pohádkového čtení se zapojila i ředitelka kampaně Celé Česko čte dětem Eva Katrušáková. Když se akce vydaří, tak je dobré v tom pokračovat. V roce 2013 jsme uspořádali akci "Čtení dětem v rapotínské knihovně" a do knihovny přijeli číst ze svých knih spisovatelka Alena Kastnerová a písničkář Marek Šolmes Srazil. Protože se nám zalíbilo zpívání, tak v roce 2014 jsme uspořádali akci "Celý Rapotín čte zpívá" a svým hudebním programem uchvátil děti zpěvák GIPSY  a ty menší opět skvělý Marek Šolmes Srazil. Následující rok jsme pozvali stále populárnější cyklus scénických čtení LISTOVÁNÍ s Lukášem Hejlíkem. Děti i učitelé byli nadšeni a tak v roce 2016 opět přijeli herci se svým programem LISTOVÁNÍ a už se těšíme na příští rok.

Rapotín

Každý rok pořádáme vánoční čtení a tvoření v knihovně. Na první advent organizujeme vánoční jarmark a před tím je dovezen vánoční stromeček do sálu kulturního domu. A už se stalo tradicí, že přijedou děti z MŠ a ZŠ Údolí Desné, rozdělíme je na skupinky a jedny děti tvoří ozdoby na stromeček a další část dětí poslouchá v knihovně vánoční příběhy. Pak prohodíme skupinky a na konec máme krásně nazdobený stromeček. S vánocemi jsme ještě zavedli další tradici. Vyhlašujeme každoročně výtvarnou a literární soutěž na vánoční téma. S prací dětí uděláme výstavu a návštěvníci hlasují o nejhezčí sněhovou vločku nebo vánočního anděla. Pak spočítáme a prvním třem místům předáváme dorty.

Když jsem nastupovala do knihovny, tak předchozí knihovnice již s místní školou a školkou spolupracovaly. Ale znáte, když je knihovna otevřena jen pár hodin týdně, tak zas těch možností není tolik. Obec Rapotín je členem Svazku obcí údolí Desné a součástí je i svazková škola MŠ a ZŠ Údolí Desné, tam spadá ZŠ Rapotín, ZŠ Petrov nad Desnou, ZŠ Sobotín a MŠ Skleněnka, MŠ Sluníčko a MŠ Beruška. Po vzoru Městské knihovny Šumperk nabízím každé září těmto školám i školkám seznam knihovnických besed a každým rokem je zájem o besedy vyšší. Někdy do školek i dojíždím, protože některé to mají do naší knihovny trošku dál a přesun s těmi nejmenšími není vůbec jednoduchý. V letošním roce se zúčastnilo knihovnických besed 900 dětí a to ještě není konec roku. Mezi oblíbené besedy patří Pověsti a zkazky z Podesní, Nebohé čarodějnice, Večerníčky, Kirigami...

A jako každá jiná knihovna se účastníme také akcích pořádaných SKIPem: Už jsem čtenář - knížka pro prvňáčka, Čtenář roku, Noc s Andersenem, Týden knihoven a další. Knihovna se také zapojila do lovení perel. Dále se podílí na pořádání besed či autorských čteních pro dospělé čtenáře.  Protože jsme v Jeseníkách, tak snažíme zvát na besedy osobnosti tohoto kraje nebo cestovatele, spisovatele či novináře.

V roce 2014 a 2015 získala knihovna dotace z projektu Knihovna 21.století Ministerstva kultury a díky těmto dotacím mohla uspořádat některé výše uvedené akce.

V neposlední řadě nesmím zapomenout, že knihovna je součástí střediska Městské knihovny Šumperk. Metodičky z uvedené knihovny pravidelně dodávají výměnný fond.

Lenka Drechslerová

RSS
    SKIP