1


2016

 

Atlas

Korunní

Stavba nové knihovny v konstruktivistickém stylu, umístěné v těsné blízkosti Vinohradské vodárenské věže, začala 2. října 1928 a slavnostní otevření proběhlo 8. prosince 1929.

Od roku 1930 sloužila knihovna svým čtenářům bez přerušení. Po druhé světové válce bylo postupně zrušeno půjčování knih ze skladu a zaveden volný výběr, také bylo otevřeno oddělení pro mládež a čítárna se studovnou.

Po více než 70 letech nepřetržitého provozu začala budova, její technologie a mobiliář (který byl někde už mezitím obměněn) dožívat. Vedení MKP proto přijalo rozhodnutí o celkové rekonstrukci budovy a s ní spjaté automatizaci knihovnického provozu. Knihovna ukončila svou činnost v říjnu 2001. Rekonstrukce začala v červnu 2002 a skončila kolaudací 24. 5. 2003. Po nastěhování fondu, který byl po dobu stavby uložen v depozitáři, byla knihovna slavnostně otevřena 16. 9. 2003.

Korunní

Po jedenácti letech provozu se v roce 2014 začalo s projekční přípravou revitalizace s přihlédnutím na vývoj knihovnických služeb a potřeby nabídnout uživatelům bez ohledu na věk uživatelsky přátelskou knihovnu. Revitalizace probíhala od srpna 2015 a pro čtenáře se opět otevřela 7. 12. 2015.

Autorem projektu revitalizace pobočky Korunní byl Ing. arch. Tomáš Hořava, který při projektování respektoval styl budovy.

Byla navržena nová barevná výmalba s použitím tapet, která výrazně oživila prostor.

Regály v obou podlažích zůstaly původní. Došlo k pouze k jejich částečné redukci a úpravám - v dětském oddělení jsou oživeny barevnými věžičkami a v oddělení pro dospělé byla horní čela regálů provedena v kontrastní černé barvě.

Důležitým prvkem je nové osvětlení regálů v přední části půjčovny v 1. NP, kde výška místnosti dosahuje pěti metrů. Stávající regály byly osazeny nosnými konstrukcemi na půdách regálů a do nich je instalováno LED osvětlení.

Kromě regálů jsou knihy, CD a mapy nabízeny v nových "hrabátkách", která jsou mezi čtenáři oblíbená.

Vstupu do půjčovny dominuje nový půlkruhový výpůjční pult (viz foto T. Hořavy na str. 19) doplněný nízkými skříňkami v zápultí. Výpůjční pult byl upraven tak, aby vyhovoval současným požadavkům pro práci s fondem (půjčené knihy je možné vracet v jakékoli pobočce), u pultu jsou dvě identická obslužná místa + jedno doplňkové.

Prostor se obohatil o pohodlné sezení od židlí přes pohovky ve stylu třicátých let až po pódium pro polehávání určené zejména mladším návštěvníkům.

Veškerý fond je nabízen ve volném výběru včetně rezervací pro čtenáře.

Evidovaný knihovní fond po revitalizaci čítá 45 tis. svazků. Kapacita regálů je nově cca 23 tis. svazků. V r. 2014 navštívilo knihovnu 96 106 čtenářů, kteří si vypůjčili 353 992 svazků. V lednu letošního roku byla návštěvnost 6 195 čtenářů a bylo vypůjčeno 14 978 svazků.

Jaroslava Součková

Foto: Půjčovna pobočky Korunní

 

RSS
    SKIP