3


2016

 

Co nového ve SKIP

Z ústředních orgánů

11. 8. 2016 VV SKIP ČR

.    Po červnové valné hromadě se výkonný výbor poprvé sešel v nové sestavě a zvolil svoje předsednictvo ve složení:

      Mgr. Roman GIEBISCH, Ph.D. - předseda

      PhDr. Zuzana HÁJKOVÁ

      Bc. Kateřina HUBERTOVÁ

      Mgr. Zlata HOUŠKOVÁ

      Mgr. et Mgr. Monika KRATOCHVÍLOVÁ

      Ing. Libuše NIVNICKÁ - místopředsedkyně VV SKIP

      PhDr. Vít RICHTER

      Mgr. Miroslava SABELOVÁ

      Mgr. Jaroslava ŠTĚRBOVÁ

      Mgr. Ladislav ZOUBEK

.    Ve dnech 9. - 11. 11. 2016 se v Městské knihovně v Jihlavě uskuteční výjezdní zasedání VV SKIP ČR. Náplň jednání je v přípravě.

.    Pozor na včasnou přípravu projektů SKIP. Vyhlášení bude 30. 9. a termín odevzdání bude do 10. 11. 2016.

.    Týden knihoven http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/tyden-knihoven/tyden-knihoven-3.-9.-rijna-2016-20.-rocnik proběhne od 3. do 9. 10. 2016 v retro stylu. Happening letos přivítají ve Vsetíně 30. 9. 2016. Podrobnosti na http://www.skipcr.cz/aktuality/knihovnicky-happening-30.9.2016-na-vsetine .

.    Čtenářem roku 2017 bude nejlepší babička čtenářka. Podrobnější informace později, ale již nyní se knihovny mohou připravovat. Pravidla jsou flexibilní a může si je upravit každá knihovna.

.    Noc s Andersenem proběhne 31. 3. 2017 a bude ve znamení Čtyřlístku.

.    V roce 2017 bude pokračovat i projekt Knížka pro prvňáčka - Už jsem čtenář s časovým harmonogramem podobným jak v roce 2016. O podrobnostech budou knihovny včas informovány v knihovnických e-konferencích.

.    Rok 2018 bude zajímavé výročí. Uplyne 100 let od založení České republiky. Nejvyšší čas zamyslet se, jak by toto téma mohly uchopit knihovny.

Kateřina Hubertová

RSS
    SKIP