4


2015

 

Co nového ve SKIP

V regionech

Střední Čechy

Zájezd nejen na happening ...

Lada Schovánková

Letošní zájezd na happening jsme se pokusili pojmout pestře, návštěvou různých knihoven cestou do Vyškova. Vybírali jsme i různě velké knihovny. Každá knihovna nám tak poskytla jak zajímavosti z jejího specifického prostředí, tak různé nápady a inspiraci od PR po práci s dětským i dospělým čtenářem či veřejností.

Na cestu jsme vyrazili ve čtvrtek 1. října 2015. Po počátečních peripetiích s nalezením stanoviště našeho autobusu jsme se vskutku vydali směr Vyškov.

Zájezd jsme zahájili návštěvou Knihovny Josefa Čapka v Želivě. Tam nás okouzlila nejen samotná knihovnička, ale i úžasné knihovnice-sestry Anděla Tomanová a Květa Kasalová. Narazili jsme tak na knihovnu, kde se cítíte jako doma a kde to žije.

Naše druhá zastávka vedla přes Městskou knihovnu Pelhřimov, kde nás uvítala milá a laskavá paní ředitelka Mgr. Iva Rajdlová. V pelhřimovské knihovně jsme byly okouzleny zejména barevným a útulným prostředím a zahradou. O aktivitách ani nemluvě.

Naše cesta dále vedla přes Městskou knihovnu Velké Meziříčí, kde nás doslova zavalila nadšením, kopou nápadů a pestrou činností paní ředitelka Mgr. Ivana Vaňková. Tuto knihovnu resp. její pracovnice bychom mohli označit za studnici nápadů.

Poslední zastávkou čtvrtečního dne byla Městská knihovna v Třebíči. Kvůli blížíci se akci Francouzského klubu se nám paní ředitelka Mgr. Marie Dočkalová mohla věnovat jen chvilku. Přesto nás velmi srdečně přivítala a přiblížila fungování třebíčské knihovny, jak z hlediska knihovnické činnosti, tak zejména jejích dotačních programů a způsobů získávání dotací. Přes 1000 akcí za rok je vskutku úctyhodné číslo!

V Třebíči jsme si dopřáli chvíli na procházku po městě příp. navštívení kulturních památek. V Třebíči najdete knihobudku i na zámku.

Pátek 2. října 2015 byl věnován happeningu. Součástí byla také exkurze po Knihovně Karla Dvořáčka ve Vyškově. Tady nás mimo jiné zaujaly tematické seznamy.  Je až úsměvné, že v každé navštívené knihovně jsme narazili na stejnou věc - dekorace a výzdoba za použití vyřazených knih. :-)

Hlavním programem tohoto dne byl knihovnický happening. Velký dík a uznání patří kolínské knihovně, která si připravila svoji prezentaci a uvítací song při klání družstev.

Knihovna Eduarda Petišky v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi a středočeský SKIP

Věra Krajíčková a Michaela Baštecká

Knihovnice (+ 1 knihovník) z brandýskoboleslavské knihovny se vždy zúčastňují aktivit, které nabízí Svaz knihovníků a informačních pracovníků na celostátní či regionální úrovní. Skvělým zážitkem byl zájezd na knihovnický happening do Vyškova (více na http://www.skipcr.cz/regiony/02-stredocesky-region/novorocni-skipovani/zajezdy/2015-zajezd-na-happening-do-vyskova/happening-ve-vyskove).

Pracovníci Knihovny Eduarda Petišky nejen akce navštěvují, ale velkým dílem se podílejí i na jejich organizaci. 14. září 2015 proběhlo ve studovně této knihovny setkání knihovníků pracujících s dospělými uživateli na téma rodinné registrace. Této problematiky se ujala Bc. Mirka Fojtová z Knihovny Jana Drdy v Příbrami, jejíž prezentace byla vynikající. Model rodinných registrací či rodinných průkazek použitý v Knihovně Jana Drdy je promyšlený a použitelný v každé knihovně. Hodnocení akce jsem nechala na ostatních. Požádala jsem účastníky setkání o jejich postřehy, za všechny názor Mgr. Barbory Čižinské, ředitelky Knihovny města Hradce Králové: V naší knihovně již druhý rok zvažujeme nějakou formu rodinné registrace, což pro knihovnu naší velikosti a s pobočkami není podle mého názoru úplně jednoduché či jednoznačné Na seminář jsem tedy jela s očekáváním, že výměna zkušeností s ostatními knihovnami či informace o odzkoušeném a funkčním řešení je přesně to pravé, co potřebujeme k našemu rozhodnutí.

