3


2016

 

Úvodník

Léto patří dovoleným i v knihovnách. Proto je počet stran v tomto čísle nižší, zato příští číslo.

Na posledním výkonném výboru SKIP vznikla zajímavá diskuse o úspěšnosti celostátních akcí SKIP. Kromě jejich nadměrného počtu diskuse ukázala rozdíl mezi nejúspěšnější Nocí s Andersenem a ostatními. O Noc s Andersenem se starají celoročně dvě knihovnice, o ostatní nikdo. Na příštím výkonném výboru SKIP v Jihlavě bude velká debata, co s tím. Najdou se zájemci, kteří si vezmou na starosti třeba Den pro dětskou knihu, Březen, Týden knihoven atd.? Odpověď hledejte v příštím čísle Bulletinu SKIP. A kdo je na odpověď nejzvědavější?

Kurka

RSS
    SKIP