3


2016

 

Informační servis

17. Konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2016

http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/archivy-knihovny-muzea-v-digitalnim-svete

se uskuteční 30. listopadu a 1. prosince 2016  v konferenčním sále Národního archivu v Praze, Archivní 4, Praha 4 - Chodovec. Konference je věnována problematice spolupráce archivů, knihoven, muzeí, galerií a památkové péče při využívání informačních a komunikačních technologií pro ochranu a zpřístupnění kulturního dědictví.

Konferenci pořádá: Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, Národní archiv, Národní knihovna ČR.

Zájemci o přednesení odborných příspěvků mohou své příspěvky ohlásit do 30.9.2016 na adresu: vit.richter@nkp.cz (název příspěvku, stručná anotace).

Program - bude zveřejněn v průběhu října 2016, registrovat se můžete již dnes na:

http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/formulare/prihlaska-na-17.-konferenci-archivy-knihovny-muzea-v-digitalnim-svete-2016

Účastnický poplatek: 400,- Kč bude vybírán při prezenci před zahájením konference.

RSS
    SKIP