1


2016

 

Před valnou hromadou SKIP

Regionální valná hromada jihočeské organizace SKIP

Dne 16. února 2016 se sešla valná hromada regionu 03 - Jihočeské regionální organizace SKIP. Sešli jsme se v přednáškovém sále Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Z celkového počtu 156 institucionálních a individuálních členů se nás sešlo celkem 74, tj. 47% .

Valnou hromadu zahájila předsedkyně JČ organizace Ivana Troupová.

Poté byly zvoleny členky tří komisí -  mandátové, volební a návrhové. Po volbě těchto komisí seznámila přítomné předsedkyně s hodnocením činnosti regionální organizace od minulé valné hromady v roce 2013. Po seznámení s touto zprávou byla všemi přítomnými schválena.

Se zprávou o hospodaření regionální organizace vystoupila Lidmila Švíková - hospodářka RV. Na ní navázala zástupkyně dozorčí komise Šárka Polatová, která seznámila přítomné se zprávou této komise. Poté byla schválena přítomnými zpráva o hospodaření a zpráva dozorčí komise byla vzata na vědomí.

Dalším bodem programu bylo ocenění nejaktivnějších členů JČ SKIP nebo členek, které mají v roce 2016 životní jubilem. Oceněny byly Mgr. Karla Votřelová (bývalá ředitelka česokokrumlovské knihovny), Eva Jilečková (bývala metodička prachatické knihovny), Věra Doskočilová (MěK Pelhřimov), Miloslava Slavíková (MěK Dačice), Václava Vyhnalová (MěK Planá nad Lužnicí, Jihočeské klubko, Ivana Troupová (MěK Český Krumlov, životní jubileum), Jiřina Kostková (MěK Kaplice - životní jubileum).

Předsedkyně poblahopřála všem oceněným. Poděkovala též za práci dosavadnímu regionálnímu výboru a jednotlivé členky obdržely květinu.

VH SKIP

Během přestávky všichni přítomní odvolili. Občerstvení na valné hromadě jsme měli z vlastních zdrojů. Přítomné členky připravily pohoštění - různé druhy buchet, koláčů, malých zákusků, slaného pečiva, závinů slaných i sladkých, tyčinek, zelňáků, ovoce.

Po přestávce jsme předali slovo našemu hostu - Mgr. Jaroslavě Štěrbové z Městské knihovny v Praze, která si pro nás připravila přednášku o osobnosti knihovníka. Která byla všemi přítomnými velmi kladně hodnocena a určitě si každý odnesl něco k dalšímu přemýšlení, o změnách ve svých knihovnách.

Poté nás předsedkyně volební komise Milena Kodýmová seznámila s výsledky voleb do výboru (bylo voleno 9 členů z 10 kandidátů). Ze 72 odevzdaných hlasovacích lístků (byly 3 neplatné) plný počet 69 hlasů získala - předsedkyně Ivana Troupová (MěK Český Krumlov) a členky výboru - Lidmila Švíková (JVK České Budějovice), Hana Týcová (MěK Písek) a Irena Treybalová (AK JČU Č. Budějovice). Dále byly zvoleny za členky regionálního výboru JČ SKIP: Olga Šenoldová (MěK Jindřichův Hradec), Irena Plošková (MěK Strakonice), Václava Vyhnalová (MěK Planá nad Lužnicí), Magdaléna Hluštíková (MěK Borovany), Jiřina Kostková (MěK Kaplice).

Dále byla zvolena (ze čtyř kandidátek) tříčlenná dozorčí komise ve složení: Šárka Polatová (MěK Prachatice), Eva Jilečková a Marie Hejnová.

Do VV SKIP byly navrhnuty: PhDr. Zuzana Hájková, PhDr. Hana Týcová, PhDr. Irena Treybalová. Za členku DK SKIP - Eva Jilečková, návrh na předsedu SKIP Roman Giebisch.

Předsedkyně návrhové komise Ludmila Vlášková nás seznámila s návrhem usnesení VH SKIP. Toto usnesení bylo jednomyslně přijato.

Závěrem valné hromady dokončila J. Štěrbová svoji přednášku.

Předsedkyně SKIP Ivana Troupová ještě pozvala všechny členy na připravované akce regionální organizace SKIP na rok 2016.

Po skončení VH měli členové regionální organizace ještě možnost si prohlédnout celé nově opravené muzeum, jeho knihovnu, navštívit stálou výstavu i výstavu orchidejí, která v muzeu momentálně probíhala.

Ivana Troupová

RSS
    SKIP