1


2016

 

Co nového ve SKIP

Z ústředních orgánů

Z  PVV SKIP 10. 12. 2015

SKIP ČR byl zapsán do spolkového rejstříku.

Hlavním bodem jednání je Valná hromada SKIP ČR

-    Ubytování zajištěno v hotelu Alessandria. Ubytování si zarezervují účastníci sami - heslo "KNIHOVNA", termín rezervací do 30. 4. 2016. V hotelu bude zajištěné i stravování. Vše na webu a v e-konferencích nejdéle 1/2016.

-    Připravujeme podklady k VH.

-    Domlouváme zahraniční hosty a s tím spojené tlumočnické služby.

-    Hledáme sponzory.

-    Kompletujeme program a příspěvky do odborné konference.

-    Připravujeme registrační formulář na web.

-    Chystáme volby.

-    Zajišťujeme prezenci - máme aktuální seznamy členů ze všech regionů?

-    Plánujeme společenský večer v Knihovně města Hradce Králové, kde se budou předávat Ceny českých knihovníků.

-    Je nutné sestavit komisi pro Cenu českých knihovníků. Posílejte kandidáty.

-    Regionální VH SKIP musí proběhnout do konce března 2016.

-    Na co jsme zapomněli?

Byla spuštěna nová elektronická konference Zaměstnavatel https://andrea.vc.cvut.cz/cgi-bin/mailman/listinfo/zamestnavatel. Kol. Nivnické se mohou hlásit zájemci o práci ve výkonném týmu sekce.

Z  PVV SKIP 27. 1. 2016

Registrace akcí roku 2016 na http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/knihovnicke-akce/.

-    SKIP podepsal memorandum o spolupráci se spolkem Otec vlasti Karel IV., knihovny tak mohou také propagovat své aktivity k 700. výročí narození Karla IV. v roce 2016. Spolek Otec vlasti Karel IV. je nezisková platforma - viz www.otecvlasti.eu.

-    Březen měsíc čtenářů - 2016 - Čtenář roku - vyhlášen další ročník soutěž, letos na téma Čtenářská třída. Soutěž probíhá ve spolupráci nadace Čtení pomáhá http://www.ctenipomaha.cz .

-    Pod heslem Kniha ti sluší proběhnou v týdnu od 18. do 23. 4. 2016 po celém Česku oslavy Světového dne knihy a autorských práv. Nová kampaň Svazu českých knihkupců a nakladatelů, do které se vedle nakladatelství a knihkupectví zapojí i knihovny, si klade za cíl propagovat českou knižní kulturu. Podrobnosti počátkem dubna na http://www.knihatislusi.cz .

Z VV SKIP 29. 2. 2016

Zápis najdete v dalším čísle Bulletinu SKIP (jednání proběhlo po uzávěrce), nyní jen důležitá informace. V příštím roce bude hledaným čtenářem roku v knihovnách BABIČKA ROKU.

Připravuje Kateřina Hubertová

RSS
        SKIP