Bylo inspirující jakou si kolegyně a kolegové z Příbrami dali práci a jaký nakonec vymysleli přístup, který se dá pravděpodobně převzít, jejich prezentace byla velice dobře připravena. Padly i zajímavé myšlenky k tomu, že ne každá služba knihovny musí být nutně pro všechny. I motivace knihovny k zavedení této služby mohou být v různých knihovnách různé.

Osobně jsem jen očekávala ve druhé části semináře větší debatu a výměnu zkušeností mezi ostatními knihovnami, které již tuto službu nabídly.

Organizace semináře byla z mého pohledu naprosto v pořádku ve velice přívětivé a komorní atmosféře,  v knihovně s nezaměnitelným interiérem. Podrobná, důkladná a přínosná pro ty, kteří uvažují o zavedení rodinných registrací. Model použitý v Knihovně Jana Drdy je promyšlený do detailů a aplikovatelný v každé knihovně.

Další společná akce středočeského SKIPu a Knihovny Eduarda Petišky proběhla ve čtvrtek 22. října 2015. Jednalo se o tradiční podzimní setkání Klubu dětských knihoven SKIP. Více než dvacet knihovnic z převážně dětských oddělení středočeských knihoven se zúčastnilo připraveného semináře "Public relations v malých knihovnách". Lektorka Mgr. Eva Bezoušková se podělila o své bohaté zkušenosti v této oblasti. Praktické ukázky i teoretická část se setkala s velkým ohlasem. Seminář byl uspořádán v úzké spolupráci s Krajským knihovnickým centrem v Kladně reprezentovaným Bc. Evou Šenfeldovou. Po komentované prohlídce knihovny Eduarda Petišky pokračoval program na pobočce knihovny ve Staré Boleslavi. Tam již přišlo na řadu projednávání "klubových" akcí: koordinace zapojení jednotlivých knihoven do celostátních akcí děti, účast na Valné hromadě KDK SKIP ve Dvoře Králové n/L. a nabídka vzdělávání knihovníků pro rok 2016. Velmi oblíbená je i výměna osobních zkušeností s prací s dětským čtenářem. Setkání se velmi zdařilo a již se těšíme na jarní dvoudenní setkání v Městské knihovně ve Štětí, které proběhne v květnu 2016.

Olomoucký a moravskoslezský region

Setkání knihovnických seniorů

J. Biolková

V říjnu se uskutečnilo již tradiční setkání seniorek Olomouckého a Moravskoslezského kraje. V knihovně města Ostravy nás přivítala její ředitelka Miroslava Sabelová a Zdena Daňková, obě členky výboru SKIP 10. Všechny jsme měly radost z našeho setkání a čas jako vždy neskutečně rychle utíkal. Prožily jsme i mimořádnou událost. Přišla mezi nás paní Hana Salfická, která zavzpomínala na roky své aktivní knihovnické práce a v době našeho setkání slavila své devadesáté narozeniny. Předaly jsme jí květiny a popřály do dalších let jen to nejlepší.

V přátelské debatě jsme vzpomněly i na celostátní setkání v létě letošního roku v Olomouci. Bylo nám tam velice dobře jako vždy a už teď se těšíme na další v příštím roce. Uskuteční se 23.-25. srpna 2016 v Klatovech.

Jižní Čechy

Malé podzimní setkání v PACOVĚ

Ivana Troupová

Ve dnech 4. a 5. září 2015 se konalo již 22. setkání jihočeských knihovníků. Tentokrát jsme se sešli v knihovně v Pacově (který dříve patřil do JČ kraje - nyní kraj Vysočina). Sešlo se nás celkem 25 knihovnic nejen z JČ kraje, ale i z Prahy.

