3


2016

 

Inspirace

Včely na střeše mostecké knihovny. Nejen letos?

Albert Einstein se svého času vizionářsky nechal slyšet, že vyhynou-li včelstva, budou lidstvu zbývat jen čtyři roky života.

I proto se Městská knihovna Most připojuje ke světovému trendu chování včel také ve městech. Dokonce je prý městský med zdravější, protože na rozdíl od zemědělských lánů se ve městě nehnojí chemií.

Koncem května jsme nainstalovali dva úly na střechu knihovny, které výborně prosperují. Včelstva nám zapůjčil pan Vít Loukota na zkoušku. Získali jsme tak velmi mírná včelstva importovaná z Rakouska a volba byla více než dobrá. Pokud se místo a možnosti osvědčí, příští rok chov rozšíříme.

Myslíme totiž na přírodu, chceme pomoci opylování mnoha stromům v okolí knihovny a z případného výtěžku bychom vlastní med rádi dávali výhercům dětských soutěží či významným hostům jako třeba malířům při vernisážích. Chceme ale i zatraktivnit knihovnu pro návštěvníky. K hejnu australských papoušků, akvarijním rybkám a želvě Karlovi tak přibyl další kousek živé přírody.

Nyní dokonce prověřujeme možnost úlu s proskleným bokem, který by plnil vzdělávací funkci. Technickým řešením by návštěvníci z bezpečí knihovny v prostorách recepce sledovali dění v úlu, který by byl umístěn v otevřeném atriu knihovny, aby malí i velcí Mostečané mohli při svých návštěvách knihovny sledovat život uvnitř úlu. Bude to zajímavé a komu se to dnes poštěstí.

Anna Němcová

RSS
    SKIP