1


2016

 

SKIP v akci

16. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2015

Ve dnech 2. - 3.12. 2015 se uskutečnil již 16. ročník konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě. Celkem 275 knihovníků, archivářů a muzejníků vyslechlo v obou dnech více než třicet příspěvků na téma využívání moderních informačních a komunikačních technologií pro ochranu a zpřístupnění společného kulturního dědictví v kulturních institucích v ČR i na Slovensku. Příspěvky byly věnovány jak novinkám, tak již probíhajícím projektům v oblasti digitalizace sbírek. Jednotlivé prezentace je možné shlédnout na http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/archivy-knihovny-muzea-v-digitalnim-svete/16.-konference-archivy-knihovny-muzea-v-digitalnim-svete-2015-1

A na závěr poznámka do diáře - letošní 17. ročník konference se uskuteční ve dnech 30. 11. - 1. 12. 2016 v Kongresovém sále Národního archivu.

Bedřiška Štěpánová

RSS
    SKIP