1


2016

 

Co nového ve SKIP

V regionech a sekcích

REGION PRAHA

Dílna Vánoční origami

Marcela Buřilová

Pro zájemce o japonskou techniku skládání papíru origami jsme v pražské organizaci SKIP uspořádali předvánoční dílnu. Uskutečnila se v sobotu odpoledne 28. listopadu 2015 v klubovně skautského oddílu ORIGAMI v pražské Opletalově ulici.

Zájemců se přihlásilo celkem dvanáct (dokonce mimopražské členky SKIP) a s nimi navíc i osm dětí, takže jsme skládání rozdělili na dvě sezení.

Dílnu připravili a vedli tři zkušení origamisté z České origami společnosti (Marcela Buřilová, Milada Bláhová a Honza Novotný). Skládali jsme nejprve jednoduché ozdoby, které se dají použít jako vánoční dekorace či na stromeček - hvězdy, koule a rybičky. Pak se účastníci dílny ukázali jako odvážní skladatelé a zkusili i modulární origami - vrtulky ze šesti dílků a věnečky dokonce z dvanácti dílků. Dílna měla kladný ohlas, zvažujeme proto přípravu jejího pokračování.

Pro úplnost doplňme, že kromě pražské organizace SKIP se na organizaci akce podílel i Klub tvořivých knihovníků SKIP, Česká origami společnost a 52. dívčí skautský oddíl origami. Podrobnosti o akci (včetně odkazu na fotogalerii na Facebooku) najdete na adrese http://www.skipcr.cz/regiony/01-praha/akce/skip-pro-praxi/dilna-vanocni-origami.

Sekce veřejných knihoven jednala letos poprvé

Gabriela Jarkulišová

Na svém prvním jednání se 25. 2. 2016 sešli členové sekce veřejných knihoven SKIP v opravených prostorách pražského Klementina.

Obsahem jednání byla především příprava stěžejních akcí sekce, a to Knihovnická dílna 2016 a Workshop pro pracovníky metodických oddělení veřejných knihoven III.

Knihovnická dílna 2016 bude letos probíhat v podzimním termínu (v době psaní tohoto článku ještě není termín definitivně potvrzen), bude opět dvoudenní a bude opět v Praze. Auditorium dílny tvoří převážně kolegyně z knihoven v menších městech a obcích. Program jim nabídne kromě již tradičního začátku - představení vítězných Knihoven roku, Městských knihoven roku a Informačních počinů nosná témata pro další rozvoj veřejného knihovnictví nejen v menších knihovnách - vzdělávací funkce knihoven, vzdělávání knihovníků, systém hodnocení a marketing knihoven. Příjemnou shodou okolností jde o priority nově vznikající Koncepce rozvoje knihoven na další období, máme se na co těšit.

Workshop pro pracovníky metodických oddělení je naplánován na červen 2016 a bude se odehrávat v nádherných prostorách Domu Dačického, který se právě po rozsáhlé rekonstrukci otevřel v Kutné Hoře. Kapacita workshopu je okolo 40 osob a i zde je program připravován s ohledem na aktuální potřeby tohoto knihovnického odvětví. Vybíráme ze tří oblastí - personální problematika, legislativa a vícezdrojové financování.

Program sekce veřejných knihoven doplnila svým vystoupením PhDr. Marie Šedá (Ostrava), která referovala o přípravě materiálu pracovně nazvaném "Standard pro dobrý fond knihoven". Třetí v řadě knihovnických tištěných standardů (Standard pro dobrou knihovnu, Služby knihoven knihovnám) pojednává problematiku akvizice, aktualizace a obnovy knihovních fondů veřejných knihoven a právě nyní je možné se k textu standardu vyjádřit.

Závěr únorové sekce patřil prezentaci Jana Holečka z Fondu dalšího vzdělávání (příspěvková organizace MPSV), který představil možnosti knihoven ve vládním materiálu Strategie digitální gramotnosti.

Z odborných orgánů a sekcí dorazila jen zpráva ze Sekce veřejných knihoven, jinak nula nula nic. Redakce si proto pomáhá citací z výroční zprávy SKIP v případě KTK a sekce 60+.

Klub tvořivých knihovníků KTK - ze zprávy o činnosti za rok 2015

Společná výstava "Knihy, informace, internet a počítačové sítě trochu jinak" již doputovala po knihovnách ČR. Od začátku roku 2015 byla výstava instalována ve Vyškově (od 12. ledna do 20. února 2015) a na závěr probíhala v pořadí již 10. instalace v Městské knihovně v Bílině (do konce června 2015).

