1


2016

 

Co nového ve SKIP

Zpráva o hospodaření SKIP za rok 2015

Sestavila: Alena Kvasničková                     

Schválil: předsednictvo VV SKIP              

Datum schválení: 23. 3. 2016

Příjmy

Daněné příjmy

928 798,00 Kč

účastnické poplatky na akce SKIP

754 130,00 Kč

příjmy akce BiDi

103 594,00 Kč

prodej publikací

4 550,00 Kč

pronájem a inzerce

66 524,00 Kč

Nedaněné příjmy

2 204 053,90 Kč

členské příspěvky

1 413 700,00 Kč

úrok ČSS

903,90 Kč

dary

160 000,00 Kč

dotace MK

627 000,00 Kč

členské příspěvky navýšení

0,00 Kč

vratka nedaněná

2 450,00 Kč

Příjmy celkem

3 132 851,90 Kč

 

Výdaje     

Výdaje odečitatelné

nákup materiál

17 854,00 Kč

dohody o provedení práce

123 310,00 Kč

služby

647 941,73 Kč

vratka za účastnický poplatek

22 450,00 Kč

Odečitatelné příjmy celkem

811 555,73 Kč

                       

Výdaje neodečitatelné dotace

materiál

5 000,00 Kč

OON a daně

188 000,00 Kč

služby

430 386,99 Kč

vratka dotace

3 613,00 Kč

Výdaje z dotace celkem

626 999,99 Kč

                       

Výdaje neodečitatelné

ceny

15 570,00 Kč

cestovné

163 420,50 Kč

Maraton Čtení

105 700,00 Kč

dary

59 438,00 Kč

dohody o provedení práce

130 897,00 Kč

náklady na navýšení dotace materiál

23 267,00 Kč

náklady na navýšení dotace služby

56 463,00 Kč

náklady na navýšení dotace dohody

22 684,00 Kč

nákup materiálu

23 432,05 Kč

občerstvení

53 259,00 Kč

poštovné

5 180,00 Kč

poplatky bance

22 619,82 Kč

služby spojené s provozem sekretariátu

201 000,00 Kč

SW

9 186,00 Kč

nájem, školení, ostatní provozní výdaje

215 978,30 Kč

zajištění semináře Goethe Institutu a Biblioweb

27 250,00 Kč

členské příspěvky jiným organizacím

97 269,49 Kč

knížka pro prvňáčka

170 000,00 Kč

tisk

223 807,70 Kč

doména - WEB

70 213,00 Kč

daň z úroku

597,99 Kč

Výdaje z příspěvků celkem

1 697 232,85 Kč

 

 

Výdaje neodečitatelné celkem

2 324 232,84 Kč

 

 

Výdaje celkem

3 135 788,57 Kč

 

 

Hospodářský výsledek

-2 936,67 Kč

RSS
        SKIP