2


2016

 

SKIP v akci

Knihožrouti nastupují

KnihožroutiVýhled z oken knihovny Dittrichova přivede Vaše oči k pozoruhodným věžím Emauzského kláštera. Čas se pro Vás zastaví. Jste ještě více vábeni a lákáni k usednutí s knihou.

Z potěšení tohoto sousedství vznikla i v naší knihovně slavnost Pasování na rytíře čtení pro prvňáčky škol spolupracujících s naší knihovnou (ZŠ Resslova, ZŠ Sázavská, ZŠ Vojtěšská a ZŠ Nepomucká).

Naučit se číst a radovat se z přečteného textu je veliká, mimořádná věc v životě, a tím zaslouží opravdovou slavnost ve slavnostním oblečení a ve slavnostních prostorách (Císařské kaple Emauzského kláštera). Čerstvě známá písmena najednou utvoří dětem slovo, větu, příběh - objev jejich života! A toto objevené slovo je tak zde, na místě 644 let starém, kde slovanští vzdělanci překládali a opisovali nádherné knihy hlaholicí, propojeno se Slovem ve věčnosti.

Na tuto červnovou slavnost se děti připravují po celý školní rok ve škole i v knihovně. Každý měsíc přicházejí do knihovny nejen si vypůjčit nové knihy, ale účastní se programu k poznávání knihovny a určitého spisovatele pro děti a jeho knih (z nichž si jednu každý žák ke společné četbě ve školní třídě i v knihovně zakoupí). Se spisovatelem se děti setkají v polovině školního roku při tvořivé dílně v knihovně a nové přátelství završí právě slavnost Pasování, kdy autor sám jako král pasuje všechny děti na rytíře čtení.

KnihožroutiKrálem Pasování v letech 2008-2010 byl básník JIŘÍ ŽÁČEK, (autor Slabikáře, které tyto školy používají), v roce 2011 spisovatelka DANIELA KROLUPPEROVÁ,(autorka Knížky pro prvňáčka 2011), v roce 2012 spisovatel MILOŠ KRATOCHVÍL a malířka RENÁTA FUČÍKOVÁ, (autoři Knížky pro prvňáčka 2012),  v roce 2013 a 2014 malířka a spisovatelka ANDREA POPPROVÁ, v roce 2015 spisovatelka a logopedka ESTER STARÁ a v tomto roce se královnou Pasování stala spisovatelka KLÁRA SMOLÍKOVÁ (autorka letošní Knížky pro prvňáčka).

Toto celoroční setkávání s 1.třídami však není vázáno pouze na jeden školní rok. Již na konci letních prázdnin domlouvám s učiteli jednotlivých tříd další vhodný celoroční program (a knihu, kterou budeme společně číst) i se slavnostním zakončením. Takže cesta knihovna - škola - knihovna opět pokračuje kupř. s  Roaldem Dahlem a jeho Karlíkem (zakončení v továrně na čokoládu), se sourozenci Čapkovými (literární výlet do Strže - Staré Huti), s Astrid Lindgrenovou (s pravým švédským průvodem sv. Lucie a letním Midsommarem), s Josefem Ladou (literární výlet Hrusice), s Janem Amosem Komenským a Přemyslem Pittrem (Pedagogické muzeum a Milíčův dům), s Daisy Mrázkovou (Národní galerie), s Jaroslavem Foglarem (v tajemných Stínadlech). Knihožrouti

A jak skončil letošní ročník? Do slunečného, slavnostního a skoro již letního dne 16.června 2016 se probudilo 78 budoucích rytířů čtení. Paní učitelky tří prvních tříd je společně s rodiči doprovodili do Císařské kaple Emauzského kláštera, kde je již očekávala královna Pasování paní spisovatelka Klára Smolíková, autorka letošní Knížky pro prvňáčka nazvané Knihožrouti. Jemnými vstupními tóny varhan vítal děti také pan učitel hudby Václav Hladík a pan ředitel ZŠ Resslova Jaroslav Procházka, který celou hudební aparaturu řídil a obsluhoval. A 664 let staré zdi brzy také uslyšely hlásky dětí vesele zpívajících písničku Dejte mi pastelku, doprovázenou jejich vlastními výtvarnými dílky.

A pak se vše již ztišilo. Slib všech rytířů čtení otevřel samotné pasování mečem. Před královnu Pasování přistupovaly děti jednotlivě, aby na svých (zatím) malých ramenou ucítily trojí dotyk meče i pevná slova: "Pasuji tě na rytíře čtení! "

Knížku pro prvňáčka dostali všichni o okamžik později a mohutná autogramiáda paní Kláry Smolíkové uzavřela celou slavnost.

Emauzy se opět ponořily do svého pokojného ticha a kvetoucí emauzské lípy medově zavoněly všem dětem vstříc jejich prvním velkým prázdninám.

Knihožrouti nastupují v pražských Emauzích

Světlana Šafářová

 

RSS
    SKIP