1


2016

 

SKIP v akci

KnihOlympiáda odstartovala už podruhé

Podobně jako na olympijských hrách zaměřených na setkávání se mezi národy, dodržování pravidel fair-play, navazování nových přátelství a podávání co nejlepších výkonů, v naší KnihOlympiádě nám jde především o to, setkávat se napříč knihovnami a městy. Nejen my knihovníci, ale i děti - čtenáři zde mají možnost poznat jiné knihovny, knihovníky i nové kamarády. Využít své čtenářské znalosti a dovednosti, užít si bezva den.

Hlavním cílem je tedy setkání, navazování nových přátelství a spolupráce mezi knihovnami a také poznání místa, kde se děj odehrává.

Na druhý ročník klání přijelo šest týmů - Olomouc, Ostrava, Český Těšín, Havířov, Vřesina a Klimkovice. Knihovníci a pět malých odvážných nadšenců. Jak si děti do týmů vybíráme? Mohou to být vítězové knihovnických soutěží, jak tomu bylo třeba v Olomouci. Tady jelo pět vítězů z menších poboček ve městě. Mohou to být také členové kroužků fungujících při knihovnách, a nebo "jen" nejpilnější čtenáři dané knihovny.

Protože o místě konání rozhoduje vítězný tým, letos jsme se vypravili do Klimkovic za knihovnicí Zuzkou Konvičkovou. Přivítalo nás krásné podzimní počasí a příjemné prostředí parku se zajímavou interaktivní stezkou, rybníkem i místy pro odpočinek. Zuzka, která tomu všemu letos velela, se o nás skvěle postarala. Připravila soutěže a aktivity pro děti, od sponzorů sehnala upomínkové předměty pro děti, dokonce pozvala i místní kabelovou televizi, která natočila reportáž z celého dne.

Ale teď už k tomu nejdůležitějšímu, soutěžním disciplínám. Prověření trpělivosti a zručnosti u stavby výškové knižní věže, zkouška načtených znalostí u kvízu a nebo dobrá paměť a spolupráce u příběhové štafety, to všechno si děti letos zkusily. Největší úspěch ale měla disciplína s názvem "lázeňský švihák", která se vztahovala k místu setkání. Dvojice vystrojené do lázeňské róby od hlavy až k patě si musely rychlou chůzí vyrazit na promenádu a ochutnat výbornou léčivou minerálku.

O tom, že se akce vydařila, svědčily spokojené a veselé tváře dětí, ale i knihovníků. Sešlo se nás téměř padesát. Knihovnice Lenka Ježová z Paskova přivezla také celý tým kolegyň, které během dne pomáhaly s organizací.

A kam se chystáme příští rok? K vítězům do Českého Těšína, krásného města se zajímavou historií. Věřím, že se nás sejde ještě více týmů i knihovníků a prožijeme den, na který pak budeme ještě dlouho vzpomínat.

Perlička na závěr. Že nás jen tak něco neodradí a nerozhodí, dokázali letos všichni účastníci, když se Marice (autorka článku) podařilo nechtěně rozbít putovní, ručně vyrobený pohár pro vítěze. Naštěstí, to nejdůležitější z poháru zůstalo! Knihy a putovní kronika zamířily dál, do Českého Těšína.

Marika Zadembská

RSS
    SKIP