2


2016

 

Atlas

Frenštátská knihovna je zpět

Celkem 337 dní trvala celková rekonstrukce Domu kultury ve Frenštátě p. R., jehož nedílnou součástí vždy byla a je i nyní městská knihovna. Návštěvníkům se dveře Domu kultury slavnostně otevřely v sobotu 9. ledna 2016. Necelý měsíc poté, tedy v pondělí 8. února 2016, přivítala první návštěvníky také městská knihovna. Knihovna se vrátila do Domu kultury na ul. Dr. Parmy 254 po třech letech působení v provizoriu. Upravené prostory nabízejí návštěvníkům knihovny mnohem větší komfort. Zcela nový interiér je více prosvětlený, je zde dostatečný přísun denního světla. Velkou změnou je hlavní vstup do knihovny, který je nyní stejný jako hlavní vchod do Domu kultury. Tato novinka si vyžádala jiné prostorové rozmístění knihovny, včetně situování výpůjčního pultu v oddělení pro dospělé i pro děti.

Frenštát

Historie frenštátského kulturáku, tehdy DK ROH, sahá do roku 1961, kdy se začalo s jeho výstavbou. Ta byla dokončena v prosinci roku 1964 díky obětavé práci místních kulturních pracovníků a tehdejších odborářů. Tehdy stála stavba šest a půl miliónů korun. Dům sloužil padesát let a za tu dobu neprošel žádnou výraznější opravou. Byly prováděny jen drobnější úpravy knihovny spojené především s jejím rozšířením. Od konce roku 2015 je tedy prakticky nový.

Došlo ke kompletní výměně inženýrských sítí, výměně oken, střechy, fasád a části podlah. Největší změnu přinesl zcela nový moderní interiér, který je dílem architektonického ateliéru Velehradský z Brna. Jednu z největších proměn zaznamenala právě knihovna. Prosvětlené prostory spolu s moderními materiály dodaly celému objektu jistou lehkost. Návštěvník se zde cítí mnohem příjemněji než tomu bylo v minulosti. Celkové náklady, zahrnující i autorský dozor projektanta, stavební dozor investora, koordinaci BOZP na stavbě a administraci výběrových řízení dosáhla sedmdesáti miliónů korun včetně DPH. Stavební část představuje investiční náklad 65,5 mil. Kč s DPH, interiérové vybavení 2,8 mil. korun. Mimořádně příznivý je fakt, že i když se jednalo o celkovou rekonstrukci staré budovy, kde je výskyt předvídatelných nákladů až 5 % z celkových nákladů, u této stavby se podařilo dosáhnout vyrovnané investiční bilance rozpočtových nákladů stavby odsouhlasených před zahájením stavby s reálnými investičními náklady na konci stavby. Nevznikla tak potřeba navyšování investice v průběhu stavby.

Fyzické stěhování knihovny probíhalo od 11. ledna 2016, a to ve spolupráci se stěhovací firmou a Technickými službami města Frenštát p. R. Nutno podotknout, že bylo pro pracovníky knihovny velice náročné a zvládlo se za mimořádně krátkou dobu. Stěhování samotných knih probíhalo pouhé tři dny, a to od brzkých ranních hodin do pozdních nočních hodin. Knihy se stěhovaly ze dvou míst, z Dolní ulice, kde knihovna po celou dobu rekonstrukce působila, ale také z budovy Domu dětí a mládeže Astra. Tam měla knihovna pronajato několik místností sloužících jako sklad. Ve skladu bylo uschováno téměř 30 000 knih z celkového počtu 68 000 svazků. Čtenáři byli s  velkým předstihem upozorňováni na uzavření knihovny, měli tak šanci se doslova předzásobit.

Frenštát

Mnoho čtenářů využilo příležitosti a nahlédli do knihovny již v sobotu 9. ledna 2016, kdy probíhalo slavnostní otevření nově rekonstruovaného Domu kultury. Přestože knihovnu skutečné stěhování teprve čekalo, i tak bylo na co koukat. Pro ty nejmenší čtenáře připravily knihovnice program plný zábavy, her a čtení úryvků z nových připravovaných knih. Nově rekonstruovaná knihovna je laděna do veselých barev a celkově působí velice útulně. Masivní dřevěné police svým honosným dojmem zaujmou nejednoho návštěvníka. Čtenáři mají možnost využít řadu míst k sezení, s příjemným výhledem do přírody, určených k odpočinkové četbě časopisů či denního tisku. Na těchto místech mohou používat i svá mobilní zařízení a pomocí bezdrátového připojení brouzdat po internetu nebo se přihlásit prostřednictvím webových stránek www.knihovnafrenstat.cz na své čtenářské konto. Studovna, ve které mají čtenáři možnost po stanovenou dobu využít počítače knihovny s bezplatným připojením na internet, bude sloužit zároveň jako výstavní prostor a současně i jako přednášková místnost pro menší skupiny posluchačů. Samozřejmostí je dotykový monitor s on-line katalogem, který je umístěn v těsné blízkosti výpůjčního pultu v oddělení pro dospělé. Důležitou a zásadní změnou je možnost bezbariérového přístupu do knihovny. Již za čtyři měsíce provozu je bezbariérový vstup hojně využíván. Tuto novinku si pochvalují především matky s dětmi. Knihovna je pro ně a jejich ratolesti teď mnohem přístupnější.

Frenštát

Nová knihovna je otevřená pouhé čtyři měsíce. Ale již nyní lze říci, že i za tak krátkou dobu se měsíční návštěvnost zvýšila průměrně o 100 čtenářů. Přesto, že knihovna je umístěna mimo centrum města, má to své pozitiva. Parkování u knihovny je zdarma, je zde bezbariérový vstup, ale především, prostory jsou nové, větší a přívětivější.

A jaké plány má knihovna ve Frenštátě p. R. do budoucnosti? Je jich celá řada počínaje dopilováním a zkvalitněním nového knihovního systému a on-line katalogu až po zkvalitňování jednotlivých služeb poskytovaných čtenářům. Knihovna má za cíl směřovat mnohem blíže k lidem a jejich potřebám, mnohem blíže ke vzdělávání a komunitnímu setkávání. Frenštátská knihovna chce být knihovnou moderní, ve které se čtenář i knihovník cítí spokojeně.

Ing. Edita Golová

 

RSS
    SKIP