3


2016

 

Co nového ve SKIP

V regionech a sekcích

Olomoucký a Moravskoslezský region

Podpora malých projektů členských knihoven ve SKIP10.

Zuzana Bornová

Regionální výbor podporuje rozvoj činnosti svých členských knihoven pravidelnou dotační činností. Dotace je určena pro členské knihovny SKIP na podporu kulturních a vzdělávacích aktivit realizovaných ve více knihovnách najednou, na podporu nadstandardní knihovnické, informační a kulturně vzdělávací činnosti, nebo na vydávání publikací regionálního dosahu. Poskytnuté finanční prostředky nepokrývají 100 % celkových nákladů, je požadována minimálně 10% spoluúčast.

Žádosti posílají členské knihovny na přelomu roku, žádosti jsou vyhodnocovány na 1. zasedání výboru v novém roce. Letos se sešlo poměrně hodně projektů, proto se výbor SKIP10 rozhodnul jednorázově navýšit částku na tyto projekty z 10 000 Kč na 14 700 Kč. V letošním roce obdrželi dotaci zřizovatelé a provozovatelé těchto knihoven: Kulturní centrum Bílovec - 2 000,- Kč, Obec Bohuňovice - 2500,- Kč, Městys Hustopeče nad Bečvou - 1 500,- Kč, Město Klimkovice - 2 000,- Kč, Město Potštát - 1 500,-Kč Kč, Obec Třanovice - 2 500,- Kč, Obec Všechovice - 2 700,- Kč. Do

Knihovny musí projekt realizovat, vyúčtovat a poslat zprávu bezprostředně po jeho realizaci. Dosud proběhly akce v knihovnách v Klimkovicích, Všechovicích a Třanovicích.

Knihovna Klimkovice realizovala projekt nazvaný Karel IV. k tabuli. Do projektu se zapojily základní školy Klimkovice, Zbyslavice, Kyjovice i dětští klienti Lázní Klimkovice. Program byl v mírných obměnách připraven pro různé věkové kategorie zúčastněných dětí. Akce se během března a dubna nesly v duchu oslav 700. výroční narození českého panovníka Karla IV. Formou soutěžních úkolů se děti dozvěděly, co všechno Karel IV. musel zvládnout, aby se stal panovníkem, jak se žilo ve středověku, jak vypadala škola, jaká byla móda, co si lidé oblékali. Ve výtvarných dílnách si děti vyrobily originální pokrývky hlavy. Ve spolupráci s výtvarným ateliérem malovaly kulisy. "Vyvrcholením oslav byl květnový výchovný koncert- divadelní představení o životě Karla IV." dodává knihovnice a hlava celého projektu Zuzana Konvičková.

Místní knihovna Všechovice realizovala z finančních prostředků výtvarnou a literární soutěž "Samé jedničky", do které byly zapojeny děti z obecní školy. Cílem bylo zapojit děti do oslav 111. výročí založení všechovické knihovny. Na soutěži se podílely jednotlivé třídy, práce se také hodnotily v rámci tříd. Z dotace byly pořízeno větší množství drobných cen, aby se dostalo na všechny oceněné práce. Oslavy všechovické knihovny dále pokračují tradičním pasováním prvňáčků, besedou se spisovatelkou Jaroslavou Černou, ale to vše už v režii obecního úřadu. Koordinátorkou projektu je knihovnice Lýdie Trlifajová. Ta do akce zapojila i učitelky z místní školy, které ve svém volnu vyrobily pro děti medaile a pamětní listy.

Letní prázdniny jsou v Místní knihovně v Třanovicích pod taktovkou neúnavné a nápadité knihovnice Lilie Tyrlíkové. Letos byly prázdninové akce nazvané Rytířské léto a cyklus, her soutěží se vešel do týdne od 18. - 22. července. Do projektu se zapojilo 19 dětí, které každý den přicházely do knihovny prožít jeden z dobrodružných rytířských dní. Rytířské léto zahájila knihovnice stylově četbou knihy Rytířské pohádky a tajemství starých alchymistů, pak už se děti vydaly na dobrodružnou cestu plnění rytířských úkolů a dovedností. Každé dítě si namalovalo svůj erb, na který si mohlo lepit získané trofeje nebo stužky rytířských ctností. Děti se seznámily s významnými osobnostmi našich dějin, např. s Karlem IV., Přemyslem Otakarem, s Vilémem z Rožmberka. Také luštily křížovky, plnily soutěžní úkoly venku i v knihovně a za úspěšná řešení získávaly groše, které na konci týdně směnily za zlaťáky, za které mohly nakoupit odměny.

