3


2016

 

Atlas

Znovuotevření Pedagogické knihovny J. A. Komenského

Pedagogická knihovna J. A. Komenského je podle zákona 257/2001 Sb. o knihovnách a provozování veřejných knihovnických a informačních služeb specializovanou knihovnou, která spravuje přes 500 tis. svazků s gescí pedagogika, výchova, vzdělávání, školství. V souladu s tímto zákonem plní funkci konzervační a informační a poskytuje veřejné informační služby uživatelům z celé republiky. Je ústřední knihovnou pro pedagogiku a školství České republiky, poradenským centrem pro knihovny pedagogického zaměření, knihovny a informační centra na základních i středních školách. Rozhodnutím MŠMT byla od 1. července 2011 přičleněna k Pedagogickému muzeu J. A Komenského a vznikla tak paměťová instituce v působnosti MŠMT nesoucí název Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského (NPMK).

NPMK

Těžko bychom hledali příhodnější způsob pro slavnostní znovuotevření ústřední Pedagogické knihovny J. A. Komenského, než který zvolila paní ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D., když v pátek 26. srpna přestřihla ve vstupu do čtenářského patra pásku a ve svém projevu zvolila jako motto citát J. A. Komenského: ".kdo se chce stát skutečně vzdělaným, musí si cenit knih nad zlato a  stříbro."

Že tomuto slavnostnímu okamžiku předcházelo náročné období, které bylo naplněno komplexní rekonstrukcí historického objektu nacházejícího se na adrese Jeruzalémská 12, Praha 1, za nové sídlo knihovny, jistě není třeba zdůrazňovat. Ti z vás, kteří zažili stěhování jakékoli paměťové instituce nebo jejích depozitářů a knihovních skladů, vědí své, ostatní tuší a raději nedomýšlejí. Pedagogické knihovně se přestěhováním do nově zrekonstruovaných prostor otevírá po šedesáti pěti letech jejího působení v Mikulandské ulici nová etapa její téměř již stoleté historie. Přípravy na stěhování pracovišť, knihovního fondu, technického vybavení a všech dalších nezbytností a vlastní stěhování nebyly jednoduchou záležitostí. Šlo o složitou logistickou operaci spojenou se značnou organizační náročností. Za všechna čísla související s daným projektem lze uvést přestěhování 3 500 běžných metrů publikací, z toho 900 běžných metrů do mimopražského depozitáře. K tomu proběhla ještě očista 600 běžných metrů publikací.

Neméně pozornosti bylo třeba věnovat také interiéru, jeho úpravě a vybavení tak, aby poskytoval uživatelům knihovny příjemné a plně funkční prostředí a jejím pracovníkům patřičné profesní zázemí, které je nezbytné pro poskytování kvalitních služeb na úrovni doby. V knihovně na nové adrese přibyl dětský koutek a bezbariérový přístup.

NPMK

Jak se nám naše společné dílo podařilo, můžete posoudit sami. Pro pracovníky Pedagogické knihovny je toto nové působiště prostorem, kde mohou nabídnout odborné veřejnosti a dalším zájemcům vstřícnější uživatelské prostředí a širší spektrum služeb v moderně vybavených a elektronicky zabezpečených prostorách.Tyto nové kvalitnější prostory jsou v každém případě také motivačním faktorem pro všechny.

Na závěr bych ráda popřála knihovně, aby byla i nadále onou pověstnou "branou k poznání" a jak říkali její zakladatelé, "vydatným pramenem studia pedagogiky teoretické i praktické". Tato knihovna je mimořádná, a proto si zaslouží i mimořádnou péči, nejen ze strany Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského, ale i ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Markéta Pánková

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová a ředitelka Národního pedagogického muzea a knihovny Markéta Pánková stříhají pásku při znovuotevření NPKM 26. 8. 2016

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová a ředitelka Národního pedagogického muzea a knihovny Markéta Pánková stříhají pásku při znovuotevření NPKM 26. 8. 2016

RSS
    SKIP