3


2016

 

Do rámečku

S upřímnou gratulací Bulletinu SKIP

Čestné uznání Plzeňského kraje za rok 2015
za dlouholetou a obětavou činnost ve prospěch veřejného knihovnictví
Plzeňského kraje obdrľely

PhDr. Jana Hájková, Knihovna města Plzně
Jaroslava Kirąová, Středisková knihovna ve Stupavě
Alena Trejbalová, Místní knihovna v Hromnici

Titulem Knihovník Ústeckého kraje
byly oceněny krajským úřadem ve spolupráci s SVK Ústí nad Labem a RV SKIP

Iva Fořtová, Místní knihovna ve Vědomicích
Ivana Horčicová, Místní knihovna Bľany
Sylvie Jahelková, Obecní knihovna Staňkovice

RSS
    SKIP