2


2016

 

Co nového ve SKIP

Z ústředních orgánů

Z VV SKIP 29. 2. 2016

 • Zprávy o hospodaření SKIP a VV SKIP za rok 2015 byly bez připomínek doporučeny ke schválení.
 • Byly stanoveny úkoly pro červnovou valnou hromadu v Hradci Králové, především
 • návrhy na Cenu českých knihovníků,
 • pozvánky pro zahraniční hosty,
 • zajištění sponzorů, výstava firem,
 • vymyslet způsob hlasování související se změnou stanov.
 • Dále na programu Knížka pro prvňáčka, Noc s Andersenem, Čtenář roku, Týden knihoven, Biblioweb, Světový den knihy a autorských práv, Noc literatury, Svět knihy...
 • Knihovny se budou moci zapojit do realizace cílů Strategie digitální gramotností - vše na http://www.mpsv.cz/cs/21498.

Z PVV SKIP 23. 3. 2016

 • PVV SKIP na svém jednání schválil Zprávu o hospodaření VV SKIP za rok 2015 a návrh rozpočtu na rok 2016.
 • A nové úkoly spojené s červnovou valnou hromadou a konferencí v Hradci Králové.
 • Informace ke kampani Kniha ti sluší a dalším knihovnickým akcím a aktivitám.
 • Předsednictvo schválilo Žádost o příspěvek na činnost časopisu IMPULSY a to v částce 11.000,- Kč na celý ročník časopisu, tedy 5 čísel, která vyjdou v roce 2016.

Z PVV SKIP 20. 4. 2016

 • Zásadní informací tohoto předsednictva bylo oznámení, že kol. PhDr. Ladislav Kurka ke konci roku končí ve funkci šéfredaktora Bulletinu SKIP ČR. Kde najdeme adekvátní náhradu?
 • A další úkoly spojené s červnovou valnou hromadou a konferencí v Hradci Králové.
 • Happening k Týdnu knihoven 2016 proběhne ve Vsetíně 30. 9. 2016. Informace proběhne včas ve všech knihovnických elektronických konferencích.

Z PVV SKIP 18. 5. 2016

 • Přípravy na červnovou valnou hromadu a konferenci vrcholí!
 • Jak by mohl vypadat Bulletin SKIP pod novým šéfredaktorem? A kdo jím bude? Stěžejní otázka bytí - papír či bity?

Z redakce Bulletinu SKIP

V MZK Brno se konala 17. 5. 2016 porada knihovnických šéfredaktorů. V hodnocení jednotlivých časopisů dopadl Bulletin SKIP docela dobře.  Účastníci se dohodli na užitečnosti pravidelných setkání. Šéfredaktor Bulletinu SKIP se zúčastnil na pozvání BVÖ jako čestný host kongresu rakouských veřejných knihovníků 31. 5. a 1. 6. 2016 v Bregenzu.  Při jednání mj. s novým tajemníkem BVÖ M. Feiglem probrali společně řadu otázek spolupráce SKIP a BVÖ včetně zpracování zvláštního čísla Bulletinu SKIP 2016 Rakouské knihovnictví.

RSS
    SKIP