3


2016

 

Informační servis

Termíny knihovnických akcí 2016

27.9.

Metodika práce se seniory v knihovnách, JVK České Budějovice

30.9.

Happening pro knihovnu, MVK Vsetín

30.9.

Vyhlášení dotačních programů MK ČR

3-9.10.

Týden knihoven, ČR

6.-7.10.

KRE (Knowledge, Research and Education), NTK v Praze

9.-12.10.

CASLIN 2016, Třešť

10.10.

Evergreen v českých knihovnách, NK ČR

10.-11.10.

Knihovnická dílna, Městská knihovna v Praze

11.10.

Knihovna v prostředí sociálních sítí, KK F. Bartoše ve Zlíně

12.10.

Práce s mládeží v knihovně, Knihovna J. Mahena v Brně

12.10.

Výměna zkušeností na úseku práce s dospělými, Městská knihovna Orlová

13.10.

26. akviziční seminář, KKV Havlíčkův Brod

13.10.

Knihovna roku 2016, Zrcadlová kaple Klementina

14.10.

Šťastné číslo pro knihovnu, Městská knihovna v Praze

19.10.

9. ročník Konference o šedé literatuře a repozitářích, NTK v Praze

19.10.

Jak napsat tiskovou zprávu, MSVK v Ostravě

20.-21.10.

III. workshop pro pracovníky metodických oddělení veřejných knihoven, MěK Kutná Hora

25.10.

PR a komunikace v knihovně II., KVK v Liberci

25.1

Seminář o zvukových dokumentech, KK F. Bartoše ve Zlíně

26.10.

Duševně nemocní mezi námi - Poruchy osobnosti, MSVK v Ostravě

26.10.

Podzimní setkání Klubka SKIP 10, Český Těšín

1.11.

Dílna Vzdělávejme se systematicky, NK ČR

1.-3.11.

Valná hromada KDK SKIP ČR, Městská knihovna Hodonín

8.11.

Kultura 2017, Kongresové centrum Vavruška Praha

8.-9.11.

Bibliotheca academica 2016, Praha

9.-10.11.

Bibliotheca Antiqua, Olomouc

15.11.

Seminář o zvukových dokumentech, KK F. Bartoše ve Zlíně

22.11.

Nové trendy v MVS, nové funkce VPK a novinky v CPK, NTK v Praze

24.-25.11.

Mezinárodní konference "DIGI 2016 - Digitální technologie a kulturní dědictví", Praha

26.11.

Den pro dětskou knihu, ČR

30.11.-1.12.

Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě, NA v Praze

10.12.

Odevzdání projektů na dotační programy MK ČR

2017

 

31.3.-1.4.

Noc s Andersenem, knihovny ČR

Připravuje Bedřiška Štěpánová

RSS
    SKIP