1


2016

 

Úvodník

Bulletin SKIP vstupuje do svého jubilejního 25. ročníku v roce, ve kterém se mi zdá, že opět přibylo aktivit SKIP a knihoven. A všemu bude dominovat valná hromada SKIP v půli června. Jí je věnována část tohoto čísla v rubrice Před valnou hromadou SKIP. Bohužel číslo začíná netradičně - vzpomínkami na první čestnou předsedkyni SKIP PhDr. Jarmilu Burgetovou, která zemřela 13. 1. 2016. Kromě obvyklých rubrik ještě upozorňuji na dříve známou a oblíbenou korespondenci Mahen - Lada před a po vydání plakátu Braňte knihu (plakát nyní vydal v reedici SKIP), to abychom končili s úsměvem.

Kurka

RSS
    SKIP