1


2016

 

SKIP v akci

Karel IV.

Karel IV."Karel IV. byl velký reformátor a státník zcela ojedinělého rozhledu a schopností. Patřil k nejvýznamnějším osobnostem světa 14. století, jeho kulturní vliv však přetrvává až do dnešních dob. Důstojné připomenutí 700. výročí císařova narození je úkolem především pro zemi, k níž měl Karel IV. nejblíže." (Z memoranda představitelů českého státu...) K oslavám tohoto výročí se připojil i SKIP smlouvou s organizátorem oslav spolkem otec vlasti Karel IV.

Pro připomenutí: v roce 2005 proběhla velká celostátní anketa Největší Čech, která hledala největší osobnosti naší historie i současnosti. S velkou převahou zvítězil právě Karel IV., který získal 68713 hlasů.

Dnes přináší redakce Bulletinu SKIP pohled na aktivity Městské knihovny Kutná Hora, Městské knihovny v Praze a Krajské knihovny Karlovy Vary.

Městská knihovna Kutná Hora se podílí na oslavách 700.výročí narození Karla IV. v rámci celoměstského kutnohorského projektu.

Partnery tohoto projektu je kromě Města Kutná Hora také Cech českých vinařů, Městské Tylovo divadlo, Nadace Kutná Hora- památka UNESCO, Římsko katolická farnost Kutná Hora, České muzeum stříbra a GASK.

Podtitulem oslav "Karel IV. - oslavy 700. výročí narození" je "Stříbro Karla IV. aneb bez stříbrné Kutné Hory by nebylo zlaté Prahy".

Městská knihovna v rámci avizovaného projektu se nejen účastní aktivně řady z připravovaných aktivit partnerů, ale uspořádá také několik přednášek . Hned pro první setkání s Karlem IV.

jsme pozvali 7. 6. 2016 PhDr. Evu Doležalovou, Ph.D. s přednáškou "Karel IV. panovník ověnčený slávou, láskou i pohrdáním".

Dalším přednášejícím bude Doc. [1] PhDr. [2] TOMÁŠ PETRÁČEK, Ph.D. [3], Th.D. [4], který nás 21. 9. 2016 provede problematikou "Papežského schizmatu".

K dalším aktivitám - zmiňuji např. výstavu "Karel IV. a jeho odraz v literatuře a nebo komentovanou prohlídku POSVÁTNÉ PROSTORY HRADU KARLŠTEJNA určenou seniorské skupině, kdy knihovna zajistí kompletní servis tematického zájezdu na Karlštejn.

Městská knihovna v Praze připravila dva velké přednáškové cykly: Rok Karla IV. a Karel IV. a Svatá říše římská.

Krajská knihovna Karlovy Vary:

V rámci projektu budou realizovány vzdělávací aktivity, především slavnostní pořad, přednáška, 2 soutěže a 3 výstavy. Všechny akce se budou konat v prostorách Krajské knihovny Karlovy Vary a proběhnou v roce 2016.

Ladislav Kurka

 

 

 

RSS
    SKIP