3


2016

 

Inspirace

Projekt "Poznávejte přírodu a za odměnu přijďte do ZOO"

Dětské oddělení klatovské městské knihovny spolupracuje řadu let se ZOO Plzeň, a proto se před třemi lety bez váhání zapojilo do prvního ročníku soutěže "Poznávejte přírodu a za odměnu přijďte do ZOO". Čtenáři, který se soutěže zúčastní, je vystavena průkazka, kde se evidují vypůjčené knihy o přírodě. Velmi se nám osvědčilo to, že tyto průkazky necháváme u výpůjčního pultu, takže nenastane situace, že by se průkaz ztratil apod. V evidenci čtenářů máme poznámku "soutěží se ZOO", a tak vhodně zvoleným dotazem se nenápadně dozvíme, jaký poznatek o přírodě z knihy získali a tím také máme trochu větší přehled o tom, co děti zajímá, protože se ve většině případů rozpovídají.

Na pobočce knihovny pravidelně děti v průběhu soutěže malují obrázky, ke kterým je inspirují přečtené knihy. Stává se, že po vycházce s družinou přiběhnou do knihovny ukázat paní knihovnici rostlinu, kterou znají z půjčené knihy. Není to pěkné?

Dalším přínosem je stoupající zájem o encyklopedie zvířat i rostlin. Už to naštěstí není jen o dinosaurech.

Velkému zájmu se těší i časopis IRIS, který vydává ZOO Plzeň. U nás je k dispozici v čítárně a v obou dětských odděleních a také jej rozvážíme do všech knihoven v regionu. Děti si jej berou také do klatovských škol. Hvězdou tohoto časopisu je u nás nosorožec Maruška - její příběh od narození děti se zájmem již třetím rokem sledují.

Jitka Krouparová

RSS
    SKIP