1


2016

 

Před valnou hromadou SKIP

9. valná hromada SKIP spojená s odbornou konferencí Architektura a výstavba knihoven

Vážené kolegyně, vážení kolegové! Srdečně Vás zveme na 9. valnou hromadu SKIP spojenou s odbornou konferencí Architektura a výstavba knihoven. Akce proběhnou ve dnech 14. - 16. června 2016 v hotelu Alessandria v Hradci Králové.

Valné hromadě byla udělena záštita hejtmana Královéhradeckého kraje a primátora statutárního města Hradec Králové.

Akce se uskuteční v konferenčním sále hotelu Alessandria v Hradci Králové, třída SNP 733, 500 03 Hradec Králové - viz http://www.alessandria.cz/.

Partnery akce jsou Knihovna města Hradce Králové, SKIP 08 Východní Čechy a Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové. Nejen tyto královéhradecké knihovny budete moci v průběhu konference navštívit. Na konferenci přivítáme zástupce knihovnických spolků z Francie, Německa, Rakouska a Slovenska.

Nemůžete-li se z jakýchkoliv důvodů přihlásit elektronicky, zašlete písemnou přihlášku (s uvedením všech potřebných údajů) na adresu:

Sekretariát SKIP ČR, Klementinum 190, 110 01 Praha 1

Program

úterý 14. června Konference Architektura a výstavba knihoven

zahájení: 13,00 hod

předpokládaný konec zasedání: 18,00 hod.

Program moderuje: Dan Merta

-    zdravice představitelů města a kraje, hradeckých knihoven...

-    zahájení konference - program v jednání

středa 15. června 9. valná hromada SKIP

zahájení: 9,30 hod

předpokládaný konec zasedání: 17,00 hod

Program moderuje: Mgr. Roman Giebisch, Ph.D. a PhDr. Vít Richter

-    Zahájení, schválení programu valné hromady

-    Volba komisí (mandátová, volební, návrhová)

-    Zdravice zahraničních knihovníků a hostů

-    Zpráva mandátové komise

-    Zpráva o činnosti

-    Zpráva o hospodaření

-    Zpráva dozorčí komise

-    Diskuse ke zprávám

-    Představení kandidátů na funkce předsedy, členů VV, dozorčí komise

-    Volby

Přestávka na oběd 13,00 až 15,00 hod

-    Návrh Programového prohlášení na léta 2016 - 2018, diskuse

-    Návrh k členským příspěvkům, diskuse

-    Návrh na změnu stanov, diskuse

-    Vyhlášení výsledků voleb

-    Usnesení a závěr

Společenský večer v Knihovně města Hradce Králové

Zahájení: 19,00 hod, vstup na pozvánky od 18,45 hod

Moderuje: Mgr. Zlata Houšková

Program

-    Předávání Ceny českých knihovníků

-    Hudební vystoupení

-    Raut, volná zábava

-    Prohlídka Knihovny města Hradce Králové

Závěr večera: 23,00 hod

čtvrtek 16. června Pokračování konference Architektura a výstavba knihoven - "Impulsy ze zahraničí"

zahájení: 9,30 hod

předpokládaný konec zasedání: 13,00 hod

Program moderuje: Dan Merta

RSS
    SKIP