3


2016

 

SKIP v akci

Certifikace Handicap Friendly pro Knihovnu města Hradce Králové

Ústřední budova městské knihovny v Hradci Králové sídlí od roku 2013 v atraktivním zrekonstruovaném objektu bývalé továrny. Osobně jsem měla možnost navštívit knihovnu krátce po jejím otevření v nové budově a později také jako účastnice semináře Braillovo bodové písmo.

V letošním roce se hradecká knihovna rozhodla požádat o udělení certifikátu Handicap Friendly pro osoby se zrakovým znevýhodněním. Když jsem byla oslovena, abych se podílela na certifikaci, ráda jsem využila nabídky nahlédnout pod pokličku této činorodé knihovny podrobněji.

Kateřina Hubertová z Knihovny města Hradce Králové přebírá certifikát Handicap Friendly z rukou Libuše Nivnické

Kateřina Hubertová z Knihovny města Hradce Králové přebírá certifikát Handicap Friendly z rukou Libuše Nivnické

Součástí certifikačního procesu je anonymní návštěva knihovny. Nevědomky a shodou okolností jsme si s kolegyní z Ligy vozíčkářů naplánovaly návštěvu knihovny v termínu, kdy se v knihovně chystali na akci 25 (k)roků s Tyfloservisem. V prvním patře nás tak trochu zaskočila skupina mladých lidí se slepeckými holemi. Že by byla naše utajená návštěva vyzrazena? Posléze jsme se dozvěděly, že se zde připravovali studenti na asistenci nevidomým a slabozrakým pro soutěž v orientaci s bílou holí, která byla součástí plánované akce. Místní Tyfloservis patří k organizacím, se kterými knihovna ráda a dlouhodobě spolupracuje.

Po prohlídce celé budovy nastal čas k podrobnému prozkoumání služeb zrakově znevýhodněným. Jejich centrem je oddělení Zvukové knihovny pro nevidomé a slabozraké, které funguje také jako pobočka Knihovny a tiskárny Karla Emanuela Macana v Praze. Propracovaný navigační systém a umístění oddělení v těsné blízkosti hlavního vstupu usnadňuje nevidomým přístup. Na místě jsme se přesvědčily, že zvolené vodící linie rádi využívají i ostatní uživatelé knihovny. Vzhledem k povaze oddělení se nás ihned ujala knihovnice a ochotně zodpověděla veškeré dotazy. Součástí týmu hradecké knihovny je nevidomý kolega a tato skutečnost je velmi znát. Služby knihovny nenaplňují slepě kritéria standardu, ale vycházejí z reálných potřeb zrakově znevýhodněných. Ráda konstatuji, že s nevidomými se v této knihovně opravdu počítá.

Michaela Vrběcká

RSS
    SKIP