3


2016

 

Inspirace

Pomáháme usnadnit život

V souvislosti se zvyšující se průměrnou délkou života není nouze u starších osob o výskyt tzv. Alzheimerovy choroby. Jedná se o neurodegenerativní onemocnění mozku, při kterém dochází k postupné demenci. Tito lidé, u kterých se postupně zhoršuje jejich zdravotní stav, vyžadují celodenní komplexní ošetřovatelskou péči. Přesně takovou odbornou péči poskytuje Domov Alzheimer, který byl vybudován v historickém lázeňském prostředí v Karviné-Darkově v září 2014.

Důležitou součástí pobytu klientů v domově jsou volnočasové aktivity, které pro ně připravují aktivizační pracovníci a nutriční sestra.

Nedávno, na základě smlouvy o spolupráci uzavřené mezi vedením Domova Alzheimer v Darkově (Ing. Radek Žádník) a Regionální knihovnou v Karviné (PhDr. Halina Molinová), přibyla další služba pro klienty, tzv. biblioterapie. Jedná se o metodu psychoterapie, která využívá léčebné a podpůrné účinky četby.

Za tímto účelem byl v Domově Alzheimer vybudován adekvátní knihovní fond, který se průběžně obměňuje pomocí cirkulačních souborů z Regionální knihovny Karviná. Knihovní fond ve své věcné a druhové komplexnosti zahrnuje jak klasické knihy a časopisy, tak audioknihy, vinylové gramofonové desky, různé obrazové materiály, fotografie a podobně.

Cílem zaměstnanců knihovny je pomocí literatury, periodik, poslechu hudby, besed i přednášek dostat klienty domova do jim příjemné reminiscence (vrácenísev čase), znovuobnovit radost ze života, a přispět tak k jejich spokojenému prožívání života. O tyto služby pečuje speciálně vyškolená zaměstnankyně Regionální knihovny Karviná, která dochází do Domova Alzheimer nejméně jednou týdně nebo podle potřeb. Kromě výpůjčního procesu s individuálním biblioterapeutickým programem podle potřeb jednotlivých klientů se také realizují různé formy kulturních a osvětových akcí včetně možné návštěvy Literárního salónu ústředí Regionální knihovny v Karviné.

Mezi hlavními tématy přednášek, o které Domov Alzheimer požádal, jsou: historie Karviné, ochrana přírody, zajímavosti o zpěvácích, životní příběhy herců, zpěváků a významných osobností, besedy o spisovatelích včetně ukázek z jejich díla, cestopisy, jak se dělá čokoláda a další.

Naše služby fungují teprve od února letošního roku, avšak dosavadní výsledky mne přesvědčily, že se nám podařilo zajímavě a poučně naplnit volný čas klientů Domova, a poskytnout jim nové zážitky a tím podporovat jejich fyzickou a duševní aktivitu.

Halina Molinová

RSS
    SKIP