3


2016

 

SKIP v akci

Setkání knihovnických seniorů v klatovské knihovně

Jak jste se mnozí doslechli, na konci srpna proběhlo v Klatovech a částečně i v okolí 12. setkání knihovnických seniorů SKIP, které se konalo pod záštitou VV SKIP, RV SKIP Plzeňského kraje a za finančního přispění Ministerstva kultury ČR. Čestný úkol organizátora akce připadl na Městskou knihovnu Klatovy.

Foto

Společné foto před starým Czerninským zámkem v Chudenicích

Ihned po vyhlášení programu nastala na všech frontách smršť přihlášek a velmi brzy byla kapacita naplněna. Tímto se zároveň omlouváme účastníkům, které jsme byli nuceni odmítnout. Setkání se nakonec zúčastnilo 50 návštěvníků z řad bývalých knihovnic a knihovníků a dva návštěvníci juniorští, kteří do Klatov doprovodili své prarodiče.

Ještě před samotným zahájením, které připadlo na poledne v úterý 23. srpna, bylo samozřejmě nutno zajistit celou řadu organizačních záležitostí.

Program byl již od prvního dne velmi nabitý. Navzdory skutečnosti, že většina účastníků přijela z velké dálky a musela časně vstávat, jsme hned na úvod podnikli procházku městem s profesionálním průvodcem. Poté jsme navštívili dvě významné turistické lokality z různých časových období: barokní lékárnu U Bílého jednorožce a Pavilon skla PASK. Po večeři jsme se sešli v knihovně, kde v průběhu přátelského posezení u kávy paní ředitelka Zdeňka Buršíková pohovořila o historii i současných možnostech knihovny. Následně se o kráse historické budovy mohli návštěvníci přesvědčit sami při exkurzi.

Nejpestřejší program čekal na seniory druhý den, kdy jsme měli k dispozici autobus a mohli vyjet na výlet. Ráno jsme se sešli u historických hradeb města a vyrazili na prohlídku naší pobočky dětského oddělení v ZŠ Tolstého v Klatovech.

Foto

Představitelé města Klatovy - starosta a oba jeho zástupci zdraví knihovnické seniory

Další etapou našeho výletu byla návštěva Chudenic. V první řadě jsme zavítali do zámku Černínů, kde se účastníci rozdělení na dvě skupiny dočkali komentované prohlídky. Mezitím jsme v chudenické knihovně připravili malé občerstvení, aby bylo možno si zde odpočinout a v klidu prohlédnout místní knihovnu. Byli jsme mile překvapeni, že nás přišel přivítat i pan starosta, přestože v té době opravoval kotelnu městyse. Knihovna celkově působila velmi příjemným dojmem, bylo vidět, že paní knihovnice kulturu v obci velmi pozvedla a i díky přestěhování knihovny do lepších prostor se činnost rozšířila i na pořádání kurzů nebo promítání a pořádání besed pro dospělé i pro děti. Dopolední program jsme zakončili procházkou ve dvou variantách. Kdo měl chuť a zájem, mohl vyrazit na rozhlednu Bolfánek, odkud je krásný výhled na okolní Šumavu, a vyslechnout si komentář pana Jungwirtha o historii místa. Jistě nikdo z těch, kdo výstup absolvoval, nelitoval, neboť viditelnost byla tentokrát opravdu velká. Poté jsme se sešli s druhou skupinou, která zvolila kratší cestu, v Americké zahradě, tedy v tematicky zaměřeném arboretu Černínů. Tam jsme si mohli prohlédnout douglasku, která v letošním roce soutěží o titul Strom roku.

Díky obsáhlé prohlídce Americké zahrady došlo k určitému časovému skluzu. Dokonce jsme museli provizorně zavést kyvadlovou dopravu služebním autem, abychom stačili všechny návštěvníky přepravit včas na radnici, kde nás již očekával pan starosta Mgr. Rudolf Salvetr a místostarostové Ing. Václav Chroust a Ing. Martin Kříž, kteří všechny ochotně provedli areálem městského úřadu. Toto zapojení představitelů města návštěvníky překvapilo, neboť zdaleka není v celé republice zvykem, aby knihovna měla takovou podporu u zřizovatele, jaké se jí dostává v našem městě.

Večer se opět odvíjel v duchu příjemného posezení spojeného s rautem za vyprávění Ing. Martina Kříže o slavných klatovských rodácích a pana Jana Kavaleho o fotografování Šumavy. Návštěvníci též zhlédli video natočené během loňského setkání v Olomouci a našel se i čas na přátelské popovídání a představení účastníků.

Tento den nás ještě čekala návštěva klatovských katakomb za doprovodu Ing. Václava Chrousta. Poslední společně strávené chvíle nám pak ještě v knihovně svými příspěvky zpříjemnili Mgr. Zlata Houšková a Mgr. Roman Giebisch, Ph.D., díky kterým se i senioři dozvěděli o nových trendech v jejich oboru. Po obědě se pak již návštěvníci rozloučili a vyrazili na zpáteční cestu.

Ze setkání nám již přišla řada kladných ohlasů. Doufáme, že si všichni účastníci našli v programu něco, co je zaujalo, a že domů dorazili bez dalších dopravních komplikací.

Marie Frančíková, Stanislav Reiser, foto Miroslav Bláha

RSS
    SKIP