1


2016

 

Před valnou hromadou SKIP

Regionální valná hromada středočeské organizace SKIP

Ve středu 24. února 2016 se v nových prostorách Městské knihovny Kladno uskutečnila výroční valná hromada středočeského SKIP. Akce se zúčastnilo 42 členů. Prostřednictvím pověření k hlasování bylo nakonec odevzdáno na 57 volebních lístků od 16 institucionálních a 41 individuálních členů.

VH SKIP

Do dalšího volebního období půjde středočeský SKIP ve stejném obsazení regionálního výboru jako v předchozím období posíleném o další 3 nové zájemce. Stávající předsedkyni Mgr. Ladu Čubovou z Městské knihovny Beroun vystřídala Blanka Tauberová z Městské knihovny Sedlčany.

Kromě odborného programu valné hromady, kterým bylo přednesení výročních zpráv za předchozí rok i předchozí volební období, se uskutečnila přednáška Mgr. Dagmar Chytkové s názvem Zavádění informačního vzdělávání do knihoven. Protože se přednáška setkala s velkým zájmem přítomných, předběžně jsme se domluvili na uskutečnění intenzivního semináře na dané téma v příštím roce.

Gabriela JarkulišováNásledující vstupy byly věnovány dalším sekcím SKIP či našim Klubkům. Mgr. Gabriela Jarkulišová pozvala do Sekce veřejných knihoven, Mgr. Věra Krajíčková představila nově vzniklou sekci středočeského SKIPu Pavučinu sdílení, Michaela Baštecká pověděla o činnosti Středočeského Klubka a Mgr. Kateřina Pechová Klubka Příbramska. Zlatým hřebem celého dne bylo předání ocenění Papilio bibliothecalis. Letošní knihovnický motýlek doletěl do Kutné Hory a zatřepetal křídly na dlani výše jmenované Gabriely Jarkulišové z Městské knihovny Kutná Hora.

Celý den byl velmi nabitý a intenzívní, mnohá témata prodiskutována, přehodnocována. Přítomní byli upozorněni na nová témata a problémy, které SKIP musí řešit, a pobídnuti k účasti na výroční valné hromadě celostátního SKIPu v Hradci Králové.

Jako bývalá předsedkyně bych tímto chtěla poděkovat všem za poskytnutí vlídné rady a pomoci a popřát nové předsedkyni a celému výboru (kterého jsem nadále členem) hodně štěstí, nadšení a vytrvalosti do další práce.

Lada Čubová

Foto: pohled na účastníky valné hromady středočeského regionu a odměněná Mgr. Gabriela Jarkulišová

 

RSS
    SKIP