Knihovna v Pacově byla nově otevřena v zrekonstruovaném zámku, který dříve obývala armáda. Celý objekt byl citlivě opraven a nyní zde sídlí městský úřad, knihovna, muzeum, informační středisko. Celý areál je připravený k odpočinku a relaxaci obyvatel města. Dětská hřiště, park, zahrada, lavičky...

Nyní k programu setkání: Po příjezdu se účastníci sešli v sále zámku, kde bylo připraveno malé občerstvení. Po oficiálním zahájení a přivítání předsedkyní RV JČ SKIP Ivanou Troupovou, přivítal účastníky starosta města Lukáš Vlček a ukázal malou prezentaci o městě a o opravách zámku, kde sídlí knihovna. Hovořil zasvěceně a se zájmem i o činnosti knihovny.

Pacov

Poté byla udělena z rozhodnutí RV SKIP cena Librosaurus - starostovi města Ing. Lukáši Vlčkovi za dlouhodobou podporu knihovny a dlouholeté knihovnici paní Anděle Tomanové - knihovnici z Želiva.

Drobným dárkem také byly oceněny tři členky našeho SKIP, které zrovna v těchto dnech oslavovaly životní jubileum - Eva Jilečková, Karla Votřelová a Věra Měřičková.

Poté jsme navštívili podzemní kryt armády, který je také zrestaurován v areálu zámku, zahradu a okolí zámku...

Po večeři jsme odešli na večerní prohlídku knihovny. Vedoucí knihovny paní Lenka Vlachová nás seznámila s činností knihovny a provedla nás všemi odděleními.

Večer jsme strávili v sále zámku, kde jsme besedovali, vyměňovali si zkušenosti, ale i vzpomínali na předešlá setkání.

Druhý den jsme se po snídani sešli před muzeem u zámku. Prohlídli jsme si muzeum, expozici básníka Antonína Sovy (místního rodáka), prohlédli jsme si kostel a obešli městečko. Po příjezdu autobusu jsme vyrazili na hrad Kámen, kde je i muzeum motocyklů. Hrad je celý opravený a prohlídka nás překvapila, každý si pamatoval jen motocykly. Nyní je expozice doplněna a moc se nám prohlídka líbila. Odtud jsme přejeli na Kozí Hrádek u Tábora. Zřícenina, kde kázal Jan Hus. Zde jsme příjemně posvačili, prohlédli si hrad a vyrazili směr Tábor. V Táboře se naše cesty již rozdělili. Takže na shledanou v příštím roce. Tentokrát v Jarošově nad Nežárkou a České Kanadě.

Velká Morava

Malé regionální projekty SKIP Velká Morava

Monika Kratochvílová

V loňském roce poprvé podpořil Regionální výbor SKIP Velká Morava šest projektů s cílem rozvíjet komunitní aktivity zaměřené na propagaci čtení a podporu čtenářství.

Cílovou skupinou byly zejména menší knihovny do 1,0 úvazku. Podmínkou pro udělení podpory byla evidence knihovny v databázi Ministerstva kultury a institucionální členství ve SKIP Velká Morava.

Na základě velmi dobrých ohlasů bylo rozhodnuto podpořit tyto tzv. malé regionální projekty i v letošním roce. Na jednání kolegia, které se konalo 8. dubna v Knihovně Jiřího Mahena v Brně, byly vyhlášeny termíny pro podávání a schvalování jednotlivých žádostí.

Pozitivním jevem souvisejícím od počátku s možností podpory SKIP byl nárůst zájmu o institucionální členství. Tento trend pokračoval i v letošním roce, kdy bylo nově zaevidováno přes deset nových žadatelů.

