4


2015

 

Informační servis

Evergreen v českých knihovnách 2015

12. října 2015 se ve Vzdělávacím centru Národní knihovny ČR uskutečnil seminář Evergreen v českých knihovnách 2015. Navázal na předchozí dva semináře zaměřené na svobodný knihovní software Evergreen, které se konaly v letech 2013 a 2014. Uspořádala jej pražská organizace SKIP ve spolupráci s Národní knihovnou ČR, konkrétně s Knihovnickým institutem.

Seminář byl zaměřen na různé formy spolupráce vztahující se ke svobodnému knihovnímu softwaru Evergreen.

V prvním příspěvku, který přednesl Václav Jansa (Ústav informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze), byly představeny předběžné výsledky výzkumu, který se týkal použití svobodného softwaru v českých knihovnách a jehož se zúčastnilo přes 800 veřejných i odborných knihoven. Ve druhém příspěvku tentýž přednášející na názorných příkladech knihovních softwarů Evergreen a Koha přiblížil, jak probíhá spolupráce při vývoji svobodného softwaru. Jako příklady uvedl mj. moduly v programovacím jazyce Perl a nástroje umožňující práci s protokolem Z39.50. Následně Linda Jansová (pražská organizace SKIP a Národní knihovna ČR) ukázala, jak mohou uživatelé využívat bibliografické záznamy z Evergreenu (potažmo z dalších knihovních softwarů) v citačním manažeru Zotero, který je také příkladem svobodného softwaru.

Eva Cerniňáková (Knihovna Jabok) poté představila projekt prvního společného katalogu dvou nezávislých knihoven z České republiky s využitím Evergreenu. Konkrétně se jednalo o Knihovnu Jabok a knihovnu Katolického domova studujících. Tento projekt je realizován s podporou z programu VISK 3 a je při něm využita jediná instalace knihovního softwaru Evergreen. Petra Kleinwächterová (Katolický domov studujících) ve svém vystoupení přiblížila, jak projekt probíhal z pohledu jejich instituce. Zajímavostí je mj. vysoká rychlost zpracování knihovního fondu, které bylo dosaženo díky využití stávajících záznamů v systému a stahování záznamů z jiných knihoven.

V posledním příspěvku, který si připravila Eva Cerniňáková, byla představena dokuwiki české komunity kolem Evergreenu a na konkrétních příkladech bylo ukázáno, jakým způsobem se může na dokuwiki přidávat nový obsah. Přítomné (především samozřejmě zástupce knihoven využívajících Evergreen) přednášející vyzvala ke spolupráci na tvorbě obsahu dokuwiki a nabídla jim možnost využít tento prostor i pro dokumentaci postupů používaných v jejich institucích.

V závěru semináře proběhla diskuse (četné otázky byly pokládány i zodpovídány i v předcházejících částech semináře).

Odkazy na prezentace využité při semináři (doplněné o shrnutí příspěvku věnovaného práci s dokuwiki) jsou k dispozici na dokuwiki české komunity kolem Evergreenu, konkrétně na adrese http://knihovna.jabok.cuni.cz/dokuwiki/doku.php/akce:seminar_evergreen_ceskych_knihovnach_2015.

Fotodokumentace ze semináře je zveřejněna na Facebooku, viz https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.10153280927378865&type=1.

Výše uvedené odkazy jsou rovněž zveřejněny na webové stránce semináře, kterou najdete na adrese http://www.skipcr.cz/regiony/01-praha/akce/skip-pro-praxi/evergreen-v-ceskych-knihovnach-2015.

PhDr. Linda Jansová, Ph.D., členka výboru pražské organizace SKIP
Kontaktní e-mail: linda.jansova@gmail.com

RSS
    SKIP