Velikonoční jarmark v Klementinu - organizátoři NK ČR a KTK. Jarmark probíhal ve čtvrtek 26. 3. 2015 od 10.00 do 17.30 hodin na hlavním nádvoří Klementina. Své výrobky nabídly vedle kolegyň z KTK a NK také chráněné dílny, které se tradičně našich jarmarků účastní. Národní knihovně děkujeme za přípravu a jarní výzdobu stanů, za teplé nápoje a další pomoc. Z části výtěžku - podpora Nadačního fondu Klíček.

Výstava "UPCYCLING aneb nové příležitosti pro věci bez šance" byla zahájena v knihovně JABOK vernisáží 27. 5. 2015 v 16 hodin. Výstava představila výtvarné práce členek KTK vytvořené z materiálů, které již dosloužily svému původnímu účelu, a probíhala do konce června 2015. Výstava byla doprovázena krátkými komentáři na téma Upcycling, které napsali v českém a anglickém jazyce studenti Jaboku - VOŠ sociálně pedagogické a teologické.

Druhá instalace téže výstavy proběhla v průběhu srpna v prostorách Magistrátu hl. m. Prahy - v přízemí vstupní haly Škodova paláce, Jungmannova 35/29, Praha 1. Výstava se konala pod patronátem Odboru ochrany prostředí a trvala do 31. srpna 2015. 

Charitativní prodej výrobků členek KTK pro kočičky v kočičím útulku vymyslela, vyhlásila
a organizovala slečna Kristýna Rolincová, za což má náš velký dík. Poslední prodej výrobků KTK pro kočičí útulek již skončil. Od začátku ledna 2015 se z aukce pro kočky na prodejních akcích i při facebookovém prodeji podařilo vytěžit 3585,- Kč. (Do konce roku 2014 to bylo 8030 Kč). Peníze na pomoc kočičímu útulku o.s. Zachraň kočku z Jílového u Prahy byly předány na jejich transparentní účet. Zbylé výrobky věnovali autoři k dalšímu příležitostnému prodeji.

KORKER 2015. Na základě celkem úspěšné výstavy Upcycling vznikla nová výstava členky KTK Aleny Volkové Balvínové pod názvem KORKER 2015. Výstava se konala v Dolních Břežanech v Galerii Jacques v době od 20. 11. do 20. 12. 2015 a bude pokračovat dál v průběhu měsíců leden a únor 2016. Jedná se o přehlídku dvouleté práce autorky na korkových a keramických reliéfech.

Vánoční jarmark v Klementinu - organizátoři NK ČR a KTK. Jarmark probíhal v pondělí
7. 12. 2015 od 10.00 cca do 17.30 hodin na hlavním nádvoří Klementina. NK poskytla jako každoročně příjemné zázemí pro prodávající. Nakupující si již na každoroční Jarmark našli cestu a nakupovali i procházející čeští i zahraniční turisté.

V Městské knihovně Jihlava pořádají od října pod hlavičkou KTK a knihovny Tvůrčí dílny. První dílna proběhla v rámci týdne knihoven v souladu s heslem "Zažijte knihovnu jinak" - návštěvníci vyráběli náramek z paměťového drátu. Další akce se konala v prosinci na téma vánoční dárková krabička. V roce 2016 jsou plánovány 3 další akce.

V Místní knihovně Potštát probíhaly tyto akce:skládání čajových sáčků, výroba dekorací na velikonoce, malování mandal pískem, pletení z papíru a enkaustika. V letošním roce uvedené techniky vyzkoušeli a budou je opakovat i příští rok.

Sekce 60 plus

Sekce se ustavila v roce 2014 a má v současné době 38 členů. Hlavním okruhem zájmu v roce 2015 byla příprava metodické příručky pro práci knihoven se seniory. Výbor se sešel 13. 3. 2015 v Městské knihovně v Chrudimi, byla prodiskutována základní východiska standardů práce se seniory a zvoleni garanti pro jednotlivé kapitoly. Dne 25.5. 2015 v Národní knihovně Praha byly zhodnoceny byly první verze jednotlivých kapitol, dohodnut další harmonogram prací. A dne 19. 10. 2015 v Městské knihovně Semily byly posouzeny jednotlivé kapitoly a doporučena závěrečná redakce. Publikace bude vydána s podporou MK ČR v roce 2016.

Sekce 60+ připravila konferenci Knihovny pro seniory, která se konala 19. - 20. 10. 2015 v Městské knihovně Semily. Přípravný výbor se sešel 29. 5. 2016 v Semilech. Na konferenci jsme získali grant z programu Knihovna 21. století prostřednictvím SKIP ČR a akce se konala ve spolupráci s Městskou knihovnou Semily za finančního přispění města Semily.
RSS
        SKIP