V roce 2015 požádalo o podporu svých projektů celkem čtrnáct knihoven, z toho čtyři ji neobdržely. U jedné nebyla dodržena podmínka členství ve SKIP, v případě zbývajících neodpovídaly žádosti výzvě. Oproti loňskému roku, kdy byla knihovnám poskytnuta částka ve výši necelých 17 000 Kč, bylo letos na projekty schváleno již takřka 24 000 korun. S tím, jak roste informovanost knihoven týkající se možné podpory, lze v příštím roce očekávat další nárůst žadatelů. Zájem knihoven o podporu však napomáhá zejména v menších knihovnách realizovat aktivity, které by z vlastních prostředků většinou nemohly uskutečnit. Zejména v tom vidíme smysl a význam podpory SKIP - umožnit knihovnám, aby se staly vyhledávaným místem, kde se daří nejen propagovat čtení a rozvíjet čtenářství, ale s jejich pomocí podporovat komunitní aktivity napomáhající prohlubovat vzájemnou pospolitost obyvatel v místě.

V letošním roce byly schváleny tyto regionální projekty:

Městská knihovna v Brtnici, Týden knihoven s Vlastimilem Vondruškou Obecní knihovna Dolní Bojanovice, beseda s regionálními autory Městská knihovna Hrotovice, Do knihovny nejen pro knihu Základní knihovna Jablůnka, Rozšíření kulturně-vzdělávací činnosti Základní knihovny Jablůnka Knihovna městyse Jedovnice, Beseda s regionální autorkou a redaktorkou Evou Mrázkovou Městská knihovna Lanžhot, projekt Velká Morava Knihovna Okříšky, Čtením k aktivnímu životu Obecní knihovna Ratíškovice, Regionální válečné dějiny v literatuře faktu Obecní knihovna Šardice, Historie je detektivka, aneb Velikáni za zrcadlem Místní knihovna Velké Karlovice, Pojďme spolu do knihovny za pohádkou

Již z prvních ohlasů se i letos potvrdilo, že podpořené projekty napomáhají nejen propagaci čtenářství, ale přispívají k dobrému jménu knihoven, které se stávají místy s potenciálem stmelovat obyvatele, nacházet cesty k setkávání a vzájemnému poznávání. Zvyšující se zájem knihoven o pořádání rozmanitých aktivit určených nejen registrovaným uživatelům je potěšující zprávou potvrzující význam a přínos knihoven jako otevřených institucí přispívajících k formování kultury a vzdělanosti napříč generacemi.

KDK ve Zlínském kraji

Mirka Čápová a Hana Hanáčková

Klub dětských knihoven Zlínského kraje už poněkolikáté pozval do knihoven našeho regionu malé čtenáře na společný program. Tentokrát jsme oslovili herce Slováckého divadla v Uherském Hradišti k přípravě a realizaci scénického čtení pro menší děti.  Projekt Cesty ke knihám a dětskému čtenářství představil jednu z nejoblíbenějších knih současného malíře, ilustrátora a autora Pavla Čecha. Kniha Dobrodružství pavouka Čendy okouzlila malé posluchače a po představení se stala velmi žádaným titulem v dětských odděleních veřejných knihoven. V každé z knihoven zapojených do projektu se odehrála dvě představení, která podle propočtů shlédlo cca 450 dětí. Ze Vsetína, Kroměříže, Uherského Hradiště i ze Zlína přišla nadšená hodnocení, v nichž se ukázalo, že tato forma čtení dokáže oslovit a motivuje děti k další četbě.

KDK

Letošní scénické čtení společného projektu Cesty ke knihám  ve čtyřech knihovnách Zlínského kraje se stalo dalším korálkem na šňůrce aktivit, které obohacují dětské vnímání a také knihovníci při nich mohou čerpat další nápady. Z minulých let máme  za sebou setkání s herci Listování i s autory dětských knih, jmenujme např. Ivu Procházkovou, Alenu Ježkovou, Ivonu Březinovou, Renátu Fučíkovou, Arnošta Goldflama. Dopolední pořady v knihovnách Zlínského kraje byly uspořádány za finanční pomoci Ministerstva kultury ČR, SKIP ČR a regionálního výboru SKIP Velká Morava. I tentokrát se ukázalo, že je účelné uspořádat  sérii akcí v našich knihovnách, vždyť ušetříme náklady na cestu a dosáhneme na finančně náročnější  program obohacující pestrou nabídku aktivit pro mladé čtenáře. Zároveň tak představujeme knihovny jako místa, kde se dá smysluplně trávit volný čas čtením.

RSS
    SKIP