Netrpělivě čekáme na další zprávy z realizací projektů. Naše kolegyně jsou velmi kreativní a dětem se věnují nad rámec svých pracovních povinností. Díky jejich aktivitám se knihovny stávají vlídným místem, kde děti získávají i něco navíc.

Východní čechy

Východočeští knihovničtí senioři

Božena Blažková

Již několik let pracuje při RV SKIP 08 klub knihovnických seniorů. Program se ustálil na 4 - 5 akcích ročně. Ke klubu se hlásí téměř 30 bývalých knihovnic včetně jednoho knihovníka. Na jednotlivých akcích se většinou sejde kolem 15 účastníků. Každým rokem pořádáme literárně vlastivědné vycházky (výlety) s osvědčenými lektory z našich vlastních řad. Pravidelně se setkáváme s cestovatelkou dvojicí manželů Čejkových (Táňa je členkou našeho klubu), jejich zajímavá beseda o Kolumbii si dokonce vyžádala pokračování. Setkání koncem roku jsme vloni úspěšně obohatili o posezení nad oblíbenou knížkou a nechyběla u toho ani v našem kraji tak oblíbená knihovnická bábovka. Členové klubu rádi jezdí i na celostátní setkání a pak všem ostatním referují, o co svojí neúčastí přišli.

Foto

V loňském roce jsme se za spolupráce krajských knihoven (rozeslání pozvánek) a Knihovny města Hradce Králové (vlastní organizace) rozhodli uspořádat setkání knihovnických seniorů tří krajů (bývalý Východočeský kraj). Přizvali jsme i emeritní ředitelky semilské knihovny - Svatomíru Hendrychovou a Mirku Vrbenskou. Přivezly s sebou kroniky a hlavně fotografie ze společných akcí, které se konaly v jejich knihovně do roku 2002.Obě bývalé kolegyně nás srdečně zvaly na návštěvu do semilské knihovny, která od roku 2010 působí v nových prostorách.

Na jaře letošního roku jsme jejich milé pozvání využili. Obě organizátorky se nám věnovaly celý den a připravily pro nás perfektní program. V knihovně, při dobrém občerstvení a kávičce, to nejprve vypadalo, že bude úplně stačit, že jsme se sešli. Povídání a vzpomínání nebralo konce. Vzpomínalo se na Den na Semilsku, který se uskutečnil pro účastníky 5. knihovnického týdne v Sobotce v roce 2007. Dalším nejvíce připomínaným rokem byl rok 2009, kdy se konalo setkání Klubu dětských knihoven v Semilech a Turnově a Literární putování Českým rájem. Organizátorky však hlídaly čas, zarazily nekončící povídání a provedly nás nejen knihovnou, ale i celou rekonstruovanou budovou. Po prohlídce knihovny následoval oběd v restauraci, která sídlí nábřeží v budově, kde byla dříve knihovna. Takže se opět vzpomínalo, kde bylo umístěno jaké oddělení včetně tehdy známého semilského antikvariátu. Pak nastal čas na bližší seznámení s městem. Navštívili jsme muzeum a archiv, uviděli několik zajímavých výstav a to ještě zdaleka nebyl konec.

Foto

Třešničkou na pomyslném knihovnickém dortu byla slíbená literární procházka. Mirka nezapřela svoji původní průvodcovskou profesi a měla připravené zajímavé informace snad o každém domu, který jsme míjeli. Doba odjezdu se, ale neodvratně blížila, a tak mnohé zůstalo nedořečeno. Milé semilské kolegyně, moc děkujeme a těšíme se na další společné setkání.

 

 

 

RSS
    SKIP